Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 years ago
5.8 kB
1
Indexable
Never
#include <iostream>
#include <cmath>//Pentru functia sqrt
using namespace std;

int n, x, mini;
//Memorarea listei:
struct nod
{
  int info;
  nod* urm;
};

nod* p = NULL;//Declararea listei vida

void adaugarefinal(nod*& p, int x)
{
  //Initializam noul nod si ii atribuim valoarea din parametrul x
  nod* q = new nod;
  q->info = x;
  q->urm = NULL;
  if (p == NULL)//Daca lista e vida, punem elementul in lista
    p = q;
  else
  {
    nod* t = p;
    while (t->urm)//Parcurgem lista pana la capat
      t = t->urm;
    t->urm = q;//Ultimul element devine elementul creat anterior
  }
}

void afisare(nod* p)
{
  while (p)
  {
    cout << p->info << " ";//Afisam numarul curent
    p = p->urm;//Ne mutam la urmatorul element, cat timp avem elemente
  }
}

int exista_pp(nod* p)//Verificam daca avem cel putin un element de tip pp altfel afisam un mesaj la apelul functiei
{
  while (p)
  {
    if (sqrt(p->info) == (int)sqrt(p->info))// (int)sqrt reprezinta numarul scris cu zecimale; in cazul in care nu are zecimale:
      return 1;//Returnam valoarea 1 imediat dupa gasirea unei prime valori, astfel intrerupem parcurgerea
    p = p->urm;
  }
  return 0;//Returnam 0 in cazul in care nu avem niciun numar de tip pp
}

void afisare_pp(nod* p)//Afisam numerele care sunt de tip pp daca functia de mai sus are valoarea 1
{
  while (p)//Parcurgem lista pana la final
  {
    if (sqrt(p->info) == (int)sqrt(p->info))
      cout << p->info << " ";//Afisam numerele de tip pp
    p = p->urm;
  }
}

int nr_prime(nod* p)//Determinam cate numere prime avem,in caz contrar afisam mesaj
{
  int k = 0, ok;
  while (p)//Parcurgem lista pana la final
  {
    ok = 1;
    if (p->info < 2)
      ok = 0;
    else
      if (p->info == 2 || p->info == 3)
        ok = 1;
      else
      {
        for (int i = 2; i <= p->info / 2; i++)//Luam divizori pana la jumatatea numarului
          if (p->info % i == 0)//In cazul in care se imparte exact , nu avem numar prim
          {
            ok = 0;
            break;
          }
      }
    if (ok)//In cazul in care este satisfacuta conditia , contorizam +1 la contorul k
      k++;

    p = p->urm;
  }
  return k;//Numarul de elemente prime
}

int ordine(nod* p)
{
  while (p->urm)//Verificam elemente consecutive, doua cate doua , astfel ne asiguram ca elementul urmator nu e null
  {
    if (p->info < p->urm->info)//Daca o singura pereche de elemente consecutive nu indeplineste conditia, intrerupem parcurgerea
      return 0;
    p = p->urm;
  }
  return 1;
}

int nr_mini(nod* p)
{
  int i = 0;//Contor pentru numarul de aparitii a valorii mini
  while (p)//Parcurgem lista pana la final
  {
    if (p->info == mini)//Daca elementul curent este egal cu mini, contorizam +1 la contorul i
      i++;
    p = p->urm;
  }
  return i;
}

void inserare_elem(nod* p, nod* q, int x)//Inseram un element, imediat dupa un element cunoscut
{
  nod* nou = new nod;
  nou->info = x;
  nou->urm = q->urm;
  q->urm = nou;
}

void dublare(nod* p)
{
  nod* t = p;
  while (t)//Parcurgem lista pana la final
  {
    //Determinam suma cifrelor valorii curente din lista prin intermediul unei variabile s si a unei copii a elementului curent
    int s = 0;
    int copie = t->info;
    while (copie)
    {
      s += copie % 10;
      copie /= 10;
    }
    if (s < 15)
    {
      inserare_elem(p, t, t->info);//Apel la functia de inserare pt a adauga in lista elementul care satisface conditia
      t = t->urm;//Acest t->urm executat aici cat si mai in fata,ne ajuta sa sarim peste valoarea deja introdusa pt a nu executa la nesfarsit
    }//Intrucat primul t->urm ajunge la valoarea deja introdusa, urmatorul are rolul de a sari peste el
    t = t->urm;//Daca t->urm-ul anterior nu are loc, secventa doar trece la urmatorul element
  }
}

int main()
{
  int ok = 1;
  cin >> n;//Numarul de elemente din lista

  //Citire lista
  for (int i = 1; i <= n; i++)
  {
    cin >> x;
    adaugarefinal(p, x);//Adaugarea unui element in lista

    //Determinarea valorii minime din lista
    if (ok == 1)//Secventa care se parcurge o singura data pentru a determina un minim initial
    {
      mini = x;
      ok = 0;
    }
    if (x < mini)
      mini = x;
  }
  //a.Afisare lista:
  cout << "Afisare lista: ";
  afisare(p);
  cout << endl;

  //2.Determinare pp:
  if (exista_pp(p) == 1)
  {
    cout << "Numere pp: ";
    afisare_pp(p);
    cout << endl;
  }
  else
    cout << "Nu exista pp." << endl;

  //3.Afisare nr prime:
  if (nr_prime(p)==0)
    cout << "Nu exista nr prime." << endl;
  else
    cout << "Numere prime in total: " << nr_prime(p) << endl;

  //4.Ordinea listei:
  if (ordine(p))
    cout << "Lista este ordonata descrescator." << endl;
  else
    cout << "Lista nu este ordonata descrescator." << endl;

  //5.Nr aparitii val mini:
  if (nr_mini(p) >= 2)
    cout << "Numarul minim: " << mini << " apare de " << nr_mini(p) << " ori." << endl;
  else if (nr_mini(p) == 1)
    cout << "Numarul minim: " << mini << " apare o singura data." << endl;

  //6.Dublare elemente(sum_cif<15):
  dublare(p);
  cout << "Afisare duble: ";
  afisare(p);

  return 0;
}