Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
python
2 years ago
313 B
4
Indexable
Never
# Sprawdzam czy gracz nie jest na BEDROCK i czyEtap3 to false -> blocks.test_for_block(BEDROCK, pos(0, -1, 0)) and not czyEtap3:
    # TAB Aktualizuje pozycje gracza do checkpointu aktualnaPozycjaGracza = player.position()
    # TAB Wylaczam budowanie etapu 3 -> czyEtap3 = False
    # TAB Buduje etap3 -> etap3()