Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 years ago
2.7 kB
2
Indexable
Never
 class Program
  {
    static double Metoda1(double[] t1)
    {
      double minimum1 = t1[0], maximum2 = t1[1], trzecia;
      //z trzech liczb próbujemy znaleźć minimum maximum i wartość pomiędzy nimi
      //minimum = pierwsza, maximum = druga
      if (minimum1 > maximum2)
      {
        minimum1 = t1[1];
        maximum2 = t1[0];
      }
      double podejrzana = t1[2];
      if (podejrzana < minimum1)
      {
        trzecia = maximum2;
        maximum2 = minimum1;
        minimum1 = podejrzana; //wartosc najmniejsza
      }
      else
      {
        if (podejrzana < maximum2)
        {
          trzecia = maximum2;
          maximum2 = podejrzana;
        }
        else
          trzecia = podejrzana; //podejrzana<trzecia
      }
      for (int i = 3; i < t1.Length; i++)
      {
        podejrzana = t1[i];
        if (podejrzana < minimum1)
        {
          trzecia = maximum2;
          maximum2 = minimum1;
          minimum1 = podejrzana; 
        }
        else
        {
          if (podejrzana < maximum2)
          {
            trzecia = maximum2;
            maximum2 = podejrzana;
          }
          else
            if (podejrzana < trzecia)
            trzecia = podejrzana; 
        }
      }
      return trzecia;
    }
    static void Main(string[] args)
    { /* Napisz metodę double Metoda1(double[] tablica) zwracającą trzecią pod względem wielkości wartość 
      * z tablicy liczb typu double (wartość taką, że tylko dwie wartości w tablicy są od niej mniejsze równe). 
      * Nie należy sortować tablicy. Zademonstruj działanie metody w programie ilustrującym. 
      * Uwaga. Zwracamy trzecią wartość czyli wartość taką, że tylko dwie wartości w tablicy są 
      * od nie mniejsze równe przykładowo: dla tablicy double[] d={1.1, 2.2, 1.1, 3.3} trzecia wartość to 2.2. */
      double[] t1 = new double[] { 1.1, 2.2, 1.1, 3.3 };

      for (int i = 0; i < t1.Length; i++)
        Console.Write(t1[i] + " "); //wyświetlenie całej tablicy - wszystkie wartości

        Console.WriteLine("Trzecia pod względem wielkości wartość to: " + Metoda1(t1));

      Console.ReadKey();
    }
  }
}