Untitled

mail@pastecode.io avatarunknown
plain_text
23 days ago
772 B
0
Indexable
Never
"""Jednoduchá kalkulačka bez podmínek"""

#vstupy
a = int(input("Zadej první číslo: "))
b = int(input("Zadej druhé číslo: "))

#výpočty
soucet = a+b
rozdil = a-b
soucin = a*b
podil = a/b

#výpis
print(f"Součet je: {soucet}, rozdíl je: {rozdil}, součin je: {soucin}, podíl je: {round(podil,2)}")

"""Další způsob výpisu povšimni si f před uvozovkami a toho, že potom jsou uvozovky narušeny proměnnými 
ve složených závorkách.
Samozřejmně to jde vypsat pomocí více printů pod sebou
Další novinka je funkce round() ve které je uvnitř proměnná podíl a za čárkou je počet desetinných míst,
na něž se to má zaokrouhlit - to je opět stejné jako v Excelu, kde máš funkce(jeden argument funce, druhý argument, funkce, atd.)"""