Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
csharp
a year ago
2.1 kB
4
Indexable
Never
//Mert'in gönderdiğinden yola çıkarak : 
void NotOrtalaması()
    {

      Console.WriteLine("12-Ögrencinin Not Ortalamasını Gör ----------------------------------");
      Console.Write("Öğrenci numarası: ");
      int no = int.Parse(Console.ReadLine());
      Ogrenci a = Okul.Ogrenciler.Where(x => x.No == no).FirstOrDefault();
      Console.WriteLine(a.NotOrtalamasiGet);

    }


// No2
void NotOrtalaması()
    {
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("12-Ögrencinin Not Ortalamasını Gör ----------------------------------");

      do
      {
        try
        {
          int ogrNo;
          Console.Write("Ögrencinin numarasi: ");
          if (int.TryParse(Console.ReadLine(), out ogrNo))
          {
            if (okul.OgrenciMi(ogrNo) == null)
            {
              Console.WriteLine("Bu numarada bir öğrenci yok. Tekrar deneyin.");
              continue;
            }

            else
            {

              Ogrenci ogr = okul.OgrenciMi(ogrNo);

              Console.WriteLine();
              Console.WriteLine("Ögrencinin Adı Soyadı:" + ogr.Ad.Substring(0, 1).ToUpper() + ogr.Ad.Substring(1).ToLower() + " " + ogr.Soyad.Substring(0, 1).ToUpper() + ogr.Soyad.Substring(1).ToLower());
              Console.WriteLine("Ögrencinin Subesi: " + ogr.Subesi + Environment.NewLine);
              
              Console.WriteLine("Öğrencinin not ortalaması : " + ogr.NotOrtalamasiGet);

              break;
            }

          }
        }
        catch (Exception e)
        {

          Console.WriteLine("Hatalı giriş yapıldı. Tekrar deneyin.");
        }
      } while (true);

    }