Untitled

mail@pastecode.io avatarunknown
json
2 months ago
105 kB
7
Indexable
Never
{
	"status": "succeeded",
	"createdDateTime": "2023-08-10T11:46:25Z",
	"lastUpdatedDateTime": "2023-08-10T11:46:28Z",
	"analyzeResult": {
		"apiVersion": "2023-07-31",
		"modelId": "prebuilt-invoice",
		"stringIndexType": "utf16CodeUnit",
		"content": "PRZYKŁAD FAKTURY VAT DOTYCZĄCEJ SPRZEDAŻY ZŁOMU\nFaktura VAT nr FV 152011\n(oryginał)\nData wystawienia: 2011-04-14\nData sprzedaży: 2011-04-14\nMiejsce wystawienia:\nSprzedawca:\nNabywca:\nM-złomen\nPUHP „AMBIT” Sp .z o. o.\nStoińskiego 19\nJaracza 1\n45-757 Opole\n15-186 Białystok\nNIP: 542-896-25-23\nNIP: 542-020-68-40\nlp\nNazwa towaru lub usługi\nPKWIU\nJm\nIlość\nCena\nStawka\nWart. netto\nWart. VAT\nWart. Brutto\nnetto\nVAT\n1\nZłom stalowy\nMg\n1,500\n800,00\n-*\n1 200,00\n-*\n1 200,00\n2\nZużyte akumulatory\nMg\n0,500\n8 000,00\n23%\n4 000,00\n920,00\n4 920,00\nw tym\nWart. Netto\nWart. VAT\nWart. Brutto\n*\n1 200,00\n1200,00\n*\n23%\n4 000,00\n920,00\n4 920,00\nRAZEM\n5 200,00\n920,00\n6 120,00\n-* odwrotne obciążenie\nForma zapłaty: przelew 7 dni\nRazem: 6 120,00\nTermin zapłaty 2011-04-21\nZaliczka otrzymana: 0,00\nBank:\nDo zapłaty: 6 120,00\nNr konta:\nSłownie: sześć tysięcy, sto dwadzieścia złotych 00/100",
		"pages": [
			{
				"pageNumber": 1,
				"angle": 0,
				"width": 8.2639,
				"height": 11.6944,
				"unit": "inch",
				"words": [
					{
						"content": "PRZYKŁAD",
						"polygon": [
							1.5685,
							1.0913,
							2.4822,
							1.0862,
							2.4822,
							1.2588,
							1.5685,
							1.2486
						],
						"confidence": 0.993,
						"span": {
							"offset": 0,
							"length": 8
						}
					},
					{
						"content": "FAKTURY",
						"polygon": [
							2.5533,
							1.0862,
							3.3705,
							1.0811,
							3.3756,
							1.2639,
							2.5533,
							1.2588
						],
						"confidence": 0.994,
						"span": {
							"offset": 9,
							"length": 7
						}
					},
					{
						"content": "VAT",
						"polygon": [
							3.4314,
							1.0811,
							3.7715,
							1.0811,
							3.7715,
							1.2689,
							3.4314,
							1.2639
						],
						"confidence": 0.993,
						"span": {
							"offset": 17,
							"length": 3
						}
					},
					{
						"content": "DOTYCZĄCEJ",
						"polygon": [
							3.8071,
							1.0811,
							4.9644,
							1.0811,
							4.9695,
							1.2689,
							3.8071,
							1.2689
						],
						"confidence": 0.967,
						"span": {
							"offset": 21,
							"length": 10
						}
					},
					{
						"content": "SPRZEDAŻY",
						"polygon": [
							5,
							1.0811,
							6.0101,
							1.0761,
							6.0101,
							1.2588,
							5.005,
							1.2639
						],
						"confidence": 0.993,
						"span": {
							"offset": 32,
							"length": 9
						}
					},
					{
						"content": "ZŁOMU",
						"polygon": [
							6.0558,
							1.0761,
							6.6649,
							1.0761,
							6.6649,
							1.2537,
							6.0558,
							1.2588
						],
						"confidence": 0.989,
						"span": {
							"offset": 42,
							"length": 5
						}
					},
					{
						"content": "Faktura",
						"polygon": [
							3.1269,
							1.675,
							3.7157,
							1.6699,
							3.7208,
							1.8323,
							3.1269,
							1.8273
						],
						"confidence": 0.995,
						"span": {
							"offset": 48,
							"length": 7
						}
					},
					{
						"content": "VAT",
						"polygon": [
							3.7715,
							1.6699,
							4.1015,
							1.6699,
							4.1066,
							1.8323,
							3.7715,
							1.8323
						],
						"confidence": 0.995,
						"span": {
							"offset": 56,
							"length": 3
						}
					},
					{
						"content": "nr",
						"polygon": [
							4.1472,
							1.6699,
							4.3299,
							1.6699,
							4.3299,
							1.8323,
							4.1472,
							1.8323
						],
						"confidence": 0.995,
						"span": {
							"offset": 60,
							"length": 2
						}
					},
					{
						"content": "FV",
						"polygon": [
							4.3604,
							1.6699,
							4.5634,
							1.6699,
							4.5685,
							1.8323,
							4.3604,
							1.8323
						],
						"confidence": 0.995,
						"span": {
							"offset": 63,
							"length": 2
						}
					},
					{
						"content": "152011",
						"polygon": [
							4.6294,
							1.6699,
							5.1218,
							1.6648,
							5.1269,
							1.8323,
							4.6294,
							1.8323
						],
						"confidence": 0.993,
						"span": {
							"offset": 66,
							"length": 6
						}
					},
					{
						"content": "(oryginał)",
						"polygon": [
							3.8071,
							1.9592,
							4.4974,
							1.9592,
							4.4923,
							2.1369,
							3.8071,
							2.142
						],
						"confidence": 0.991,
						"span": {
							"offset": 73,
							"length": 10
						}
					},
					{
						"content": "Data",
						"polygon": [
							5.7563,
							2.8119,
							6.0304,
							2.8119,
							6.0304,
							2.9642,
							5.7563,
							2.9642
						],
						"confidence": 0.993,
						"span": {
							"offset": 84,
							"length": 4
						}
					},
					{
						"content": "wystawienia:",
						"polygon": [
							6.0558,
							2.8119,
							6.802,
							2.817,
							6.802,
							2.9642,
							6.0558,
							2.9642
						],
						"confidence": 0.961,
						"span": {
							"offset": 89,
							"length": 12
						}
					},
					{
						"content": "2011-04-14",
						"polygon": [
							6.8324,
							2.817,
							7.4872,
							2.817,
							7.4923,
							2.949,
							6.8324,
							2.9591
						],
						"confidence": 0.993,
						"span": {
							"offset": 102,
							"length": 10
						}
					},
					{
						"content": "Data",
						"polygon": [
							5.7614,
							3.0505,
							6.0203,
							3.0505,
							6.0152,
							3.218,
							5.7563,
							3.218
						],
						"confidence": 0.993,
						"span": {
							"offset": 113,
							"length": 4
						}
					},
					{
						"content": "sprzedaży:",
						"polygon": [
							6.0507,
							3.0505,
							6.6903,
							3.0556,
							6.6852,
							3.2129,
							6.0456,
							3.218
						],
						"confidence": 0.995,
						"span": {
							"offset": 118,
							"length": 10
						}
					},
					{
						"content": "2011-04-14",
						"polygon": [
							6.8324,
							3.0556,
							7.4822,
							3.0607,
							7.4822,
							3.1875,
							6.8274,
							3.2079
						],
						"confidence": 0.993,
						"span": {
							"offset": 129,
							"length": 10
						}
					},
					{
						"content": "Miejsce",
						"polygon": [
							5.7664,
							3.2992,
							6.2131,
							3.3043,
							6.2182,
							3.4515,
							5.7664,
							3.4464
						],
						"confidence": 0.995,
						"span": {
							"offset": 140,
							"length": 7
						}
					},
					{
						"content": "wystawienia:",
						"polygon": [
							6.2436,
							3.3043,
							6.9796,
							3.2941,
							6.9847,
							3.4464,
							6.2487,
							3.4515
						],
						"confidence": 0.993,
						"span": {
							"offset": 148,
							"length": 12
						}
					},
					{
						"content": "Sprzedawca:",
						"polygon": [
							0.7868,
							3.8068,
							1.5787,
							3.8068,
							1.5787,
							3.9692,
							0.7919,
							3.9692
						],
						"confidence": 0.994,
						"span": {
							"offset": 161,
							"length": 11
						}
					},
					{
						"content": "Nabywca:",
						"polygon": [
							5.335,
							3.8068,
							5.9593,
							3.8169,
							5.9593,
							3.9743,
							5.3401,
							3.9591
						],
						"confidence": 0.994,
						"span": {
							"offset": 173,
							"length": 8
						}
					},
					{
						"content": "M-złomen",
						"polygon": [
							0.7817,
							4.0809,
							1.4162,
							4.0758,
							1.4112,
							4.2179,
							0.7868,
							4.2078
						],
						"confidence": 0.995,
						"span": {
							"offset": 182,
							"length": 8
						}
					},
					{
						"content": "PUHP",
						"polygon": [
							5.3502,
							4.0758,
							5.7411,
							4.0707,
							5.7411,
							4.2179,
							5.3502,
							4.2078
						],
						"confidence": 0.992,
						"span": {
							"offset": 191,
							"length": 4
						}
					},
					{
						"content": "„AMBIT”",
						"polygon": [
							5.7715,
							4.0707,
							6.406,
							4.0656,
							6.406,
							4.2331,
							5.7715,
							4.223
						],
						"confidence": 0.66,
						"span": {
							"offset": 196,
							"length": 7
						}
					},
					{
						"content": "Sp",
						"polygon": [
							6.4873,
							4.0707,
							6.6395,
							4.0707,
							6.6395,
							4.2331,
							6.4873,
							4.2331
						],
						"confidence": 0.984,
						"span": {
							"offset": 204,
							"length": 2
						}
					},
					{
						"content": ".z",
						"polygon": [
							6.67,
							4.0707,
							6.802,
							4.0707,
							6.802,
							4.2331,
							6.67,
							4.2331
						],
						"confidence": 0.961,
						"span": {
							"offset": 207,
							"length": 2
						}
					},
					{
						"content": "o.",
						"polygon": [
							6.8324,
							4.0707,
							6.9543,
							4.0758,
							6.9543,
							4.2331,
							6.8324,
							4.2331
						],
						"confidence": 0.961,
						"span": {
							"offset": 210,
							"length": 2
						}
					},
					{
						"content": "o.",
						"polygon": [
							6.9847,
							4.0758,
							7.0964,
							4.0758,
							7.0964,
							4.2331,
							6.9847,
							4.2331
						],
						"confidence": 0.799,
						"span": {
							"offset": 213,
							"length": 2
						}
					},
					{
						"content": "Stoińskiego",
						"polygon": [
							0.7817,
							4.3296,
							1.5025,
							4.3245,
							1.5025,
							4.4869,
							0.7868,
							4.4819
						],
						"confidence": 0.993,
						"span": {
							"offset": 216,
							"length": 11
						}
					},
					{
						"content": "19",
						"polygon": [
							1.5533,
							4.3245,
							1.7005,
							4.3245,
							1.7005,
							4.4869,
							1.5584,
							4.4869
						],
						"confidence": 0.997,
						"span": {
							"offset": 228,
							"length": 2
						}
					},
					{
						"content": "Jaracza",
						"polygon": [
							5.3604,
