Untitled

 avatar
user_5387184
plain_text
5 months ago
1.3 kB
3
Indexable
Never
int przyneta = 0;
int rzut;

for (int i = 0; i <= 6; i++)
{
  Console.Write("Naciśnij");
  Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;
  Console.Write(" SPACJĘ");
  Console.ResetColor();
  Console.WriteLine(", by wyrzucić trochę rybich wnętrzności w morze\n");

  ConsoleKeyInfo klawisz = Console.ReadKey(true);
  if (klawisz.Key == ConsoleKey.Spacebar)
  {
    Random random = new Random();
    przyneta = random.Next(1, 10);
    if (przyneta < 5)
    {
      Console.WriteLine("Na horyzoncie nadal nie pojawia się płetwa grzbietowa rekina, rzucaj przynętę dalej");
    }
    else
    {
      Console.WriteLine("Kątem oka zauważyłeś rekina pływającego w pobliżu Twojej łodzi. Rzucaj dalej, może podpłynie bliżej\n");
      i += 3;
      continue; // Kontynuuj pętlę od nowa, pomijając pozostałą część kodu w bieżącym przebiegu
    }
  }
  else
  {
    Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
    Console.WriteLine("Nie nacisnąłeś spacji. Spróbuj ponownie");
    Console.ResetColor();
    i--; // Zmniejsz wartość licznika, aby anulować inkrementację i wykonać kolejny przebieg pętli dla tej samej iteracji
  }
}