Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
python
3 years ago
1.3 kB
3
Indexable
Never
def HASLO(haslo):
  passw = [haslo[0::2], haslo[1::2]]
  return passw

def WALIDACJA(wspolrzedne):
  wsp = wspolrzedne.split(",")
  return wsp

def OBLICZ(x1,x2):
  m = (x2[1] - x1[1]) / (x2[0] - x1[0])
  c = round((x2[1] - ( m * x2[0])),1)
  return m, c

def ALFABET(slowa):
  alfabet = [slowa[0::2], slowa[1::2]]
  return alfabet

def SPRAWDZ(slowa):
  nazwa_uzytkownika = slowa[0]
  mpoy = slowa[1]
  slowka = slowa[2::]
  wspolrzedne = []
  haslo = []
  for x in slowka:
    if (x.isalpha==False):
      wspolrzedne.append(x)
    else:
      haslo.append(x)
  passw = HASLO(haslo)
  xy1 = WALIDACJA(wspolrzedne[passw[0][1]])
  xy2 = WALIDACJA(wspolrzedne[passw[1][1]])
  xy1[1] = xy1[1] + passw[0][1]
  xy2[1] = xy2[1] + passw[1][1]
  xy = OBLICZ(xy1, xy2)
  if (mpoy*xy[0]+xy[1]==0):
    wynik = nazwa_uzytkownika + " Ok"
  else:
    wynik = nazwa_uzytkownika + " NotOk"
  print(wynik)
  return wynik


while (True):
  tekst = input()
  slowa = tekst.split()
  if (slowa[0]=="ALFABET"):
    alfabet = ALFABET(slowa[1::])
    print(alfabet)
  elif (slowa[0]=="SPRAWDZ"):
    wynik = SPRAWDZ(slowa[1::])
    print(wynik)
  elif (slowa[0]=="KONIEC"):
    break