Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 years ago
2.7 kB
15
Indexable
Never
using System;

namespace Oliotehtävä_4_Casper_Seppern
{
  class Program
  {
    class Opiskelija
    {
      //Yksityiset tiedot mitkä get ja set muuttavat
      private static string opiskelijannimi;
      private static int ikä;
      private static int arvosana;
      public static int laskuri = 0;
      public int muutanarvo()
      {
        arvosana++;
        return arvosana;
      }
      public int muutaikä()
      {
        ikä++;
        return ikä++;
        
      }

      //oletuskonstruktori 
      public Opiskelija()
      {
        opiskelijannimi = "";
        ikä = 0;
        arvosana = 0;
        laskuri++;
      }
      //Getterit ja setterit tietoille
      public string Opiskelijannimi
      {
        set { opiskelijannimi = value; }
        get { return opiskelijannimi; }
      }
      public int Ikä
      {
        set { ikä = value; }
        get { return ikä; }
      }
      
      public int Arvosana
      {
        set { arvosana = value; }
        get { return arvosana; }
      }
      //Ylikuormitettu konstruktori
      public Opiskelija(string u_opiskelijannimi, int u_ika, int u_arvosana)
      {
        opiskelijannimi = u_opiskelijannimi;
        ikä = u_ika;
        arvosana = u_arvosana;
        laskuri++;
      }

    }
    static void Main(string[] args)
    {
      //Täällä kaikkien opiskelijoiden tiedot tulostuvat
      int kysy2;
      string kysy;
      Opiskelija testi = new Opiskelija();
      testi.Opiskelijannimi = "Tuomas";
      testi.Ikä = 15;
      testi.Arvosana = 2;
      Console.WriteLine("Ekan opiskelijan tiedot ovat {0}. Ikä on {1}. Arvosana on {2}. ", testi.Opiskelijannimi,testi.Ikä,testi.Arvosana);
      Console.WriteLine("Olio 1 luoto");
      Console.WriteLine("");
      Console.WriteLine("Haluatko muutta ikä?");
      kysy = Console.ReadLine();
      if (kysy == "yes")
      {
        Console.WriteLine("Kuinka monella");
        kysy2 = int.Parse(Console.ReadLine());

        for(int i = 1; i < kysy2; i++)
        {
          Console.WriteLine(testi.muutaikä()); 
        }

      }