Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a year ago
1.2 kB
1
Indexable
Never
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    // stwórz dwie zmienne do przechowywania tekstów

    char[] slowo1 = {'d', 'w', 'a'};
    char[] slowo2 = {'d', 'w', 'e'};

    // sprawdź czy są takiej samej długości

    if(slowo1.length == slowo2.length) {

      // jeśli tak to porównuj znak po znaku
      Boolean equal = true;

      int i = 0;
      
      while (i < slowo1.length) {

        // jeśli znajdziesz takie dwa znaki które nie są sobie równe,
        if (slowo1[i] != slowo2[i]) {

          // to przerwij i napisz "nie są sobie równe"
          equal = false;
          System.out.println("nie są sobie równe");

          break;
        }

        i++;
      }

      // jeśli sprawdzisz wszystkie znaki, i wszystkie będą takie same,
      if (equal) {

        // to napisz "równe"
        System.out.println("równe");
      }
    } else {

      System.out.println("Nie są sobie równe.");
    }
  }
}