Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
python
6 months ago
751 B
4
Indexable
Never
# funkcja ładująca etap 3
def etap3():
  # tworze kule szlamu ktora dziala jak trampolina
  shapes.sphere(SLIME_BLOCK, pos(4, -30, 0), 1, ShapeOperation.REPLACE)
  # ustawiam konstruktor 
  builder.teleport_to(pos(6, -32, 0))
  builder.mark()
  builder.face(EAST)
  # ustawic pozycje dla konstruktora bo wrocimy w to samo miejsce zeby ustawic ogien
  builder.set_origin()
  builder.move(FORWARD, 65)
  builder.fill(NETHERRACK)
  # teleportuje sie z powrotem i ustawiam ogien 
  builder.teleport_to_origin()
  builder.move(UP, 1)
  for i in range(11):
    builder.move(FORWARD, randint(3, 8))
    builder.place(FIRE)
  # buduje checkpoint
  builder.mark()
  builder.shift(2,0,-4)
  builder.fill(MOSS_STONE)