Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
3 years ago
1.4 kB
2
Indexable
Never
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
int main()
{
//Tablica
  int MT[8][5];
  int MPoz[8], MPion[5];
  int IndPoz[8], IndPion[5];
  srand(time(NULL));
  for(int i=0; i<8; i++)
  {
    for(int j=0;j<5;j++)
    {
      MT[i][j] =rand() % 200;
    }
  }
//Warunki na Pion:
  for(int j=0; j<5; j++)
  {
    MPion[j]=0;
    for(int i=0;i<8;i++)
    {
    if(MT[i][j]>MPion[j])
    {
      MPion[j]=MT[i][j];
      IndPion[j]=i+1;
    }
  }

  }
//Warunki na Poziom:
  for(int i=0; i<8; i++)
  {
    MPoz[i]=-1;
    for(int j=0;j<5;j++)
    {
      if(MT[i][j]>MPoz[i])
      {
        MPoz[i]=MT[i][j];
        IndPoz[i]=j+1;
      }
    }
  }
//Wypisanie:
  for(int i=0; i<8; i++)
  {
    printf("|");
    for(int j=0;j<5;j++)
    {
      printf("%i|",MT[i][j]);
    }
    printf("  Max wartosc w poziomie to %i i znajduje sie w kolumnie nr %i ",MPoz[i],IndPoz[i]);
    printf("\n");
  }
  printf("\nMax wartosc w pionie wynosi:\n");
  for(int i=0; i<5; i++)
  {
    printf("|%i",MPion[i]);
  }
  printf("|\nznajduje sie w wierszu nr:\n");
  for(int i=0; i<5; i++)
  {
    printf("| %i |",IndPion[i]);
  }
return 0;
}