Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a year ago
773 B
2
Indexable
Never
const int buttonPin = 2;  // przypisz pin, na którym jest podłączony przycisk
int buttonState = 0;    // zmienna przechowująca stan przycisku

void setup() {
 pinMode(buttonPin, INPUT);  // ustawienie pinu jako wejście
 Serial.begin(9600);      // inicjalizacja portu szeregowego
}

void loop() {
 buttonState = digitalRead(buttonPin); // odczytaj stan przycisku

 if (buttonState == HIGH) {   // jeśli przycisk jest wciśnięty
  Serial.println("Przycisk wciśnięty");
 } else {            // jeśli przycisk jest zwolniony
  Serial.println("Przycisk zwolniony");
 }

 delay(100);           // opóźnienie, aby uniknąć odczytu stanu przycisku zbyt szybko po jego wciśnięciu lub zwolnieniu
}