Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a month ago
1.0 kB
2
Indexable
Never
% Zdefiniowanie zbiorów rozmytych A i B
A = [0.3, 1; 0.7, 2; 0.5, 3; 0.8, 4];
B = [0.5, -2; 0.4, -1; 1.0, 0; 0.7, 2; 0.6, 3];

% Zdefiniowanie odwzorowań f
f1 = @(x) 2 * x + 1;
f2 = @(x) (x - 2).^2 + 5;
f3 = @(x, y) x .* y;
f4 = @(x, y) (x - 3) .* y.^2;
f5 = @(x, y) (x - 3).^2 .* y.^2;

% Obliczenie odwzorowań dla zbiorów A i B
C1 = [];
C2 = [];
C3 = [];
C4 = [];
C5 = [];

for i = 1:size(A, 1)
  for j = 1:size(B, 1)
    C1 = [C1; f1(A(i, 1)), f1(B(j, 1)), min(A(i, 2), B(j, 2))];
    C2 = [C2; f2(A(i, 1)), f2(B(j, 1)), min(A(i, 2), B(j, 2))];
    C3 = [C3; f3(A(i, 1), B(j, 1)), min(A(i, 2), B(j, 2))];
    C4 = [C4; f4(A(i, 1), B(j, 1)), min(A(i, 2), B(j, 2))];
    C5 = [C5; f5(A(i, 1), B(j, 1)), min(A(i, 2), B(j, 2))];
  end
end

% Wyświetlenie wyników
disp('C1 (f(x) = 2x + 1):');
disp(C1);
disp('C2 (f(x) = (x - 2)^2 + 5):');
disp(C2);
disp('C3 (f(x, y) = xy):');
disp(C3);
disp('C4 (f(x, y) = (x - 3)y^2):');
disp(C4);
disp('C5 (f(x, y) = (x - 3)^2 * y^2):');
disp(C5);
Leave a Comment