ztp zadanie 2

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 years ago
5.5 kB
2
Indexable
Never
20% - Napisz klasę reprezentującą kolejkę napisów. Będziemy ją traktować jak prosty serwer pocztowy, na który możemy wrzucać tekstowe wiadomości, a następnie je pobierać (w kolejności przychodzenia). Możesz wykorzystać klasę LinkedList.
20% - Stwórz klasę Dekoratora do tej kolejki. Będzie on (abstrakcyjną) klasą bazową dla kolejnych dekoratorów i sam w sobie nic nie robi.
Następnie zdefiniuj dekoratory uzupełniające funkcjonalność kolejki o:
5% - dopisywanie czasu i daty wysłania wiadomości (w postaci doklejonego tekstu "wysłano ..."),
5% - dopisywanie czasu i daty odebrania wiadomości (w postaci doklejonego tekstu "odebrano ..."),
10% - numerowania wiadomości (każda wiadomość powinna otrzymać swój unikalny numer, dodawany do treści wiadomości),
10% - filtrowanie wiadomości (filtr powinien blokować wiadomości zawierające wskazany (w konstruktorze) ciąg znaków, np. "sale"),
10% - cenzurowanie wiadomości (wskazany ciąg znaków powinien być zamieniany na "***"),
20% - szyfrowanie danych (jakimś prostym algorytmem).
W programie testowym wypróbuj różnych kombinacji dekoratorów oraz łączenia kilku dekoratorów tej samej klasy (np. połącz kilka filtrów, każdy po innym słowie).
using System;
using System.Collections.Generic;

abstract class QueueDecorator
{
  protected Queue queue;
  public abstract void Put(string item);
  public abstract string Get();
  public int Count
  {
    get { return queue.Count; }
  }
}

class TimestampSenderDecorator : QueueDecorator
{
  public TimestampSenderDecorator(Queue queue)
  {
    this.queue = queue;
  }

  public override void Put(string item)
  {
    queue.Enqueue(DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss") + " wysłano: " + item);
  }

  public override string Get()
  {
    return queue.Dequeue();
  }
}

class TimestampReceiverDecorator : QueueDecorator
{
  public TimestampReceiverDecorator(Queue queue)
  {
    this.queue = queue;
  }

  public override void Put(string item)
  {
    queue.Enqueue(item);
  }

  public override string Get()
  {
    return DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss") + " odebrano: " + queue.Dequeue();
  }
}

class NumberedMessagesDecorator : QueueDecorator
{
  private int counter;

  public NumberedMessagesDecorator(Queue queue)
  {
    this.queue = queue;
    counter = 0;
  }

  public override void Put(string item)
  {
    counter++;
    queue.Enqueue(counter + ". " + item);
  }

  public override string Get()
  {
    return queue.Dequeue();
  }
}

class FilteringDecorator : QueueDecorator
{
  private string filterString;

  public FilteringDecorator(Queue queue, string filterString)
  {
    this.queue = queue;
    this.filterString = filterString;
  }

  public override void Put(string item)
  {
    if (!item.Contains(filterString))
    {
      queue.Enqueue(item);
    }
  }

  public override string Get()
  {
    return queue.Dequeue();
  }
}

class CensorshipDecorator : QueueDecorator
{
  private string censorString;

  public CensorshipDecorator(Queue queue, string censorString)
  {
    this.queue = queue;
    this.censorString = censorString;
  }

  public override void Put(string item)
  {
    queue.Enqueue(item.Replace(censorString, "***"));
  }

  public override string Get()
  {
    return queue.Dequeue();
  }
}

class EncryptionDecorator : QueueDecorator
{
  private int[] key;

  public EncryptionDecorator(Queue queue, int[] key)
  {
    this.key = key;
  }

  public override void Put(string item)
  {
    string encryptedItem = "";
    for (int i = 0; i < item.Length; i++)
    {
      encryptedItem += (char)(item[i] + key[i % key.Length]);
    }
    queue.Enqueue(encryptedItem);
  }

  public override string Get()
  {
    string item = queue.Dequeue();
    string decryptedItem = "";
    for (int i = 0; i < item.Length; i++)
    {
      decryptedItem += (char)(item[i] - key[i % key.Length]);
    }
    return decryptedItem;
  }
}

class Queue
{
  private List<string> items;

  public Queue()
  {
    items = new List<string>();
  }

  public void Enqueue(string item)
  {
    items.Add(item);
  }

  public string Dequeue()
  {
    string item = items[0];
    items.RemoveAt(0);
    return item;
  }

  public int Count
  {
    get { return items.Count; }
  }
}

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    Random random = new Random();
    Queue queue = new Queue();
    queue = new TimestampSenderDecorator(queue);
    queue = new TimestampReceiverDecorator(queue);
    queue = new NumberedMessagesDecorator(queue);
    queue = new FilteringDecorator(queue, "test");
    queue = new CensorshipDecorator(queue, "badword");
    queue = new EncryptionDecorator(queue, new int[] { 3, 5, 2 });

    queue.Put("hello");
    queue.Put("world");
    queue.Put("test");
    queue.Put("this is a badword");

    while (queue.Count > 0)
    {
      Console.WriteLine(queue.Dequeue());
    }
  }
}