							4.3397,
							5.8121,
							4.3347,
							5.8121,
							4.4717,
							5.3604,
							4.4666
						],
						"confidence": 0.995,
						"span": {
							"offset": 231,
							"length": 7
						}
					},
					{
						"content": "1",
						"polygon": [
							5.8629,
							4.3347,
							5.9289,
							4.3347,
							5.9289,
							4.4717,
							5.868,
							4.4717
						],
						"confidence": 0.996,
						"span": {
							"offset": 239,
							"length": 1
						}
					},
					{
						"content": "45-757",
						"polygon": [
							0.7817,
							4.5935,
							1.2233,
							4.5935,
							1.2233,
							4.7559,
							0.7817,
							4.7458
						],
						"confidence": 0.995,
						"span": {
							"offset": 241,
							"length": 6
						}
					},
					{
						"content": "Opole",
						"polygon": [
							1.2589,
							4.5935,
							1.6447,
							4.5935,
							1.6396,
							4.7509,
							1.2538,
							4.7559
						],
						"confidence": 0.995,
						"span": {
							"offset": 248,
							"length": 5
						}
					},
					{
						"content": "15-186",
						"polygon": [
							5.3756,
							4.5935,
							5.802,
							4.5935,
							5.8071,
							4.7509,
							5.3807,
							4.7509
						],
						"confidence": 0.995,
						"span": {
							"offset": 254,
							"length": 6
						}
					},
					{
						"content": "Białystok",
						"polygon": [
							5.8375,
							4.5935,
							6.4314,
							4.5935,
							6.4314,
							4.7509,
							5.8375,
							4.7509
						],
						"confidence": 0.995,
						"span": {
							"offset": 261,
							"length": 9
						}
					},
					{
						"content": "NIP:",
						"polygon": [
							0.7766,
							4.8524,
							1.0711,
							4.8575,
							1.0711,
							4.9996,
							0.7766,
							4.9996
						],
						"confidence": 0.99,
						"span": {
							"offset": 271,
							"length": 4
						}
					},
					{
						"content": "542-896-25-23",
						"polygon": [
							1.1015,
							4.8575,
							2.0304,
							4.8473,
							2.0304,
							5.0047,
							1.1015,
							4.9996
						],
						"confidence": 0.987,
						"span": {
							"offset": 276,
							"length": 13
						}
					},
					{
						"content": "NIP:",
						"polygon": [
							5.3451,
							4.8575,
							5.6395,
							4.8575,
							5.6395,
							4.9996,
							5.3451,
							4.9996
						],
						"confidence": 0.991,
						"span": {
							"offset": 290,
							"length": 4
						}
					},
					{
						"content": "542-020-68-40",
						"polygon": [
							5.67,
							4.8575,
							6.5939,
							4.8524,
							6.5939,
							4.9996,
							5.67,
							4.9996
						],
						"confidence": 0.993,
						"span": {
							"offset": 295,
							"length": 13
						}
					},
					{
						"content": "lp",
						"polygon": [
							0.3959,
							5.4259,
							0.5025,
							5.4259,
							0.5076,
							5.5731,
							0.3959,
							5.5782
						],
						"confidence": 0.646,
						"span": {
							"offset": 309,
							"length": 2
						}
					},
					{
						"content": "Nazwa",
						"polygon": [
							0.6802,
							5.4259,
							1.1117,
							5.4259,
							1.1117,
							5.5731,
							0.6802,
							5.5681
						],
						"confidence": 0.994,
						"span": {
							"offset": 312,
							"length": 5
						}
					},
					{
						"content": "towaru",
						"polygon": [
							1.1421,
							5.4259,
							1.5787,
							5.4209,
							1.5787,
							5.5782,
							1.1421,
							5.5731
						],
						"confidence": 0.994,
						"span": {
							"offset": 318,
							"length": 6
						}
					},
					{
						"content": "lub",
						"polygon": [
							1.6091,
							5.4209,
							1.8071,
							5.4209,
							1.802,
							5.5782,
							1.604,
							5.5782
						],
						"confidence": 0.995,
						"span": {
							"offset": 325,
							"length": 3
						}
					},
					{
						"content": "usługi",
						"polygon": [
							1.8426,
							5.4209,
							2.2335,
							5.4209,
							2.2284,
							5.5782,
							1.8426,
							5.5782
						],
						"confidence": 0.995,
						"span": {
							"offset": 329,
							"length": 6
						}
					},
					{
						"content": "PKWIU",
						"polygon": [
							2.3756,
							5.4158,
							2.7563,
							5.4158,
							2.7563,
							5.5376,
							2.3756,
							5.5325
						],
						"confidence": 0.961,
						"span": {
							"offset": 336,
							"length": 5
						}
					},
					{
						"content": "Jm",
						"polygon": [
							2.9035,
							5.431,
							3.0203,
							5.4361,
							3.0152,
							5.5528,
							2.8985,
							5.5478
						],
						"confidence": 0.993,
						"span": {
							"offset": 342,
							"length": 2
						}
					},
					{
						"content": "Ilość",
						"polygon": [
							3.3299,
							5.4209,
							3.6345,
							5.4209,
							3.6294,
							5.5528,
							3.3299,
							5.5478
						],
						"confidence": 0.995,
						"span": {
							"offset": 345,
							"length": 5
						}
					},
					{
						"content": "Cena",
						"polygon": [
							3.8274,
							5.4006,
							4.1218,
							5.4006,
							4.1218,
							5.5782,
							3.8274,
							5.5782
						],
						"confidence": 0.992,
						"span": {
							"offset": 351,
							"length": 4
						}
					},
					{
						"content": "Stawka",
						"polygon": [
							4.5279,
							5.4259,
							4.9695,
							5.4259,
							4.9695,
							5.5528,
							4.533,
							5.5579
						],
						"confidence": 0.993,
						"span": {
							"offset": 356,
							"length": 6
						}
					},
					{
						"content": "Wart.",
						"polygon": [
							5.3959,
							5.431,
							5.736,
							5.431,
							5.736,
							5.5579,
							5.3959,
							5.5528
						],
						"confidence": 0.995,
						"span": {
							"offset": 363,
							"length": 5
						}
					},
					{
						"content": "netto",
						"polygon": [
							5.7614,
							5.431,
							6.0659,
							5.431,
							6.071,
							5.563,
							5.7614,
							5.5579
						],
						"confidence": 0.994,
						"span": {
							"offset": 369,
							"length": 5
						}
					},
					{
						"content": "Wart.",
						"polygon": [
							6.2791,
							5.4209,
							6.6446,
							5.4209,
							6.6446,
							5.563,
							6.2791,
							5.5579
						],
						"confidence": 0.995,
						"span": {
							"offset": 375,
							"length": 5
						}
					},
					{
						"content": "VAT",
						"polygon": [
							6.67,
							5.4209,
							6.9746,
							5.4209,
							6.9746,
							5.563,
							6.67,
							5.563
						],
						"confidence": 0.996,
						"span": {
							"offset": 381,
							"length": 3
						}
					},
					{
						"content": "Wart.",
						"polygon": [
							7.2284,
							5.4209,
							7.5786,
							5.4259,
							7.5786,
							5.5579,
							7.2284,
							5.5579
						],
						"confidence": 0.995,
						"span": {
							"offset": 385,
							"length": 5
						}
					},
					{
						"content": "Brutto",
						"polygon": [
							7.604,
							5.4259,
							7.9898,
							5.4259,
							7.9898,
							5.563,
							7.604,
							5.5579
						],
						"confidence": 0.995,
						"span": {
							"offset": 391,
							"length": 6
						}
					},
					{
						"content": "netto",
						"polygon": [
							3.8122,
							5.629,
							4.1066,
							5.6239,
							4.1066,
							5.7356,
							3.8122,
							5.7305
						],
						"confidence": 0.995,
						"span": {
							"offset": 398,
							"length": 5
						}
					},
					{
						"content": "VAT",
						"polygon": [
							4.533,
							5.6036,
							4.8324,
							5.5985,
							4.8375,
							5.7305,
							4.538,
							5.7356
						],
						"confidence": 0.995,
						"span": {
							"offset": 404,
							"length": 3
						}
					},
					{
						"content": "1",
						"polygon": [
							0.4162,
							5.8624,
							0.4721,
							5.8574,
							0.4822,
							5.9741,
							0.4213,
							5.9792
						],
						"confidence": 0.996,
						"span": {
							"offset": 408,
							"length": 1
						}
					},
					{
						"content": "Złom",
						"polygon": [
							0.6954,
							5.8574,
							0.9746,
							5.8574,
							0.9746,
							6.0096,
							0.6954,
							6.0096
						],
						"confidence": 0.995,
						"span": {
							"offset": 410,
							"length": 4
						}
					},
					{
						"content": "stalowy",
						"polygon": [
							1.0508,
							5.8574,
							1.5381,
							5.8675,
							1.5381,
							6.0147,
							1.0558,
							6.0096
						],
						"confidence": 0.993,
						"span": {
							"offset": 415,
							"length": 7
						}
					},
					{
						"content": "Mg",
						"polygon": [
							2.8934,
							5.8472,
							3.0863,
							5.8472,
							3.0812,
							6.0147,
							2.8883,
							6.0147
						],
						"confidence": 0.912,
						"span": {
							"offset": 423,
							"length": 2
						}
					},
					{
						"content": "1,500",
						"polygon": [
							3.3451,
							5.8574,
							3.6802,
							5.8574,
							3.6802,
							5.9995,
							3.3451,
							5.9995
						],
						"confidence": 0.994,
						"span": {
							"offset": 426,
							"length": 5
						}
					},
					{
						"content": "800,00",
						"polygon": [
							4.0304,
							5.8472,
							4.4467,
							5.8472,
							4.4416,
							5.9944,
							4.0304,
							5.9944
						],
						"confidence": 0.994,
						"span": {
							"offset": 432,
							"length": 6
						}
					},
					{
						"content": "-*",
						"polygon": [
							4.8578,
							5.8726,
							4.9746,
							5.8624,
							4.9797,
							5.9487,
							4.8629,
							5.9589
						],
						"confidence": 0.967,
						"span": {
							"offset": 439,
							"length": 2
						}
					},
					{
						"content": "1",
						"polygon": [
							5.6649,
							5.8421,
							5.7512,
							5.8472,
							5.7512,
							6.0096,
							5.6649,
							6.0096
						],
						"confidence": 0.996,
						"span": {
							"offset": 442,
							"length": 1
						}
					},
					{
						"content": "200,00",
						"polygon": [
							5.7817,
							5.8472,
							6.1979,
							5.8523,
							6.203,
							6.0096,
							5.7817,
							6.0096
						],
