Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
3 years ago
8.0 kB
2
Indexable
Never
//package egzamin;
//
//import java.io.FileInputStream;
//import java.io.FileNotFoundException;
//import java.io.FileOutputStream;
//import java.io.IOException;
//import java.lang.reflect.Field;
//
//public
//  class MainEgzamin {
///*
//Zawartość metody main jest tylko kodem testowym, zgodnie z
//treścią zadania nie należało go tworzyć
// */
//  public static void main(String[] args) {
//
//    // Prog. testowy zestaw A
//    {
//      Student[] students = {
//        new Student("Stanislaw", "Moczulski", 23),
//        new Student("Zuzanna", "Kasztany", 1944)
//      };
//
//      try {
//        FileOutputStream fos = new FileOutputStream(".//wyniki.txt");
//        Student.putStudentsToFileZestawA(fos, students);
//        fos.close();
//      } catch (FileNotFoundException e) {
//        e.printStackTrace();
//      } catch (IOException e) {
//        e.printStackTrace();
//      }
//    }
//    // Prog. testowy zestaw B
//    {
//      Student[] students = null;
//      try {
//        FileInputStream fis = new FileInputStream(".//wyniki.txt");
//        students = Student.getStudentsFromFileZestawB(fis);
//      } catch (FileNotFoundException e) {
//        e.printStackTrace();
//      } catch (IOException e) {
//        e.printStackTrace();
//      }
//    }
//    // Prog. testowy - poza zestawami
//    {
//      Student[] students = {
//          new Student("Stanislaw", "Moczulski", 23),
//          new Student("Zuzanna", "Kasztany", 1944)
//      };
//      try {
//        FileOutputStream fos = new FileOutputStream(".//wyniki.bin");
//        Student.putStudentsToBinFile(fos, students);
//        fos.close();
//      } catch (FileNotFoundException e) {
//        e.printStackTrace();
//      } catch (IOException e) {
//        e.printStackTrace();
//      }
//    }
//    // Prog. testowy zestaw C
//    {
//      Student[] students = null;
//      try {
//        FileInputStream fis = new FileInputStream(".//wyniki.bin");
//        students = Student.getStudentsFromFileZestawC(fis);
//      } catch (FileNotFoundException e) {
//        e.printStackTrace();
//      } catch (IOException e) {
//        e.printStackTrace();
//      }
//    }
//    // Prog. testowy zestaw D
//    {
//      Student[] students = null;
//      try {
//        FileInputStream fis = new FileInputStream(".//wyniki.bin");
//        students = Student.getStudentsFromFileZestawD(fis);
//      } catch (FileNotFoundException e) {
//        e.printStackTrace();
//      } catch (IOException e) {
//        e.printStackTrace();
//      }
//    }
//  }
//}
//
//class Osoba{
//  private String fName;
//  private String sName;
//
//  protected Osoba(String fName, String sName){
//    this.fName = fName;
//    this.sName = sName;
//  }
//  protected String getFName(){
//    return fName;
//  }
//  protected String getSName(){
//    return sName;
//  }
//  public String toString(){
//    return super.toString()+" "+fName+" "+sName;
//  }
//}
//
//class Student
//  extends Osoba {
//
//  protected int indexNumber;
//
//  public Student(String fName, String sName, int indexNumber){
//    super( fName, sName);
//    this.indexNumber = indexNumber;
//  }
//
//  public static void putStudentsToFileZestawA(FileOutputStream fos, Student[] students) throws IOException {
//    String output;
//    for(int i = 0; i < students.length; i++){
//      output = students[i].getFName() + " ";
//      output += students[i].getSName() + " ";
//      output += students[i].indexNumber + "\n";
//
//      for(int j=0; j<output.length(); j++) {
//        fos.write(output.charAt(j));
//      }
//    }
//  }
//
//  public static Student[] getStudentsFromFileZestawB(FileInputStream fis) throws IOException {
//    StringBuffer sb = new StringBuffer();
//    int data = fis.read();
//    while( data != -1){
//      sb.append((char)data);
//      data = fis.read();
//    }
//    String[] studentStrings = sb.toString().split("\n");
//    if(studentStrings.length > 8)
//      throw new RuntimeException("Too many students");
//    Student[] students = new Student[8];
//    for(int i=0; i<studentStrings.length; i++){
//      String[] parts = studentStrings[i].split(" ");
//      students[i] = new Student(
//        parts[0], parts[1], Integer.parseInt(parts[2])
//      );
//    }
//    return students;
//  }
//
//  public static Student[] getStudentsFromFileZestawC(FileInputStream fis) throws IOException {
//    Student[] students = new Student[16];
//    int counter = 0;
//    int data = fis.read();
//    while( data != -1) {
//      int indexNumber = 0;
//      for (int i = 0; i < 4; i++) {
//        indexNumber = indexNumber | (data << (i * 8));
//        data = fis.read();
//      }
//      data = fis.read();
//      StringBuffer sb = new StringBuffer();
//      while (data != '\n'){
//        sb.append((char)data);
//        data = fis.read();
//      }
//      String[] names = sb.toString().split(" ");
//      if(counter < students.length)
//        students[counter++] = new Student(
//          names[0], names[1], indexNumber
//        );
//      else
//        throw new RuntimeException("Too many students");
//      data = fis.read();
//    }
//    return students;
//  }
//
//  //zapis indexów w 4 bitów a potem imie i naziwkso itp
//  public static Student[] getStudentsFromFileZestawD(FileInputStream fis) throws IOException {
//    Student[] students = new Student[16];
//    int counter = 0;
//    int data = fis.read();
//    while( data != -1) {
//      int indexNumber = 0;
//      for (int i = 0; i < 4; i++) {
//        indexNumber = (indexNumber << 8) | data;
//        data = fis.read();
//      }
//      data = fis.read();
//      StringBuffer sb = new StringBuffer();
//      while (data != '\n'){
//        sb.append((char)data);
//        data = fis.read();
//      }
//      String[] names = sb.toString().split(" ");
//      if(counter < students.length)
//        students[counter++] = new Student(
//          names[0], names[1], indexNumber
//        );
//      else
//        throw new RuntimeException("Too many students");
//      data = fis.read();
//    }
//    return students;
//  }
//
//  //zapis index w formie 4 bitów
//  public static void putStudentsToBinFile(FileOutputStream fos, Student[] students) throws IOException {
//    for(Student student : students){
//      fos.write(student.indexNumber >>24);
//      fos.write(student.indexNumber >>16);
//      fos.write(student.indexNumber >> 8);
//      fos.write(student.indexNumber >> 0);
//      fos.write(' ');
//      String str = student.getFName() + " " + student.getSName();
//      for(char chr : str.toCharArray())
//        fos.write(chr);
//      fos.write('\n');
//    }
//  }
//}