Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
3 years ago
4.0 kB
4
Indexable
Never
import React from 'react';
import classes from '../Lesson.module.scss';

const Lesson36 = () => (
 <div className={classes.root}>
  <h1>PROBLEMI SA KOJIMA SE SUSREĆEMO</h1>
  <p className={classes.indent1x}>
   Prilikom formiranja algoritama za problem preklapanja očitavanja imali smo sledeće
   pretpostavke:
  </p>
  <pre className={classes.indent2x}>
   {` 
1. Očitavanja savršeno pokrivaju genom, tj. svaki k-gram genoma predstavlja jedno očitavanje;
2. Očitavanja nisu podložna greškama;
3. Broj duplikata određenih očitavanja je poznat;
4. Rastojanja između očitavanja u okviru parova očitavanja su jednaka.
  `}
  </pre>
  <p className={classes.indent1x}>
   Međutim, ove pretpostavke ne moraju da važe. Štaviše, u realnosti se susrećemo sa sledećim
   problemima:
  </p>
  <pre className={classes.indent2x}>
   {` 
1. Očitavanja ne pokrivaju savršeno genom, tj. očitavanja predstavljaju neke k-grame genoma (ne sve);
2. Očitavanja su podložna greškama, kao što smo imali prilike da vidimo u prvom delu;
3. Broj duplikata određenih očitavanja nije poznat;
4. Rastojanja između očitavanja u okviru parova očitavanja nisu jednaka.
  `}
  </pre>
  <p className={classes.indent1x}>
   Nerealne pretpostavke su jako korisne, jer bez njih ne bismo bili u stanju da predstavimo
   osnovne ideje postojećih algoritama za asembliranje genoma. Stoga, prvo smo ih uveli radi
   pojednostavljenja problema i pronalaska algoritama koji rešavaju pojednostavljeni problem.
   Sada ćemo prikazati kako neke od tih nerealnih pretpostavki prevazilazimo, tj. kako
   prilagođavamo naše algoritme da rade u realnim situacijama:
  </p>
  <p className={classes.indent1x}>PRVA NEREALNA PRETPOSTAVKA : savršena pokrivenost</p>
  <p className={classes.indent2x}>
   Posmatrajmo sledeći primer u kome nemamo savršenu pokrivenost genoma ATGCCGTATGGACAACGACT:
  </p>
  <p className={classes.indent2x}>PRIMER</p>
  <img alt="" src="/assets/lesson36/pic1.svg" className={classes.indent3x} />

  <p className={classes.indent1x}>
   DRUGA NEREALNA PRETPOSTAVKA : očitavanja nisu podložna greškama
  </p>
  <p className={classes.indent2x}>
   Posmatrajmo prethodni primer i pretpostavimo da smo dobili jedno očitavanje koje ima grešku:
  </p>
  <p className={classes.indent2x}>PRIMER</p>
  <img alt="" src="/assets/lesson36/pic2.svg" className={classes.indent3x} />
  <p className={classes.indent3x}>
   Podelom očitavanja (koja imaju greške) na manje k-grame, dobijamo k-grame sa greškom:
  </p>
  <img alt="" src="/assets/lesson36/pic3.svg" className={classes.indent3x} />
  <p className={classes.indent3x}>
   Da nismo imali grešku, De Brujinov graf bi izgledao na sledeći način:
  </p>
  <img alt="" src="/assets/lesson36/pic4.svg" className={classes.indent3x} />
  <p className={classes.indent3x}>
   Međutim, zbog postojanja greške u očitavanju, u De Brujinovom grafu će se stvoriti balončić:
  </p>
  <img alt="" src="/assets/lesson36/pic5.svg" className={classes.indent3x} />

  <p className={classes.indent2x}>
   Pri sekvencioniranju genoma, obično ćemo imati mnogo netačnih očitavanja, tj. mnogo ovakvih
   balončića:
  </p>
  <img alt="" src="/assets/lesson36/pic6.svg" className={classes.indent3x} />
  <p className={classes.indent2x}>
   Ove greške, tj. ovi balončići nam predstavljaju poteškoće pri rekonstrukciji genoma. Međutim,
   istraživači su razvili algoritme koji ih na efikasan način uklanjaju i pojednostavlju graf.
   Međutim, graf ne mora izgledati jednostavno ni nakon koraka pojednostavljenja. To možemo
   videti na primeru genoma bakterije N.meningitidis:
  </p>
  <img alt="" src="/assets/lesson36/pic7.svg" className={classes.indent3x} />
 </div>
);

export default Lesson36;