CodSOTeorie#1

5. Completați următoarea secvență de cod astfel încât P1 trimite un semnal SIGUSR1 lui P2, la primirea semnalului P2 va trimite un mesaj prin pipe către P3:
mail@pastecode.io avatar
unknown
c_cpp
a year ago
3.0 kB
1
Indexable
Never
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/wait.h>
#include <signal.h>

int main() {
  int p1_to_p2[2]; // Pipe de la P1 la P2
  int p2_to_p3[2]; // Pipe de la P2 la P3

  // Creare pipe-uri
  if (pipe(p1_to_p2) == -1 || pipe(p2_to_p3) == -1) {
    perror("Eroare la crearea pipe-urilor");
    exit(EXIT_FAILURE);
  }

  pid_t p1, p2, p3;

  p1 = fork();

  if (p1 < 0) {
    perror("Eroare la fork()");
    exit(EXIT_FAILURE);
  } else if (p1 == 0) {
    // P1

    close(p1_to_p2[0]); // P1 nu va citi din pipe-ul de la P2

    // Trimite semnalul SIGUSR1 către P2
    kill(getppid(), SIGUSR1);

    printf("P1 a trimis semnalul SIGUSR1 către P2\n");

    close(p1_to_p2[1]); // P1 nu va scrie în pipe-ul către P2

    exit(EXIT_SUCCESS);
  } else {
    p2 = fork();

    if (p2 < 0) {
      perror("Eroare la fork()");
      exit(EXIT_FAILURE);
    } else if (p2 == 0) {
      // P2

      close(p1_to_p2[1]); // P2 nu va scrie în pipe-ul de la P1

      // Așteaptă semnalul SIGUSR1 de la P1
      pause();

      printf("P2 a primit semnalul SIGUSR1 de la P1\n");

      close(p2_to_p3[0]); // P2 nu va citi din pipe-ul către P3

      // Trimite mesaj către P3 prin pipe
      char message[] = "Mesaj de la P2 către P3";
      write(p2_to_p3[1], message, sizeof(message));

      printf("P2 a trimis mesajul către P3\n");

      close(p2_to_p3[1]); // P2 nu va scrie în pipe-ul către P3

      exit(EXIT_SUCCESS);
    } else {
      p3 = fork();

      if (p3 < 0) {
        perror("Eroare la fork()");
        exit(EXIT_FAILURE);
      } else if (p3 == 0) {
        // P3

        close(p2_to_p3[1]); // P3 nu va scrie în pipe-ul de la P2

        char message[100];

        // Citește mesajul de la P2 prin pipe
        read(p2_to_p3[0], message, sizeof(message));

        printf("P3 a primit mesajul: %s\n", message);

        close(p2_to_p3[0]); // P3 nu va citi din pipe-ul către P2

        exit(EXIT_SUCCESS);
      } else {
        // Procesul părinte

        close(p1_to_p2[0]); // Părintele nu va citi din pipe-ul de la P1
        close(p1_to_p2[1]); // Părintele nu va scrie în pipe-ul către P2
        close(p2_to_p3[0]); // Părintele nu va citi din pipe-ul de la P2
        close(p2_to_p3[1]); // Părintele nu va scrie în pipe-ul către P3

        // Așteaptă ca toți copiii să se termine
        wait(NULL);
        wait(NULL);
        wait(NULL);

        exit(EXIT_SUCCESS);
      }
    }
  }

 return 0;
}