Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
4 days ago
3.2 kB
2
Indexable
Never
import cv2
import numpy as np

def create_canvas():
  return np.ones((500, 500, 3), dtype="uint8") * 255 # Beyaz bir tuval oluşturma

def draw_center_circle(canvas, center, radius=10):
  cv2.circle(canvas, center, radius, (0, 0, 0), -1) # Merkezde bir daire çizme

def draw_expanding_rectangles(canvas, center, size): #Bu fonksiyon, genişleyen dikdörtgenler çizer.
  current_size = 50 # Başlangıç boyutu
  while current_size <= size: # Dikdörtgenlerin boyutu belirtilen boyuta ulaşana kadar devam et
    # Dikdörtgenin sol üst ve sağ alt köşe koordinatlarını hesapla
    top_left = (center[0] - current_size // 2, center[1] - int(current_size * 0.3)) #Dikdörtgenin sol üst köşe koordinatlarını hesaplar
    bottom_right = (top_left[0] + current_size, top_left[1] + int(current_size * 0.6)) #Dikdörtgenin sağ alt köşe koordinatlarını hesaplar.
    cv2.rectangle(canvas, top_left, bottom_right, (0, 0, 0), 4) # Tuval üzerine dikdörtgen çizme
    current_size += 50 # Boyutu artır

  # En büyük dikdörtgenin köşe noktalarını belirle
  top_left = (center[0] - size // 2, center[1] - int(size * 0.3)) #En büyük dikdörtgenin sol üst köşe koordinatlarını hesaplar.
  bottom_right = (top_left[0] + size, top_left[1] + int(size * 0.6)) #En büyük dikdörtgenin sağ alt köşe koordinatlarını hesaplar.

  corner_points = [
    top_left,
    (top_left[0], bottom_right[1]),
    (bottom_right[0], top_left[1]),
    bottom_right # Köşe noktaları listesi
  ]
  # Köşe noktalarını yeşil renkte dairelerle işaretle
  for point in corner_points:
    cv2.circle(canvas, point, 8, (0, 255, 0), -1)

def expand_rectangles(expansion_speed=500, duration=45): #Bu fonksiyon, genişleyen dikdörtgenler çizer. Fonksiyon iki parametre alır: expansion_speed (genişleme hızı) ve duration (süre).
  size = 50 # Başlangıç boyutu değişkenini 50 olarak başlatır.
  start_time = cv2.getTickCount() / cv2.getTickFrequency() # Bu değer, belirli bir zaman diliminde geçen süreyi hesaplamak için kullanılır.

  while True:
    canvas = create_canvas() # Yeni bir tuval oluştur
    center = (canvas.shape[1] // 2, canvas.shape[0] // 2) # Tuvalin merkez noktasını hesapla
    draw_center_circle(canvas, center) # Merkezde bir daire çiz
    draw_expanding_rectangles(canvas, center, size) # Genişleyen dikdörtgenler çiz

    cv2.imshow("Canvas", canvas) # Tuvali göster

    elapsed_time = (cv2.getTickCount() / cv2.getTickFrequency()) - start_time # Geçen süreyi hesapla
    if elapsed_time >= duration:
      break # Belirtilen süre tamamlandığında döngüyü sonlandır

    key = cv2.waitKey(expansion_speed)
    if key == 27: # Esc tuşuna basıldığında döngüyü sonlandır
      break

    size += 50 # Boyutu artır

  cv2.destroyAllWindows()

if __name__ == "__main__": # Python dosyasının doğrudan çalıştırıldığı zamanlarda belirli bir kod bloğunun çalıştırılmasını sağlar
  expand_rectangles()
Leave a Comment