						"confidence": 0.995,
						"span": {
							"offset": 444,
							"length": 6
						}
					},
					{
						"content": "-*",
						"polygon": [
							6.6446,
							5.8777,
							6.7614,
							5.8675,
							6.7664,
							5.9437,
							6.6497,
							5.9538
						],
						"confidence": 0.967,
						"span": {
							"offset": 451,
							"length": 2
						}
					},
					{
						"content": "1",
						"polygon": [
							7.4872,
							5.8574,
							7.5634,
							5.8574,
							7.5634,
							5.9995,
							7.4923,
							5.9995
						],
						"confidence": 0.996,
						"span": {
							"offset": 454,
							"length": 1
						}
					},
					{
						"content": "200,00",
						"polygon": [
							7.5989,
							5.8574,
							8.0101,
							5.8574,
							8.0101,
							5.9995,
							7.604,
							5.9995
						],
						"confidence": 0.995,
						"span": {
							"offset": 456,
							"length": 6
						}
					},
					{
						"content": "2",
						"polygon": [
							0.4112,
							6.1112,
							0.4772,
							6.1112,
							0.4772,
							6.233,
							0.4112,
							6.233
						],
						"confidence": 0.997,
						"span": {
							"offset": 463,
							"length": 1
						}
					},
					{
						"content": "Zużyte",
						"polygon": [
							0.6903,
							6.1061,
							1.1167,
							6.1061,
							1.1167,
							6.2685,
							0.6903,
							6.2634
						],
						"confidence": 0.994,
						"span": {
							"offset": 465,
							"length": 6
						}
					},
					{
						"content": "akumulatory",
						"polygon": [
							1.1472,
							6.1061,
							1.934,
							6.101,
							1.934,
							6.2736,
							1.1472,
							6.2685
						],
						"confidence": 0.993,
						"span": {
							"offset": 472,
							"length": 11
						}
					},
					{
						"content": "Mg",
						"polygon": [
							2.8934,
							6.1061,
							3.1218,
							6.1112,
							3.1218,
							6.2634,
							2.8934,
							6.2584
						],
						"confidence": 0.995,
						"span": {
							"offset": 484,
							"length": 2
						}
					},
					{
						"content": "0,500",
						"polygon": [
							3.3299,
							6.1061,
							3.6802,
							6.1061,
							3.6802,
							6.2482,
							3.3299,
							6.2482
						],
						"confidence": 0.994,
						"span": {
							"offset": 487,
							"length": 5
						}
					},
					{
						"content": "8",
						"polygon": [
							3.9187,
							6.1061,
							3.9949,
							6.1061,
							3.9949,
							6.2533,
							3.9187,
							6.2533
						],
						"confidence": 0.995,
						"span": {
							"offset": 493,
							"length": 1
						}
					},
					{
						"content": "000,00",
						"polygon": [
							4.0253,
							6.1061,
							4.4467,
							6.1061,
							4.4467,
							6.2533,
							4.0253,
							6.2533
						],
						"confidence": 0.995,
						"span": {
							"offset": 495,
							"length": 6
						}
					},
					{
						"content": "23%",
						"polygon": [
							4.7868,
							6.1112,
							5.0507,
							6.1112,
							5.0507,
							6.2431,
							4.7868,
							6.2431
						],
						"confidence": 0.994,
						"span": {
							"offset": 502,
							"length": 3
						}
					},
					{
						"content": "4",
						"polygon": [
							5.6599,
							6.1061,
							5.736,
							6.1061,
							5.7461,
							6.2533,
							5.67,
							6.2533
						],
						"confidence": 0.998,
						"span": {
							"offset": 506,
							"length": 1
						}
					},
					{
						"content": "000,00",
						"polygon": [
							5.7664,
							6.1061,
							6.1979,
							6.1061,
							6.1979,
							6.2533,
							5.7715,
							6.2533
						],
						"confidence": 0.992,
						"span": {
							"offset": 508,
							"length": 6
						}
					},
					{
						"content": "920,00",
						"polygon": [
							6.4974,
							6.1061,
							6.9187,
							6.1061,
							6.9187,
							6.2584,
							6.4974,
							6.2533
						],
						"confidence": 0.994,
						"span": {
							"offset": 515,
							"length": 6
						}
					},
					{
						"content": "4",
						"polygon": [
							7.4771,
							6.1061,
							7.5583,
							6.1061,
							7.5634,
							6.2533,
							7.4822,
							6.2533
						],
						"confidence": 0.948,
						"span": {
							"offset": 522,
							"length": 1
						}
					},
					{
						"content": "920,00",
						"polygon": [
							7.5888,
							6.1061,
							8.0152,
							6.1112,
							8.0152,
							6.2533,
							7.5938,
							6.2533
						],
						"confidence": 0.995,
						"span": {
							"offset": 524,
							"length": 6
						}
					},
					{
						"content": "w",
						"polygon": [
							4.7411,
							6.9131,
							4.8172,
							6.908,
							4.8223,
							7.04,
							4.7462,
							7.04
						],
						"confidence": 0.985,
						"span": {
							"offset": 531,
							"length": 1
						}
					},
					{
						"content": "tym",
						"polygon": [
							4.8883,
							6.908,
							5.071,
							6.908,
							5.0761,
							7.0451,
							4.8883,
							7.0451
						],
						"confidence": 0.995,
						"span": {
							"offset": 533,
							"length": 3
						}
					},
					{
						"content": "Wart.",
						"polygon": [
							5.3756,
							6.8877,
							5.7309,
							6.8877,
							5.7309,
							7.0197,
							5.3756,
							7.0248
						],
						"confidence": 0.994,
						"span": {
							"offset": 537,
							"length": 5
						}
					},
					{
						"content": "Netto",
						"polygon": [
							5.7563,
							6.8877,
							6.0913,
							6.8827,
							6.0913,
							7.0248,
							5.7563,
							7.0197
						],
						"confidence": 0.994,
						"span": {
							"offset": 543,
							"length": 5
						}
					},
					{
						"content": "Wart.",
						"polygon": [
							6.2842,
							6.8827,
							6.6548,
							6.8827,
							6.6548,
							7.0197,
							6.2842,
							7.0248
						],
						"confidence": 0.994,
						"span": {
							"offset": 549,
							"length": 5
						}
					},
					{
						"content": "VAT",
						"polygon": [
							6.6852,
							6.8827,
							6.9796,
							6.8827,
							6.9796,
							7.0197,
							6.6852,
							7.0197
						],
						"confidence": 0.993,
						"span": {
							"offset": 555,
							"length": 3
						}
					},
					{
						"content": "Wart.",
						"polygon": [
							7.2385,
							6.8877,
							7.5938,
							6.8877,
							7.5938,
							7.0197,
							7.2385,
							7.0197
						],
						"confidence": 0.995,
						"span": {
							"offset": 559,
							"length": 5
						}
					},
					{
						"content": "Brutto",
						"polygon": [
							7.6192,
							6.8877,
							7.9999,
							6.8928,
							7.9999,
							7.0248,
							7.6192,
							7.0197
						],
						"confidence": 0.995,
						"span": {
							"offset": 565,
							"length": 6
						}
					},
					{
						"content": "*",
						"polygon": [
							4.9086,
							7.1517,
							4.9543,
							7.1517,
							4.9593,
							7.2227,
							4.9086,
							7.2227
						],
						"confidence": 0.86,
						"span": {
							"offset": 572,
							"length": 1
						}
					},
					{
						"content": "1",
						"polygon": [
							5.6852,
							7.1415,
							5.7614,
							7.1415,
							5.7614,
							7.2786,
							5.6903,
							7.2786
						],
						"confidence": 0.995,
						"span": {
							"offset": 574,
							"length": 1
						}
					},
					{
						"content": "200,00",
						"polygon": [
							5.7969,
							7.1415,
							6.2131,
							7.1365,
							6.2131,
							7.2786,
							5.7969,
							7.2836
						],
						"confidence": 0.995,
						"span": {
							"offset": 576,
							"length": 6
						}
					},
					{
						"content": "1200,00",
						"polygon": [
							7.5431,
							7.1415,
							8.0253,
							7.1415,
							8.0253,
							7.2786,
							7.5482,
							7.2786
						],
						"confidence": 0.995,
						"span": {
							"offset": 583,
							"length": 7
						}
					},
					{
						"content": "*",
						"polygon": [
							6.7766,
							7.1568,
							6.7817,
							7.2075,
							6.7055,
							7.2126,
							6.7005,
							7.1618
						],
						"confidence": 0.964,
						"span": {
							"offset": 591,
							"length": 1
						}
					},
					{
						"content": "23%",
						"polygon": [
							4.7868,
							7.3902,
							5.0558,
							7.3953,
							5.0507,
							7.5324,
							4.7817,
							7.5273
						],
						"confidence": 0.994,
						"span": {
							"offset": 593,
							"length": 3
						}
					},
					{
						"content": "4",
						"polygon": [
							5.67,
							7.3902,
							5.7461,
							7.3902,
							5.7461,
							7.5374,
							5.6751,
							7.5374
						],
						"confidence": 0.997,
						"span": {
							"offset": 597,
							"length": 1
						}
					},
					{
						"content": "000,00",
						"polygon": [
							5.7766,
							7.3902,
							6.203,
							7.3902,
							6.2081,
							7.5425,
							5.7766,
							7.5374
						],
						"confidence": 0.975,
						"span": {
							"offset": 599,
							"length": 6
						}
					},
					{
						"content": "920,00",
						"polygon": [
							6.5076,
							7.3852,
							6.9187,
							7.3801,
							6.9238,
							7.5527,
							6.5076,
							7.5577
						],
						"confidence": 0.995,
						"span": {
							"offset": 606,
							"length": 6
						}
					},
					{
						"content": "4",
						"polygon": [
							7.4974,
							7.3902,
							7.5735,
							7.3902,
							7.5735,
							7.5425,
							7.5025,
							7.5425
						],
						"confidence": 0.997,
						"span": {
							"offset": 613,
							"length": 1
						}
					},
					{
						"content": "920,00",
						"polygon": [
							7.6141,
							7.3902,
							8.0405,
							7.3953,
							8.0405,
							7.5374,
							7.6141,
							7.5425
						],
						"confidence": 0.993,
						"span": {
							"offset": 615,
							"length": 6
						}
					},
					{
						"content": "RAZEM",
						"polygon": [
							4.533,
							7.6491,
							5,
							7.6491,
							5.005,
							7.7861,
							4.538,
							7.776
						],
						"confidence": 0.994,
						"span": {
							"offset": 622,
							"length": 5
						}
					},
					{
						"content": "5",
						"polygon": [
							5.6649,
