Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
python
a year ago
1.7 kB
1
Indexable
Never
# BRYLY I KONSTRUKCJE 
#PRZYPOMNIENIE
imie = "Michal" # zmienna z wartością tekstową
wiek = 24 # zmienna z wartością liczbową 
cenaZaLitrBenzyny = 1.62 # zmienna z wartością liczbą dziesiętną

#   Zadanie 1
# Tworzenie czterech wież obok gracza
#TNT - 46
#OBSYDIAN = 49
#GLOWSTONE = 89

#WIEŻA PO LEWEJ STRONIE 
blocks.place(89, pos(-3, 0, 0))
blocks.place(89, pos(-3, 1, 0)) 
blocks.place(89, pos(-3, 2, 0)) 
blocks.place(89, pos(-3, 3, 0))

#WIEŻA PO PRAWEJ STRONIE pos(x,y,z) x -> prawo/lewo / y -> góra/dół / z -> przed / za
blocks.place(89, pos(3, 0, 0)) 
blocks.place(89, pos(3, 1, 0))
blocks.place(89, pos(3, 2, 0))
blocks.place(89, pos(3, 3, 0))

#WIEŻA PRZED GRACZEM
blocks.place(89, pos(0, 0, 3)) 
blocks.place(89, pos(0, 1, 3))
blocks.place(89, pos(0, 2, 3))
blocks.place(89, pos(0, 3, 3))

#WIEŻA ZA GRACZEM 
blocks.place(89, pos(0, 0, -3))
blocks.place(89, pos(0, 1, -3))
blocks.place(89, pos(0, 2, -3))
blocks.place(89, pos(0, 3, -3))

loops.pause(1000) # 1000ms = 1s

#BRYŁY I WYPEŁNIANIE PRZESTRZENI BLOKAMI
rodzajBloku = 41 #zmienna pomocniczna na rodzaj bloczka do budowania 

blocks.fill(rodzajBloku, pos(0, 0, 5), pos(2, 100, 7)) # buduje wieze na 100 bloczkow w gore 

# MOJA PIERWSZA KRYJÓWKA
scianaKryjówki = 49
latarnia = 89
biblioteczka = 47 # ID na bookshelf block
blocks.fill(scianaKryjówki, pos(-5,-1,-5), pos(5,10,5), FillOperation.HOLLOW) # buduje sciany
blocks.fill(latarnia, pos(-2, 9, -2), pos(2, 9, 2)) # buduje oswietlenie

blocks.place(ORANGE_WOOL,pos(0,-1,0)) # buduje platformę przed basenem
blocks.fill(WATER, pos(-1,-1,-1), pos(1,-1, 1)) # buduje basen na srodku 
blocks.fill(biblioteczka, pos(-4,0,-4), pos(4,4,-4)) # buduje biblioteczke za graczem