Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 years ago
1.7 kB
3
Indexable
Never
using System;
using System.IO;

class Program
{
  static char[] Kropki(char[] t1, string kropka)
  {
    string stop = "STOP";
    char[] stopChar = stop.ToCharArray();

    char kropa = '.';
    int ilosc_kropek = 0;

    for(int i = 0 ; i < t1.Length; i++)
    {
      if (t1[i] == kropa)
      {
        ilosc_kropek++;
      }
    }

    char[] tabOut = new char[t1.Length + ilosc_kropek*stop.Length];
    Console.WriteLine("Dlugosc nowej tablicy: " + (t1.Length + ilosc_kropek * stop.Length));

    int j = 0;
    for(int i = 0; i < t1.Length; i++)
    {
      if (t1[i] == kropa)
      {
        for(int k = 0; k < stop.Length; k++)
        {
          Console.WriteLine("tabOut[j] = stopChar[k]: " + stopChar[k]);
          tabOut[j] = stopChar[k];
          j++;
        }
      }
      else
      { 
        Console.WriteLine("tabOut[j] = t1[i]: " + t1[i]);
        tabOut[j] = t1[i];
        j++;
      }
      
    }
    return tabOut;
  }
  static void Main(string[] args)
  { /* Napisz metodę usuwającą wszystkie kropki z wczytanego pliku tekstowego
       zastępując je słowem STOP i zapisze zmiany na plik. */

    string pliczek1 = "D:\\Zuza\\pliczek1.txt";

    string tekst = File.ReadAllText(pliczek1);
    char[] t1 = tekst.ToCharArray();
    string kropka = ".";

    Console.WriteLine(Kropki(t1, kropka));

    File.WriteAllText(pliczek1, string.Join("", Kropki(t1, kropka)));

    Console.ReadKey();
  }
}