							7.644,
							5.7461,
							7.644,
							5.7512,
							7.7912,
							5.6649,
							7.7912
						],
						"confidence": 0.929,
						"span": {
							"offset": 628,
							"length": 1
						}
					},
					{
						"content": "200,00",
						"polygon": [
							5.7868,
							7.6491,
							6.2081,
							7.6491,
							6.2081,
							7.7963,
							5.7868,
							7.7912
						],
						"confidence": 0.992,
						"span": {
							"offset": 630,
							"length": 6
						}
					},
					{
						"content": "920,00",
						"polygon": [
							6.5025,
							7.6491,
							6.9289,
							7.6491,
							6.9289,
							7.7963,
							6.5025,
							7.7963
						],
						"confidence": 0.995,
						"span": {
							"offset": 637,
							"length": 6
						}
					},
					{
						"content": "6",
						"polygon": [
							7.4923,
							7.6491,
							7.5685,
							7.6491,
							7.5685,
							7.7963,
							7.4974,
							7.7912
						],
						"confidence": 0.997,
						"span": {
							"offset": 644,
							"length": 1
						}
					},
					{
						"content": "120,00",
						"polygon": [
							7.6243,
							7.6491,
							8.0405,
							7.6491,
							8.0405,
							7.7963,
							7.6294,
							7.7963
						],
						"confidence": 0.995,
						"span": {
							"offset": 646,
							"length": 6
						}
					},
					{
						"content": "-*",
						"polygon": [
							0.7919,
							8.1161,
							0.9238,
							8.1161,
							0.9238,
							8.2836,
							0.7919,
							8.2836
						],
						"confidence": 0.993,
						"span": {
							"offset": 653,
							"length": 2
						}
					},
					{
						"content": "odwrotne",
						"polygon": [
							0.9543,
							8.1161,
							1.6396,
							8.1211,
							1.6396,
							8.2937,
							0.9594,
							8.2836
						],
						"confidence": 0.995,
						"span": {
							"offset": 656,
							"length": 8
						}
					},
					{
						"content": "obciążenie",
						"polygon": [
							1.6751,
							8.1211,
							2.4365,
							8.1211,
							2.4365,
							8.2937,
							1.6751,
							8.2937
						],
						"confidence": 0.973,
						"span": {
							"offset": 665,
							"length": 10
						}
					},
					{
						"content": "Forma",
						"polygon": [
							0.7766,
							8.4054,
							1.1827,
							8.4054,
							1.1827,
							8.5678,
							0.7817,
							8.5678
						],
						"confidence": 0.995,
						"span": {
							"offset": 676,
							"length": 5
						}
					},
					{
						"content": "zapłaty:",
						"polygon": [
							1.2132,
							8.4054,
							1.6903,
							8.4054,
							1.6954,
							8.5678,
							1.2183,
							8.5678
						],
						"confidence": 0.984,
						"span": {
							"offset": 682,
							"length": 8
						}
					},
					{
						"content": "przelew",
						"polygon": [
							1.7259,
							8.4054,
							2.1929,
							8.4003,
							2.1929,
							8.5678,
							1.7259,
							8.5678
						],
						"confidence": 0.993,
						"span": {
							"offset": 691,
							"length": 7
						}
					},
					{
						"content": "7",
						"polygon": [
							2.269,
							8.4003,
							2.335,
							8.4003,
							2.335,
							8.5678,
							2.269,
							8.5678
						],
						"confidence": 0.995,
						"span": {
							"offset": 699,
							"length": 1
						}
					},
					{
						"content": "dni",
						"polygon": [
							2.3655,
							8.4003,
							2.5736,
							8.4003,
							2.5736,
							8.5678,
							2.3655,
							8.5678
						],
						"confidence": 0.995,
						"span": {
							"offset": 701,
							"length": 3
						}
					},
					{
						"content": "Razem:",
						"polygon": [
							5.1675,
							8.4054,
							5.6395,
							8.4054,
							5.6345,
							8.5526,
							5.1675,
							8.5577
						],
						"confidence": 0.995,
						"span": {
							"offset": 705,
							"length": 6
						}
					},
					{
						"content": "6",
						"polygon": [
							5.67,
							8.4054,
							5.7563,
							8.4054,
							5.7563,
							8.5526,
							5.6649,
							8.5526
						],
						"confidence": 0.949,
						"span": {
							"offset": 712,
							"length": 1
						}
					},
					{
						"content": "120,00",
						"polygon": [
							5.7969,
							8.4054,
							6.2182,
							8.4003,
							6.2131,
							8.5627,
							5.7969,
							8.5526
						],
						"confidence": 0.995,
						"span": {
							"offset": 714,
							"length": 6
						}
					},
					{
						"content": "Termin",
						"polygon": [
							0.7969,
							8.6642,
							1.2284,
							8.6642,
							1.2335,
							8.8368,
							0.7969,
							8.8317
						],
						"confidence": 0.994,
						"span": {
							"offset": 721,
							"length": 6
						}
					},
					{
						"content": "zapłaty",
						"polygon": [
							1.2639,
							8.6642,
							1.7157,
							8.6642,
							1.7208,
							8.8368,
							1.2639,
							8.8368
						],
						"confidence": 0.992,
						"span": {
							"offset": 728,
							"length": 7
						}
					},
					{
						"content": "2011-04-21",
						"polygon": [
							1.7513,
							8.6642,
							2.467,
							8.6642,
							2.4721,
							8.8165,
							1.7513,
							8.8317
						],
						"confidence": 0.993,
						"span": {
							"offset": 736,
							"length": 10
						}
					},
					{
						"content": "Zaliczka",
						"polygon": [
							5.1776,
							8.6642,
							5.7005,
							8.6693,
							5.7055,
							8.8267,
							5.1776,
							8.8216
						],
						"confidence": 0.994,
						"span": {
							"offset": 747,
							"length": 8
						}
					},
					{
						"content": "otrzymana:",
						"polygon": [
							5.736,
							8.6693,
							6.4263,
							8.6642,
							6.4314,
							8.8317,
							5.736,
							8.8267
						],
						"confidence": 0.994,
						"span": {
							"offset": 756,
							"length": 10
						}
					},
					{
						"content": "0,00",
						"polygon": [
							6.4619,
							8.6642,
							6.736,
							8.6592,
							6.736,
							8.8317,
							6.4619,
							8.8317
						],
						"confidence": 0.993,
						"span": {
							"offset": 767,
							"length": 4
						}
					},
					{
						"content": "Bank:",
						"polygon": [
							0.7868,
							8.9333,
							1.1523,
							8.9333,
							1.1472,
							9.0652,
							0.7868,
							9.0652
						],
						"confidence": 0.995,
						"span": {
							"offset": 772,
							"length": 5
						}
					},
					{
						"content": "Do",
						"polygon": [
							5.1573,
							8.9282,
							5.3502,
							8.9333,
							5.3502,
							9.0957,
							5.1573,
							9.0957
						],
						"confidence": 0.997,
						"span": {
							"offset": 778,
							"length": 2
						}
					},
					{
						"content": "zapłaty:",
						"polygon": [
							5.3807,
							8.9333,
							5.8629,
							8.9333,
							5.8629,
							9.0957,
							5.3807,
							9.0957
						],
						"confidence": 0.994,
						"span": {
							"offset": 781,
							"length": 8
						}
					},
					{
						"content": "6",
						"polygon": [
							5.8934,
							8.9333,
							5.9898,
							8.9333,
							5.9898,
							9.0957,
							5.8934,
							9.0957
						],
						"confidence": 0.935,
						"span": {
							"offset": 790,
							"length": 1
						}
					},
					{
						"content": "120,00",
						"polygon": [
							6.0253,
							8.9333,
							6.4416,
							8.9282,
							6.4416,
							9.0906,
							6.0253,
							9.0957
						],
						"confidence": 0.993,
						"span": {
							"offset": 792,
							"length": 6
						}
					},
					{
						"content": "Nr",
						"polygon": [
							0.7766,
							9.1972,
							0.9442,
							9.1972,
							0.9492,
							9.3342,
							0.7817,
							9.3342
						],
						"confidence": 0.995,
						"span": {
							"offset": 799,
							"length": 2
						}
					},
					{
						"content": "konta:",
						"polygon": [
							0.9746,
							9.1972,
							1.3655,
							9.1972,
							1.3655,
							9.3393,
							0.9746,
							9.3342
						],
						"confidence": 0.993,
						"span": {
							"offset": 802,
							"length": 6
						}
					},
					{
						"content": "Słownie:",
						"polygon": [
							3.9187,
							9.187,
							4.4974,
							9.1921,
							4.4974,
							9.3596,
							3.9187,
							9.3596
						],
						"confidence": 0.995,
						"span": {
							"offset": 809,
							"length": 8
						}
					},
					{
						"content": "sześć",
						"polygon": [
							4.5279,
							9.1921,
							4.8528,
							9.1921,
							4.8528,
							9.3647,
							4.5279,
							9.3596
						],
						"confidence": 0.995,
						"span": {
							"offset": 818,
							"length": 5
						}
					},
					{
						"content": "tysięcy,",
						"polygon": [
							4.8832,
							9.1921,
							5.3705,
							9.1921,
							5.3705,
							9.3647,
							4.8832,
							9.3647
						],
						"confidence": 0.995,
						"span": {
							"offset": 824,
							"length": 8
						}
					},
					{
						"content": "sto",
						"polygon": [
							5.406,
							9.1921,
							5.5939,
							9.1921,
							5.5939,
							9.3647,
							5.406,
							9.3647
						],
						"confidence": 0.997,
						"span": {
							"offset": 833,
							"length": 3
						}
					},
					{
						"content": "dwadzieścia",
						"polygon": [
							5.6243,
							9.1921,
							6.3807,
							9.1921,
							6.3807,
							9.3596,
							5.6243,
							9.3647
						],
						"confidence": 0.993,
						"span": {
							"offset": 837,
							"length": 11
						}
					},
					{
						"content": "złotych",
						"polygon": [
							6.4111,
							9.1921,
							6.868,
							9.1921,
							6.868,
							9.3545,
							6.4111,
							9.3596
						],
						"confidence": 0.995,
						"span": {
							"offset": 849,
							"length": 7
						}
					},
					{
						"content": "00/100",
						"polygon": [
							6.8984,
							9.1921,
							7.3299,
							9.187,
							7.3299,
							9.3545,
							6.8984,
							9.3545
						],
						"confidence": 0.995,
						"span": {
							"offset": 857,
							"length": 6
						}
					}
				],
				"lines": [
					{
						"content": "PRZYKŁAD FAKTURY VAT DOTYCZĄCEJ SPRZEDAŻY ZŁOMU",
						"polygon": [
							1.5533,
