Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
javascript
2 years ago
1.7 kB
6
Indexable
Never

// TABLICA 
//" RODZAJ WORKA NA KILKA ZMIENNYCH Z TEGO SAMEGO GARAZU"
// KORZYSTAMY WTEDY KIEDY CHCEMY ZMIESCIC KILKA WARTOSCI DO JEDNEJ ZMIENNEJ :) 
// JAK TWORZYMY TABLICE?
// var nazwaTablicy = [wartosc,wartosc,wartosc];
var przykladowaTablica = ["Zajecia", " z ", "programowania"];
var mieszanaTablica = ["Typ String", false, 0, "Mieszna ", 't', "ablica"];
// Elementy tablicy maja swój index
// Pierwszy element w tablicy ma index = 0;
// Ostatni element w tablicy ma index = n - 1 gdzie n to liczba elementów w tablicy

// Przykład 
var liczbyIImiona = [1, "Michal", 2, "Adam", 3, "Tomek", 4, "Maja"];
console.log(liczbyIImiona);

// Jak odwołac/dostac sie do zmiennej Adam? 
var adam = liczbyIImiona[3];
console.log(adam); // sprawdze czy dobrze? :)

// Jak otrzymac liczbe elementów tablicy? 
var liczbaElementow = liczbyIImiona.length; // length ->z ang na polski to długość(tablicy)
console.log(liczbaElementow);

// Jak dodać element/y do stworzonej tablicy? -> push(wartosc)
liczbyIImiona.push("nowa wartosc");
console.log(liczbyIImiona);

// Jak usunąc ostatni element tablicy -> pop();
liczbyIImiona.pop();
console.log(liczbyIImiona);

// Jak wyciągnąc pierwsza wartosc z tablicy ? -> shift()
liczbyIImiona.shift(); // zmienna z tablicy[0]
console.log(liczbyIImiona);

// Jak odwrócic tablice? -> reverse();
liczbyIImiona.reverse();
console.log(liczbyIImiona);

// Jak połączyc wszystkie elemnty? -> join()
console.log(liczbyIImiona.join(" - ")); // Łacze wartosci poprzez wartosc tekstowa " - "

// Jak dostać wszystkie elementy tablicy po kolei  -> syntax -> ...tablica ==> jakby petla for
var tekst = "Zajecia z programowania";
console.log(...tekst);