Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
3 years ago
1.3 kB
2
Indexable
Never
using System;

namespace Pension
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Hej! nu ska vi se hur många år du har kvar tills pensionen! :) tryck på enter så startar vi ");
      Console.ReadLine();
      // Console.WriteLine ber användaren att skriva för och efternamn samt ålder i konsolfönstret/;
      Console.WriteLine("Vad heter du?");
      
      string inmatat;
      inmatat = Console.ReadLine();// denna kod tilldelar värdet av det användaren skriver i konsolfönstret till variabel "inmatat" och "age" /;
      Console.WriteLine("Hur gammal är du? ange i siffror");
      string age;
      age = Console.ReadLine();
    /* Denna kod deklarerar variabel int + inmtat värde från användaren + värde 65
     int sum räknar av angivet värde från 65 */
      int nr1 = int.Parse(age);
      int nr2 = 65;
      int sum = nr2 - int.Parse(age); 
      /* Koden nedan presenterar resultatet för användaren i konsolfönstret */
      Console.WriteLine(" Ja då ska vi se " + inmatat + (" du har idag " + sum + (" år kvar tills du kan gå i pension. :) ")));
      Console.ReadLine();   
    }
  }
}