							1.0761,
							6.6954,
							1.0761,
							6.6954,
							1.2588,
							1.5533,
							1.2639
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 0,
								"length": 47
							}
						]
					},
					{
						"content": "Faktura VAT nr FV 152011",
						"polygon": [
							3.1167,
							1.6648,
							5.1319,
							1.6648,
							5.1319,
							1.8273,
							3.1167,
							1.8273
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 48,
								"length": 24
							}
						]
					},
					{
						"content": "(oryginał)",
						"polygon": [
							3.802,
							1.9592,
							4.4923,
							1.9541,
							4.4974,
							2.1318,
							3.802,
							2.142
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 73,
								"length": 10
							}
						]
					},
					{
						"content": "Data wystawienia: 2011-04-14",
						"polygon": [
							5.7461,
							2.8119,
							7.4923,
							2.8119,
							7.4923,
							2.9591,
							5.7461,
							2.9642
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 84,
								"length": 28
							}
						]
					},
					{
						"content": "Data sprzedaży: 2011-04-14",
						"polygon": [
							5.7512,
							3.0505,
							7.4872,
							3.0505,
							7.4872,
							3.2028,
							5.7512,
							3.218
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 113,
								"length": 26
							}
						]
					},
					{
						"content": "Miejsce wystawienia:",
						"polygon": [
							5.7664,
							3.2941,
							6.9847,
							3.2941,
							6.9847,
							3.4464,
							5.7664,
							3.4464
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 140,
								"length": 20
							}
						]
					},
					{
						"content": "Sprzedawca:",
						"polygon": [
							0.7766,
							3.8017,
							1.5736,
							3.8017,
							1.5736,
							3.9641,
							0.7766,
							3.9641
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 161,
								"length": 11
							}
						]
					},
					{
						"content": "Nabywca:",
						"polygon": [
							5.335,
							3.8068,
							5.9593,
							3.8119,
							5.9593,
							3.9692,
							5.335,
							3.9591
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 173,
								"length": 8
							}
						]
					},
					{
						"content": "M-złomen",
						"polygon": [
							0.7817,
							4.0707,
							1.4213,
							4.0707,
							1.4213,
							4.2128,
							0.7817,
							4.2078
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 182,
								"length": 8
							}
						]
					},
					{
						"content": "PUHP „AMBIT” Sp .z o. o.",
						"polygon": [
							5.3451,
							4.0656,
							7.1015,
							4.0707,
							7.1015,
							4.2331,
							5.3451,
							4.2179
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 191,
								"length": 24
							}
						]
					},
					{
						"content": "Stoińskiego 19",
						"polygon": [
							0.7716,
							4.3245,
							1.7056,
							4.3245,
							1.7056,
							4.4819,
							0.7716,
							4.4819
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 216,
								"length": 14
							}
						]
					},
					{
						"content": "Jaracza 1",
						"polygon": [
							5.3502,
							4.3296,
							5.9289,
							4.3296,
							5.9289,
							4.4666,
							5.3502,
							4.4666
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 231,
								"length": 9
							}
						]
					},
					{
						"content": "45-757 Opole",
						"polygon": [
							0.7766,
							4.5884,
							1.6447,
							4.5884,
							1.6447,
							4.7509,
							0.7766,
							4.7458
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 241,
								"length": 12
							}
						]
					},
					{
						"content": "15-186 Białystok",
						"polygon": [
							5.3654,
							4.5884,
							6.4314,
							4.5884,
							6.4314,
							4.7458,
							5.3654,
							4.7458
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 254,
								"length": 16
							}
						]
					},
					{
						"content": "NIP: 542-896-25-23",
						"polygon": [
							0.7716,
							4.8473,
							2.0355,
							4.8473,
							2.0355,
							4.9996,
							0.7716,
							4.9996
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 271,
								"length": 18
							}
						]
					},
					{
						"content": "NIP: 542-020-68-40",
						"polygon": [
							5.3451,
							4.8524,
							6.604,
							4.8473,
							6.604,
							4.9945,
							5.3451,
							4.9945
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 290,
								"length": 18
							}
						]
					},
					{
						"content": "lp",
						"polygon": [
							0.3959,
							5.4259,
							0.5025,
							5.4259,
							0.5076,
							5.5731,
							0.401,
							5.5782
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 309,
								"length": 2
							}
						]
					},
					{
						"content": "Nazwa towaru lub usługi",
						"polygon": [
							0.6751,
							5.4158,
							2.2284,
							5.4158,
							2.2284,
							5.5731,
							0.6751,
							5.5731
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 312,
								"length": 23
							}
						]
					},
					{
						"content": "PKWIU",
						"polygon": [
							2.3655,
							5.4158,
							2.7919,
							5.4158,
							2.7868,
							5.5325,
							2.3655,
							5.5325
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 336,
								"length": 5
							}
						]
					},
					{
						"content": "Jm",
						"polygon": [
							2.8883,
							5.431,
							3.0913,
							5.4361,
							3.0913,
							5.5528,
							2.8934,
							5.5478
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 342,
								"length": 2
							}
						]
					},
					{
						"content": "Ilość",
						"polygon": [
							3.3248,
							5.4209,
							3.6396,
							5.4209,
							3.6396,
							5.5528,
							3.3248,
							5.5478
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 345,
								"length": 5
							}
						]
					},
					{
						"content": "Cena",
						"polygon": [
							3.8274,
							5.4006,
							4.1269,
							5.4006,
							4.1319,
							5.5782,
							3.8274,
							5.5782
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 351,
								"length": 4
							}
						]
					},
					{
						"content": "Stawka",
						"polygon": [
							4.5127,
							5.4209,
							4.9847,
							5.4209,
							4.9847,
							5.5528,
							4.5127,
							5.5528
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 356,
								"length": 6
							}
						]
					},
					{
						"content": "Wart. netto",
						"polygon": [
							5.3807,
							5.4259,
							6.0913,
							5.431,
							6.0862,
							5.5579,
							5.3807,
							5.5528
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 363,
								"length": 11
							}
						]
					},
					{
						"content": "Wart. VAT",
						"polygon": [
							6.2741,
							5.4158,
							6.9796,
							5.4158,
							6.9796,
							5.5579,
							6.2741,
							5.5579
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 375,
								"length": 9
							}
						]
					},
					{
						"content": "Wart. Brutto",
						"polygon": [
							7.2131,
							5.4158,
							7.9999,
							5.4209,
							7.9999,
							5.5579,
							7.2131,
							5.5528
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 385,
								"length": 12
							}
						]
					},
					{
						"content": "netto",
						"polygon": [
							3.802,
							5.6239,
							4.1269,
							5.6239,
							4.1269,
							5.7305,
							3.802,
							5.7305
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 398,
								"length": 5
							}
						]
					},
					{
						"content": "VAT",
						"polygon": [
							4.5127,
							5.6036,
							4.8426,
							5.5985,
							4.8426,
							5.7305,
							4.5177,
							5.7356
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 404,
								"length": 3
							}
						]
					},
					{
						"content": "1",
						"polygon": [
							0.4162,
							5.8675,
							0.4772,
							5.8574,
							0.4772,
							5.9792,
							0.4162,
							5.9792
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 408,
								"length": 1
							}
						]
					},
					{
						"content": "Złom stalowy",
						"polygon": [
							0.6853,
							5.8523,
							1.5431,
							5.8624,
							1.5431,
							6.0096,
							0.6853,
							6.0046
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 410,
								"length": 12
							}
						]
					},
					{
						"content": "Mg",
						"polygon": [
							2.8731,
							5.8472,
							3.0863,
							5.8472,
							3.0913,
							6.0147,
							2.8731,
							6.0096
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 423,
								"length": 2
							}
						]
					},
					{
						"content": "1,500",
						"polygon": [
							3.3401,
							5.8624,
							3.6852,
							5.8574,
							3.6852,
							5.9995,
							3.3401,
							5.9995
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 426,
								"length": 5
							}
						]
					},
					{
						"content": "800,00",
						"polygon": [
							4.0152,
							5.8472,
							4.4517,
							5.8523,
							4.4517,
							5.9944,
							4.0203,
							5.9944
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 432,
								"length": 6
							}
						]
					},
					{
						"content": "-*",
						"polygon": [
							4.8426,
							5.8726,
							4.9898,
							5.8624,
							4.9898,
							5.9487,
							4.8477,
							5.9589
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 439,
								"length": 2
							}
						]
					},
					{
						"content": "1 200,00",
						"polygon": [
							5.6649,
							5.8421,
							6.203,
							5.8472,
							6.203,
							6.0096,
							5.6649,
							6.0046
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 442,
								"length": 8
							}
						]
					},
					{
						"content": "-*",
						"polygon": [
							6.6345,
							5.8777,
							6.7766,
							5.8675,
							6.7817,
							5.9437,
							6.6395,
							5.9538
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 451,
								"length": 2
							}
						]
					},
					{
						"content": "1 200,00",
						"polygon": [
							7.4771,
							5.8523,
							8.0152,
							5.8574,
							8.0152,
							5.9995,
