Задача 2

Напишете програма, която въвежда 5 стойности за температура за последните дни. Ако някоя температура падне под 0 да се изведе стринга: "Brr".
mail@pastecode.io avatar
unknown
c_cpp
a month ago
534 B
1
Indexable
Never
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
	int temp; 

	for (size_t i = 1; i <= 5; i++)
	{
		cout << endl << "Въведете температура за ден  " << i << ": ";
		cin >> temp;
		if (temp < 0 )
		{
			cout << endl << "Brr";
		}
	}
}
//Напишете програма, която въвежда 5 стойности за температура за последните дни. Ако някоя температура падне под 0 да се изведе стринга: "Brr".