Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a year ago
1.1 kB
1
Indexable
Never
// Tworzenie obiektu rozpoznawania mowy
const recognition=new webkitSpeechRecognition();
// Ustawienia rozpoznawania mowy, mowa będzie cały czas rozpoznawana
//chyba że naciśniemy przycisk stop
recognition.continuous=true;
// Obsługa zdarzenia rozpoznania mowy
recognition.onresult=function(event) {
  const result=event.results[event.resultIndex];
  if(result.isFinal) {
    // Wynik końcowy
    const transcript=result[0].transcript;
    console.log(transcript);
    document.getElementById("result").textContent=transcript;
  }else{
    // Wynik pośredni
    const interimTranscript=result[0].transcript;
    console.log(interimTranscript);
    document.getElementById("result").textContent=interimTranscript;
  }
};

// Rozpoczęcie rozpoznawania mowy po kliknięciu przycisku "Start"
document.getElementById("btnStart").addEventListener("click",()=>{
  recognition.start();
});
// Zakończenie rozpoznawania mowy po kliknięciu przycisku "Stop"
document.getElementById("btnStop").addEventListener("click",()=>{
  recognition.stop();
});