							7.4771,
							5.9944
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 454,
								"length": 8
							}
						]
					},
					{
						"content": "2",
						"polygon": [
							0.3959,
							6.1112,
							0.4772,
							6.1112,
							0.4822,
							6.233,
							0.3959,
							6.233
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 463,
								"length": 1
							}
						]
					},
					{
						"content": "Zużyte akumulatory",
						"polygon": [
							0.6802,
							6.101,
							1.9391,
							6.101,
							1.9391,
							6.2685,
							0.6802,
							6.2634
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 465,
								"length": 18
							}
						]
					},
					{
						"content": "Mg",
						"polygon": [
							2.8934,
							6.1061,
							3.1269,
							6.1112,
							3.1269,
							6.2634,
							2.8934,
							6.2584
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 484,
								"length": 2
							}
						]
					},
					{
						"content": "0,500",
						"polygon": [
							3.3248,
							6.1112,
							3.6852,
							6.1061,
							3.6852,
							6.2482,
							3.3299,
							6.2482
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 487,
								"length": 5
							}
						]
					},
					{
						"content": "8 000,00",
						"polygon": [
							3.9086,
							6.101,
							4.4568,
							6.101,
							4.4568,
							6.2482,
							3.9086,
							6.2482
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 493,
								"length": 8
							}
						]
					},
					{
						"content": "23%",
						"polygon": [
							4.7715,
							6.1162,
							5.0558,
							6.1112,
							5.0558,
							6.2431,
							4.7715,
							6.2381
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 502,
								"length": 3
							}
						]
					},
					{
						"content": "4 000,00",
						"polygon": [
							5.6548,
							6.101,
							6.2081,
							6.1061,
							6.2081,
							6.2533,
							5.6548,
							6.2482
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 506,
								"length": 8
							}
						]
					},
					{
						"content": "920,00",
						"polygon": [
							6.4873,
							6.101,
							6.9289,
							6.1061,
							6.9289,
							6.2533,
							6.4873,
							6.2482
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 515,
								"length": 6
							}
						]
					},
					{
						"content": "4 920,00",
						"polygon": [
							7.4771,
							6.1061,
							8.0202,
							6.1061,
							8.0202,
							6.2533,
							7.4771,
							6.2482
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 522,
								"length": 8
							}
						]
					},
					{
						"content": "w tym",
						"polygon": [
							4.736,
							6.903,
							5.137,
							6.903,
							5.137,
							7.04,
							4.736,
							7.04
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 531,
								"length": 5
							}
						]
					},
					{
						"content": "Wart. Netto",
						"polygon": [
							5.3705,
							6.8827,
							6.1065,
							6.8827,
							6.1065,
							7.0197,
							5.3705,
							7.0197
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 537,
								"length": 11
							}
						]
					},
					{
						"content": "Wart. VAT",
						"polygon": [
							6.2791,
							6.8776,
							6.9898,
							6.8776,
							6.9898,
							7.0197,
							6.2791,
							7.0197
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 549,
								"length": 9
							}
						]
					},
					{
						"content": "Wart. Brutto",
						"polygon": [
							7.2284,
							6.8827,
							8.005,
							6.8877,
							8.005,
							7.0197,
							7.2284,
							7.0146
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 559,
								"length": 12
							}
						]
					},
					{
						"content": "*",
						"polygon": [
							4.8934,
							7.1517,
							4.9847,
							7.1517,
							4.9898,
							7.2177,
							4.8984,
							7.2227
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 572,
								"length": 1
							}
						]
					},
					{
						"content": "1 200,00",
						"polygon": [
							5.6649,
							7.1365,
							6.2131,
							7.1365,
							6.2131,
							7.2786,
							5.6649,
							7.2786
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 574,
								"length": 8
							}
						]
					},
					{
						"content": "1200,00",
						"polygon": [
							7.5431,
							7.1415,
							8.0355,
							7.1415,
							8.0355,
							7.2786,
							7.5431,
							7.2735
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 583,
								"length": 7
							}
						]
					},
					{
						"content": "*",
						"polygon": [
							6.7715,
							7.1517,
							6.7817,
							7.2177,
							6.7005,
							7.2177,
							6.7005,
							7.1517
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 591,
								"length": 1
							}
						]
					},
					{
						"content": "23%",
						"polygon": [
							4.7715,
							7.3902,
							5.0609,
							7.3953,
							5.0609,
							7.5324,
							4.7715,
							7.5222
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 593,
								"length": 3
							}
						]
					},
					{
						"content": "4 000,00",
						"polygon": [
							5.6649,
							7.3852,
							6.2131,
							7.3852,
							6.2081,
							7.5374,
							5.6649,
							7.5324
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 597,
								"length": 8
							}
						]
					},
					{
						"content": "920,00",
						"polygon": [
							6.5076,
							7.3852,
							6.9289,
							7.3801,
							6.9289,
							7.5527,
							6.5076,
							7.5577
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 606,
								"length": 6
							}
						]
					},
					{
						"content": "4 920,00",
						"polygon": [
							7.4974,
							7.3852,
							8.0355,
							7.3902,
							8.0355,
							7.5374,
							7.4974,
							7.5374
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 613,
								"length": 8
							}
						]
					},
					{
						"content": "RAZEM",
						"polygon": [
							4.5228,
							7.644,
							5.0863,
							7.644,
							5.0863,
							7.7811,
							4.5228,
							7.776
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 622,
								"length": 5
							}
						]
					},
					{
						"content": "5 200,00",
						"polygon": [
							5.6599,
							7.644,
							6.2131,
							7.644,
							6.2131,
							7.7912,
							5.6599,
							7.7861
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 628,
								"length": 8
							}
						]
					},
					{
						"content": "920,00",
						"polygon": [
							6.5025,
							7.644,
							6.934,
							7.644,
							6.934,
							7.7912,
							6.5025,
							7.7912
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 637,
								"length": 6
							}
						]
					},
					{
						"content": "6 120,00",
						"polygon": [
							7.4923,
							7.644,
							8.0405,
							7.6491,
							8.0405,
							7.7912,
							7.4923,
							7.7861
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 644,
								"length": 8
							}
						]
					},
					{
						"content": "-* odwrotne obciążenie",
						"polygon": [
							0.7868,
							8.111,
							2.4365,
							8.1211,
							2.4315,
							8.2937,
							0.7868,
							8.2836
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 653,
								"length": 22
							}
						]
					},
					{
						"content": "Forma zapłaty: przelew 7 dni",
						"polygon": [
							0.7665,
							8.4003,
							2.5787,
							8.3952,
							2.5787,
							8.5627,
							0.7665,
							8.5678
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 676,
								"length": 28
							}
						]
					},
					{
						"content": "Razem: 6 120,00",
						"polygon": [
							5.1573,
							8.4003,
							6.2182,
							8.4003,
							6.2182,
							8.5577,
							5.1573,
							8.5526
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 705,
								"length": 15
							}
						]
					},
					{
						"content": "Termin zapłaty 2011-04-21",
						"polygon": [
							0.7716,
							8.6642,
							2.4721,
							8.6592,
							2.4721,
							8.8267,
							0.7766,
							8.8317
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 721,
								"length": 25
							}
						]
					},
					{
						"content": "Zaliczka otrzymana: 0,00",
						"polygon": [
							5.1675,
							8.6541,
							6.736,
							8.6541,
							6.736,
							8.8267,
							5.1675,
							8.8216
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 747,
								"length": 24
							}
						]
					},
					{
						"content": "Bank:",
						"polygon": [
							0.7716,
							8.9333,
							1.1574,
							8.9333,
							1.1574,
							9.0652,
							0.7716,
							9.0601
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 772,
								"length": 5
							}
						]
					},
					{
						"content": "Do zapłaty: 6 120,00",
						"polygon": [
							5.1472,
							8.9282,
							6.4416,
							8.9282,
							6.4416,
							9.0906,
							5.1472,
							9.0906
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 778,
								"length": 20
							}
						]
					},
					{
						"content": "Nr konta:",
						"polygon": [
							0.7716,
							9.1921,
							1.3655,
							9.1972,
							1.3655,
							9.3342,
							0.7716,
							9.3292
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 799,
								"length": 9
							}
						]
					},
					{
						"content": "Słownie: sześć tysięcy, sto dwadzieścia złotych 00/100",
						"polygon": [
							3.9086,
							9.187,
							7.335,
							9.187,
							7.335,
							9.3545,
							3.9086,
							9.3596
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 809,
								"length": 54
							}
						]
					}
				],
				"spans": [
					{
						"offset": 0,
						"length": 863
					}
				]
			}
		],
		"tables": [
			{
				"rowCount": 3,
				"columnCount": 10,
				"cells": [
					{
						"kind": "columnHeader",
						"rowIndex": 0,
						"columnIndex": 0,
						"content": "lp",
						"boundingRegions": [
							{
								"pageNumber": 1,
								"polygon": [
									0.3585,
									5.3565,
									0.6595,
									5.3565,
									0.6595,
									5.7847,
									0.3585,
									5.7847
								]
							}
