Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
java
a year ago
1.1 kB
3
Indexable
Never
public int m1(String[] nazwyPlików, int k) throws Exception {  // może wystarczy throws BłądOtwierania, BłądCzytania
    // szuka w podanych plikach pierwszej liczby którą dzieli k
    Zasób2 z2 = new Zasób2();
    if (k == 0)
      return -1;

    for (int i = 0; i < nazwyPlików.length; i++) {
      try {
        Zasób1 z = new Zasób1(nazwyPlików[i]);  // może być wyjątek
        while (z.maLiczbę()) {
          try {
            int wyn = z.dajLiczbę(); //moze byc wyjatek
            if (wyn % k == 0) {
              z.close();
              z2.close();
              return wyn;
            }
          } catch (BłądCzytania e) {
            z.close();
            z2.close();
            throw e;
          }
        }
        z.close();
      } catch (BłądOtwierania e) {
        z2.close();
        throw e;
      }
    }
    z2.close();
    return 0;
  }