Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 months ago
2.1 kB
4
Indexable
Never
#include "adc.h"
#include <xc.h>

#define ALARM_THRESHOLD 128 // Połowa maksymalnej wartości potencjometru

#define LED_ON() LATA = 0xFF; // Włącz wszystkie diody
#define LED_OFF() LATA = 0x00; // Wyłącz wszystkie diody

int main(void) {
  // Domyślna konfiguracja ADC
  ADC_SetConfiguration(ADC_CONFIGURATION_DEFAULT);
  // ADC ma czytać potencjometr
  ADC_ChannelEnable(ADC_CHANNEL_POTENTIOMETER);
  // Output LEDów PORT A
  TRISA = 0x00; // Ustaw port A jako wyjście
  
  unsigned int value;
  bool alarm_active = false;
  unsigned int alarm_counter = 0;
  
  while (1)
  {
    // Czytanie 10-bit wartości z potencjometru
    value = ADC_Read10bit(ADC_CHANNEL_POTENTIOMETER);
    
    // Błąd?
    if (value == 0xFFFF) {
      // W razie czego przechodzimy do kolejnej iteracji
      continue;
    }
    
    // Sprawdzenie, czy wartość przekracza wartość nastawy alarmu
    if (value > ALARM_THRESHOLD) {
      // Jeśli alarm jest nieaktywny, włączamy go
      if (!alarm_active) {
        alarm_active = true;
        alarm_counter = 0;
      }
    } else {
      // Jeśli wartość spadła poniżej wartości nastawy, wyłączamy alarm
      alarm_active = false;
      LED_OFF(); // Wyłączamy wszystkie diody
    }
    
    // Obsługa alarmu
    if (alarm_active) {
      if (alarm_counter < 5000) {
        // Włączamy jedną diodę i mrugamy nią przez pierwsze 5 sekund
        LATA = 0b00000001; // Włącz jedną diodę
      } else {
        // Po upływie 5 sekund włączamy wszystkie diody
        LED_ON(); // Włącz wszystkie diody
      }
      alarm_counter += 100; // Inkrementujemy licznik czasu (odczyt co 100ms)
    } else {
      // Jeśli alarm nie jest aktywny, wyłączamy wszystkie diody
      LED_OFF(); // Wyłącz wszystkie diody
    }
  }
  return 0;
}
Leave a Comment