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 309,
								"length": 2
							}
						]
					},
					{
						"kind": "columnHeader",
						"rowIndex": 0,
						"columnIndex": 1,
						"content": "Nazwa towaru lub usługi",
						"boundingRegions": [
							{
								"pageNumber": 1,
								"polygon": [
									0.6595,
									5.3565,
									2.3309,
									5.3565,
									2.3388,
									5.7847,
									0.6595,
									5.7847
								]
							}
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 312,
								"length": 23
							}
						]
					},
					{
						"kind": "columnHeader",
						"rowIndex": 0,
						"columnIndex": 2,
						"content": "PKWIU",
						"boundingRegions": [
							{
								"pageNumber": 1,
								"polygon": [
									2.3309,
									5.3565,
									2.8617,
									5.3565,
									2.8617,
									5.7847,
									2.3388,
									5.7847
								]
							}
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 336,
								"length": 5
							}
						]
					},
					{
						"kind": "columnHeader",
						"rowIndex": 0,
						"columnIndex": 3,
						"content": "Jm",
						"boundingRegions": [
							{
								"pageNumber": 1,
								"polygon": [
									2.8617,
									5.3565,
									3.3053,
									5.3565,
									3.2973,
									5.7847,
									2.8617,
									5.7847
								]
							}
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 342,
								"length": 2
							}
						]
					},
					{
						"kind": "columnHeader",
						"rowIndex": 0,
						"columnIndex": 4,
						"content": "Ilość",
						"boundingRegions": [
							{
								"pageNumber": 1,
								"polygon": [
									3.3053,
									5.3565,
									3.7726,
									5.3565,
									3.7726,
									5.7847,
									3.2973,
									5.7847
								]
							}
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 345,
								"length": 5
							}
						]
					},
					{
						"kind": "columnHeader",
						"rowIndex": 0,
						"columnIndex": 5,
						"content": "Cena\nnetto",
						"boundingRegions": [
							{
								"pageNumber": 1,
								"polygon": [
									3.7726,
									5.3565,
									4.4856,
									5.3565,
									4.4856,
									5.7847,
									3.7726,
									5.7847
								]
							}
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 351,
								"length": 4
							},
							{
								"offset": 398,
								"length": 5
							}
						]
					},
					{
						"kind": "columnHeader",
						"rowIndex": 0,
						"columnIndex": 6,
						"content": "Stawka\nVAT",
						"boundingRegions": [
							{
								"pageNumber": 1,
								"polygon": [
									4.4856,
									5.3565,
									5.349,
									5.3565,
									5.349,
									5.7847,
									4.4856,
									5.7847
								]
							}
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 356,
								"length": 6
							},
							{
								"offset": 404,
								"length": 3
							}
						]
					},
					{
						"kind": "columnHeader",
						"rowIndex": 0,
						"columnIndex": 7,
						"content": "Wart. netto",
						"boundingRegions": [
							{
								"pageNumber": 1,
								"polygon": [
									5.349,
									5.3565,
									6.2362,
									5.3565,
									6.2362,
									5.7847,
									5.349,
									5.7847
								]
							}
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 363,
								"length": 11
							}
						]
					},
					{
						"kind": "columnHeader",
						"rowIndex": 0,
						"columnIndex": 8,
						"content": "Wart. VAT",
						"boundingRegions": [
							{
								"pageNumber": 1,
								"polygon": [
									6.2362,
									5.3565,
									7.1789,
									5.3565,
									7.1789,
									5.7847,
									6.2362,
									5.7847
								]
							}
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 375,
								"length": 9
							}
						]
					},
					{
						"kind": "columnHeader",
						"rowIndex": 0,
						"columnIndex": 9,
						"content": "Wart. Brutto",
						"boundingRegions": [
							{
								"pageNumber": 1,
								"polygon": [
									7.1789,
									5.3565,
									8.0582,
									5.3565,
									8.0582,
									5.7847,
									7.1789,
									5.7847
								]
							}
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 385,
								"length": 12
							}
						]
					},
					{
						"rowIndex": 1,
						"columnIndex": 0,
						"content": "1",
						"boundingRegions": [
							{
								"pageNumber": 1,
								"polygon": [
									0.3585,
									5.7847,
									0.6595,
									5.7847,
									0.6595,
									6.0385,
									0.3585,
									6.0385
								]
							}
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 408,
								"length": 1
							}
						]
					},
					{
						"rowIndex": 1,
						"columnIndex": 1,
						"content": "Złom stalowy",
						"boundingRegions": [
							{
								"pageNumber": 1,
								"polygon": [
									0.6595,
									5.7847,
									2.3388,
									5.7847,
									2.3388,
									6.0385,
									0.6595,
									6.0385
								]
							}
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 410,
								"length": 12
							}
						]
					},
					{
						"rowIndex": 1,
						"columnIndex": 2,
						"content": "",
						"boundingRegions": [
							{
								"pageNumber": 1,
								"polygon": [
									2.3388,
									5.7847,
									2.8617,
									5.7847,
									2.8617,
									6.0385,
									2.3388,
									6.0385
								]
							}
						],
						"spans": []
					},
					{
						"rowIndex": 1,
						"columnIndex": 3,
						"content": "Mg",
						"boundingRegions": [
							{
								"pageNumber": 1,
								"polygon": [
									2.8617,
									5.7847,
									3.2973,
									5.7847,
									3.2973,
									6.0385,
									2.8617,
									6.0385
								]
							}
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 423,
								"length": 2
							}
						]
					},
					{
						"rowIndex": 1,
						"columnIndex": 4,
						"content": "1,500",
						"boundingRegions": [
							{
								"pageNumber": 1,
								"polygon": [
									3.2973,
									5.7847,
									3.7726,
									5.7847,
									3.7726,
									6.0385,
									3.2973,
									6.0385
								]
							}
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 426,
								"length": 5
							}
						]
					},
					{
						"rowIndex": 1,
						"columnIndex": 5,
						"content": "800,00",
						"boundingRegions": [
							{
								"pageNumber": 1,
								"polygon": [
									3.7726,
									5.7847,
									4.4856,
									5.7847,
									4.4856,
									6.0385,
									3.7726,
									6.0385
								]
							}
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 432,
								"length": 6
							}
						]
					},
					{
						"rowIndex": 1,
						"columnIndex": 6,
						"content": "-*",
						"boundingRegions": [
							{
								"pageNumber": 1,
								"polygon": [
									4.4856,
									5.7847,
									5.349,
									5.7847,
									5.349,
									6.0385,
									4.4856,
									6.0385
								]
							}
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 439,
								"length": 2
							}
						]
					},
					{
						"rowIndex": 1,
						"columnIndex": 7,
						"content": "1 200,00",
						"boundingRegions": [
							{
								"pageNumber": 1,
								"polygon": [
									5.349,
									5.7847,
									6.2362,
									5.7847,
									6.2362,
									6.0385,
									5.349,
									6.0385
								]
							}
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 442,
								"length": 8
							}
						]
					},
					{
						"rowIndex": 1,
						"columnIndex": 8,
						"content": "-*",
						"boundingRegions": [
							{
								"pageNumber": 1,
								"polygon": [
									6.2362,
									5.7847,
									7.1789,
									5.7847,
									7.1789,
									6.0385,
									6.2362,
									6.0385
								]
							}
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 451,
								"length": 2
							}
						]
					},
					{
						"rowIndex": 1,
						"columnIndex": 9,
						"content": "1 200,00",
						"boundingRegions": [
							{
								"pageNumber": 1,
								"polygon": [
									7.1789,
									5.7847,
									8.0582,
									5.7847,
									8.0582,
									6.0385,
									7.1789,
									6.0385
								]
							}
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 454,
								"length": 8
							}
						]
					},
					{
						"rowIndex": 2,
						"columnIndex": 0,
						"content": "2",
						"boundingRegions": [
							{
								"pageNumber": 1,
								"polygon": [
									0.3585,
									6.0385,
									0.6595,
									6.0385,
									0.6595,
									6.2844,
									0.3585,
									6.2844
								]
							}
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 463,
								"length": 1
							}
						]
					},
					{
						"rowIndex": 2,
						"columnIndex": 1,
						"content": "Zużyte akumulatory",
						"boundingRegions": [
							{
								"pageNumber": 1,
								"polygon": [
									0.6595,
									6.0385,
									2.3388,
									6.0385,
									2.3388,
									6.2923,
									0.6595,
									6.2844
								]
							}
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 465,
								"length": 18
							}
						]
					},
					{
						"rowIndex": 2,
						"columnIndex": 2,
						"content": "",
						"boundingRegions": [
							{
								"pageNumber": 1,
								"polygon": [
									2.3388,
									6.0385,
									2.8617,
									6.0385,
									2.8617,
									6.2923,
									2.3388,
									6.2923
								]
							}
						],
						"spans": []
					},
					{
						"rowIndex": 2,
						"columnIndex": 3,
						"content": "Mg",
						"boundingRegions": [
							{
								"pageNumber": 1,
								"polygon": [
									2.8617,
									6.0385,
									3.2973,
									6.0385,
									3.2973,
									6.2923,
									2.8617,
									6.2923
								]
							}
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 484,
								"length": 2
							}
						]
					},
					{
						"rowIndex": 2,
						"columnIndex": 4,
						"content": "0,500",
						"boundingRegions": [
							{
								"pageNumber": 1,
								"polygon": [
