Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a year ago
858 B
0
Indexable
Never
Hugo được giao bán dầu trên một mạng lưới đường ống dẫn dầu, mỗi một vị trí sẽ thiết lập một loại đường ống khác nhau dựa vào địa hình. Sau khi đi khảo sát, Hugo biết rằng mạng lưới đường ống được tạo thành từ 7 loại ống như bên dưới.

1.  Dầu có thể đi từ trái sang phải từ trên xuống dưới và ngược lại.

2.  Dầu có thể đi từ trên xuống dưới và ngược lại

3.  Dầu có thể đi từ trái sang phải và ngược lại

4.  Dầu có thể đi từ trên sang phải và ngược lại

5.  Dầu có thể đi từ dưới sang phải và ngược lại

6.  Dầu có thể đi từ dưới sang trái và ngược lại

7.  Dầu có thể đi từ trên sang trái và ngược lại