Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
java
3 years ago
3.3 kB
5
Indexable
Never
package com.company;

import java.util.Arrays;
import java.util.Scanner;

public class Main

{
  static Scanner we = new Scanner(System.in);

  static double[] przychody = null;

  public static void main(String[] args)
  {
    inicjalizacja();
    wykonanie();
    zakonczenie();
  }


  static void inicjalizacja()
  {
    System.out.println("Wykonuję analizę przychodów z wybranego okresu");
  }

  static void pokazMenu()
  {
    System.out.println("Wybierz operację:");
    System.out.println(" 1. Wczytaj przychody");
    System.out.println(" 2. Pokaż przychody");
    System.out.println(" 3. Wyznacz sumę przychodów i średnią");
    System.out.println(" 4. Wyznacz minimum i maksimum");
    System.out.println(" 5. Wyznacz medianę");
    System.out.println(" 0. Zakończ");
    System.out.print("=> ");

  }  static void wczytajPrzychody()
  {
    int ilePrzychodow = 0;
    System.out.print("Ile będzie przychodów: ");
    ilePrzychodow = we.nextInt();
    przychody = new double[ilePrzychodow];
    for(int i = 0; i < ilePrzychodow; ++i)
    {
      System.out.print( (i + 1) + ": ");
      przychody[i] = we.nextDouble();
    }
  }

  static void pokazPrzychody()
  {
    System.out.println("\n\nPrzegląd przychodów: ");
    for(int i = 0; i < przychody.length; ++i)
      System.out.println( (i + 1) + ": " + przychody[i]);
  }

  static void wyznaczSredniPrzychod()
  {
    double suma = 0;
    for(int i = 0; i < przychody.length; ++i)
      suma += przychody[i];
    System.out.println("\nSuma przychodów: " + suma);
  }

  static void wyznaczMinimumiMaksimum(){
    double min = przychody[0];
    double max = przychody[0];

    for(int i=0; i < przychody.length; i++){
      if(przychody[i]>max){
        max = przychody[i];
      }
      if(przychody[i]<min){
        min = przychody[i];
      }
    }
    System.out.println("Przychód max: " + max + "| Przychód min: " + min);
  }

  static void wyznaczMediane(){

    double[] sort = przychody.clone();
    int len = przychody.length;
    Arrays.sort(sort);
    double med = 0;

    if(len % 2 == 0){
      med = (sort[(Math.round(len/2)-1)]+sort[Math.round(len/2)])/2;
    }
    if(len % 2 == 1){
      med = sort[Math.round(len/2)];
    }

    System.out.println("Mediana przychodów: "+ med);
  }

  static void wykonanie()
  {
    int wybor = 0;
    do
    {
      pokazMenu();
      wybor = we.nextInt();
      switch(wybor)
      {
        case 1: wczytajPrzychody();
          break;
        case 2: pokazPrzychody();
          break;
        case 3: wyznaczSredniPrzychod();
          break;
        case 4: wyznaczMinimumiMaksimum();
          break;
        case 5: wyznaczMediane();
          break;
      }
    }
    while(wybor != 0);
  }

  static void zakonczenie()
  {
    System.out.println("Dziękuję za współpracę, do zobaczenia");
  }
}