Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
20 days ago
2.0 kB
1
Indexable
Never
# XXII. Az Európai Unió alapelvei, intézményei és működése

## Fontos évszámok
- 1951: Montánunió megalakulása (Európai Szén- és Acélközösség)
- 1957: a Római szerződés, amely létrehozta az EGK-t (Európai Gazdasági Közösséget) és az Euratom-ot (Európai Atomenergia Közösséget)
- 1968: vámunió, összevonták az EGK, Euroatom és Montánunió szervezeteit az EK (Európai Közösségek) név alatt
- 1979: +Görögország
- 1985: +Spanyolország,Portugália
- 1992 aláírva majd 1993 hatályba lépve: Maastrichti szerződés, EK -> EU
- 1995: Schengeni egyezmény
- 2002 április 16: Magyarország belép az EU-ba

## Előzmények
- a 2. VH után az USA és SzU vetélkedett a befolyásért
- a nyugat-európai országok az egység megteremtésével akarták megfékezni a SzU-t
- kezdetben csak nyugat-európai országok vettek részt, főleg gazdasági célokkal

## Működése, intézményei
### A négy szabadság
- az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad áramlása
### Három pillérre épül
1. Közös gazdaság- és valutapolitika
2. Közös kül- és biztonságpolitika
3. Bel- és igazságügyi együttműködés.
### Európai Parlament
- az EP az EU tagországainak polgárait képviseli
- tagjait a polgárok közvetlenül választják meg
- jogalkotás, költségvetési politika, a demokrácia hangja, felügyeleti jogkör
### Európai Bizottság
- a tanács és parlament döntéseit készíti elő és hajtja végre
- kezdeményező és végrehajtó
### Európai _Bíróság_
- ügyel a közösségi jog[^1] betartására
### Európai Központi Bank
- az egységes valutát bevezető szerv (ECB)
- Frankfurti székhelyű
- az árak stabilitásának fenntartása
- az egységes valutapolitika meghatározása és bevezetése
- a pénzügyi tartalékok kezelése és a pénzügyi műveletek irányítása

[^1]:Közvetlenül alkalmazható a tagországokban és elsőbbséget élvez a nemzeti joggal szemben
Leave a Comment