Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
python
a year ago
388 B
4
Indexable
Never
def bomba():
  # POBRAC POZYCJE GRACZA I JEJ WARTOSCI (X,Y,Z) i dodac odstep
  position = positions.add(player.position(), pos(10,0,0)) # dodaje odstep do pobranej pozycji gracza
  # zczytac konkretne wartosci pozycji
  x = position.get_value(Axis.X) # zczytuje pozcje x
  y = position.get_value(Axis.Y) # zczytuje pozcje Y
  z = position.get_value(Axis.Z) # zczytuje pozcje Z