nord vpnnord vpn
Ad

Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
javascript
a year ago
646 B
4
Indexable
Never
// ZADANKO 
/*
Stwórz program który będzie sprawdzał czy podany wyraz, to Palindrom –
wyrażenie brzmiące tak samo czytane od lewej do prawej i od prawej do lewej.
*/

// 1. Wczytac wartosc od uzytkownika
var wyraz = prompt("Podaj wyraz do sprawdzenia czy palindrom");
// 2. Przechowam wyraz w tablicy
var tab = [...wyraz]; 
// 3. Upewniam sie ze wyraz jest bez bialych znakow -> join("")
// 4. odwracam wyraz -> reverse()
// == Sprawdzam czy palindrom i wyswietlam komunikaty
if (tab.join("") == tab.reverse().join("")){
  // Wyraz to palindrom 
  alert("Twoj wyraz: '" + wyraz + "' to palindrom");
} else {
  alert("To nie palindrom");
}

nord vpnnord vpn
Ad