									3.2973,
									6.0385,
									3.7726,
									6.0385,
									3.7806,
									6.2923,
									3.2973,
									6.2923
								]
							}
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 487,
								"length": 5
							}
						]
					},
					{
						"rowIndex": 2,
						"columnIndex": 5,
						"content": "8 000,00",
						"boundingRegions": [
							{
								"pageNumber": 1,
								"polygon": [
									3.7726,
									6.0385,
									4.4856,
									6.0385,
									4.4856,
									6.2923,
									3.7806,
									6.2923
								]
							}
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 493,
								"length": 8
							}
						]
					},
					{
						"rowIndex": 2,
						"columnIndex": 6,
						"content": "23%",
						"boundingRegions": [
							{
								"pageNumber": 1,
								"polygon": [
									4.4856,
									6.0385,
									5.349,
									6.0385,
									5.349,
									6.2844,
									4.4856,
									6.2923
								]
							}
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 502,
								"length": 3
							}
						]
					},
					{
						"rowIndex": 2,
						"columnIndex": 7,
						"content": "4 000,00",
						"boundingRegions": [
							{
								"pageNumber": 1,
								"polygon": [
									5.349,
									6.0385,
									6.2362,
									6.0385,
									6.2362,
									6.2844,
									5.349,
									6.2844
								]
							}
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 506,
								"length": 8
							}
						]
					},
					{
						"rowIndex": 2,
						"columnIndex": 8,
						"content": "920,00",
						"boundingRegions": [
							{
								"pageNumber": 1,
								"polygon": [
									6.2362,
									6.0385,
									7.1789,
									6.0385,
									7.1789,
									6.2844,
									6.2362,
									6.2844
								]
							}
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 515,
								"length": 6
							}
						]
					},
					{
						"rowIndex": 2,
						"columnIndex": 9,
						"content": "4 920,00",
						"boundingRegions": [
							{
								"pageNumber": 1,
								"polygon": [
									7.1789,
									6.0385,
									8.0582,
									6.0385,
									8.0582,
									6.2923,
									7.1789,
									6.2844
								]
							}
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 522,
								"length": 8
							}
						]
					}
				],
				"boundingRegions": [
					{
						"pageNumber": 1,
						"polygon": [
							0.3401,
							5.3531,
							8.0599,
							5.3542,
							8.061,
							6.2979,
							0.3406,
							6.297
						]
					}
				],
				"spans": [
					{
						"offset": 309,
						"length": 46
					},
					{
						"offset": 398,
						"length": 5
					},
					{
						"offset": 356,
						"length": 6
					},
					{
						"offset": 404,
						"length": 3
					},
					{
						"offset": 363,
						"length": 34
					},
					{
						"offset": 408,
						"length": 122
					}
				]
			},
			{
				"rowCount": 4,
				"columnCount": 4,
				"cells": [
					{
						"kind": "columnHeader",
						"rowIndex": 0,
						"columnIndex": 0,
						"content": "w tym",
						"boundingRegions": [
							{
								"pageNumber": 1,
								"polygon": [
									4.5076,
									6.8218,
									5.3451,
									6.8218,
									5.3451,
									7.0654,
									4.5025,
									7.0654
								]
							}
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 531,
								"length": 5
							}
						]
					},
					{
						"kind": "columnHeader",
						"rowIndex": 0,
						"columnIndex": 1,
						"content": "Wart. Netto",
						"boundingRegions": [
							{
								"pageNumber": 1,
								"polygon": [
									5.3451,
									6.8218,
									6.2436,
									6.8218,
									6.2436,
									7.0654,
									5.3451,
									7.0654
								]
							}
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 537,
								"length": 11
							}
						]
					},
					{
						"kind": "columnHeader",
						"rowIndex": 0,
						"columnIndex": 2,
						"content": "Wart. VAT",
						"boundingRegions": [
							{
								"pageNumber": 1,
								"polygon": [
									6.2436,
									6.8218,
									7.203,
									6.8218,
									7.203,
									7.0654,
									6.2436,
									7.0654
								]
							}
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 549,
								"length": 9
							}
						]
					},
					{
						"kind": "columnHeader",
						"rowIndex": 0,
						"columnIndex": 3,
						"content": "Wart. Brutto",
						"boundingRegions": [
							{
								"pageNumber": 1,
								"polygon": [
									7.203,
									6.8218,
									8.0659,
									6.8218,
									8.0659,
									7.0654,
									7.203,
									7.0654
								]
							}
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 559,
								"length": 12
							}
						]
					},
					{
						"rowIndex": 1,
						"columnIndex": 0,
						"content": "*",
						"boundingRegions": [
							{
								"pageNumber": 1,
								"polygon": [
									4.5025,
									7.0654,
									5.3451,
									7.0654,
									5.3451,
									7.3243,
									4.5025,
									7.3243
								]
							}
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 572,
								"length": 1
							}
						]
					},
					{
						"rowIndex": 1,
						"columnIndex": 1,
						"content": "1 200,00",
						"boundingRegions": [
							{
								"pageNumber": 1,
								"polygon": [
									5.3451,
									7.0654,
									6.2436,
									7.0654,
									6.2436,
									7.3243,
									5.3451,
									7.3243
								]
							}
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 574,
								"length": 8
							}
						]
					},
					{
						"rowIndex": 1,
						"columnIndex": 2,
						"content": "*",
						"boundingRegions": [
							{
								"pageNumber": 1,
								"polygon": [
									6.2436,
									7.0654,
									7.203,
									7.0654,
									7.203,
									7.3243,
									6.2436,
									7.3243
								]
							}
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 591,
								"length": 1
							}
						]
					},
					{
						"rowIndex": 1,
						"columnIndex": 3,
						"content": "1200,00",
						"boundingRegions": [
							{
								"pageNumber": 1,
								"polygon": [
									7.203,
									7.0654,
									8.0659,
									7.0654,
									8.0659,
									7.3243,
									7.203,
									7.3243
								]
							}
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 583,
								"length": 7
							}
						]
					},
					{
						"rowIndex": 2,
						"columnIndex": 0,
						"content": "23%",
						"boundingRegions": [
							{
								"pageNumber": 1,
								"polygon": [
									4.5025,
									7.3243,
									5.3451,
									7.3243,
									5.3401,
									7.578,
									4.5025,
									7.578
								]
							}
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 593,
								"length": 3
							}
						]
					},
					{
						"rowIndex": 2,
						"columnIndex": 1,
						"content": "4 000,00",
						"boundingRegions": [
							{
								"pageNumber": 1,
								"polygon": [
									5.3451,
									7.3243,
									6.2436,
									7.3243,
									6.2436,
									7.578,
									5.3401,
									7.578
								]
							}
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 597,
								"length": 8
							}
						]
					},
					{
						"rowIndex": 2,
						"columnIndex": 2,
						"content": "920,00",
						"boundingRegions": [
							{
								"pageNumber": 1,
								"polygon": [
									6.2436,
									7.3243,
									7.203,
									7.3243,
									7.203,
									7.578,
									6.2436,
									7.578
								]
							}
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 606,
								"length": 6
							}
						]
					},
					{
						"rowIndex": 2,
						"columnIndex": 3,
						"content": "4 920,00",
						"boundingRegions": [
							{
								"pageNumber": 1,
								"polygon": [
									7.203,
									7.3243,
									8.0659,
									7.3243,
									8.0659,
									7.578,
									7.203,
									7.578
								]
							}
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 613,
								"length": 8
							}
						]
					},
					{
						"rowIndex": 3,
						"columnIndex": 0,
						"content": "RAZEM",
						"boundingRegions": [
							{
								"pageNumber": 1,
								"polygon": [
									4.5025,
									7.578,
									5.3401,
									7.578,
									5.3401,
									7.8318,
									4.5025,
									7.8318
								]
							}
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 622,
								"length": 5
							}
						]
					},
					{
						"rowIndex": 3,
						"columnIndex": 1,
						"content": "5 200,00",
						"boundingRegions": [
							{
								"pageNumber": 1,
								"polygon": [
									5.3401,
									7.578,
									6.2436,
									7.578,
									6.2436,
									7.8318,
									5.3401,
									7.8318
								]
							}
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 628,
								"length": 8
							}
						]
					},
					{
						"rowIndex": 3,
						"columnIndex": 2,
						"content": "920,00",
						"boundingRegions": [
							{
								"pageNumber": 1,
								"polygon": [
									6.2436,
									7.578,
									7.203,
									7.578,
									7.203,
									7.8318,
									6.2436,
									7.8318
								]
							}
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 637,
								"length": 6
							}
						]
					},
					{
						"rowIndex": 3,
						"columnIndex": 3,
						"content": "6 120,00",
						"boundingRegions": [
							{
								"pageNumber": 1,
								"polygon": [
									7.203,
									7.578,
									8.0659,
									7.578,
									8.0659,
									7.8318,
									7.203,
									7.8318
								]
							}
						],
						"spans": [
							{
								"offset": 644,
								"length": 8
							}
						]
					}
				],
				"boundingRegions": [
					{
						"pageNumber": 1,
						"polygon": [
							4.5006,
							6.8162,
							8.076,
							6.8198,
							8.0743,
							7.84,
							4.4981,
							7.8367
						]
					}
				],
				"spans": [
					{
						"offset": 531,
						"length": 51
					},
					{
						"offset": 591,
						"length": 1
					},
					{
						"offset": 583,
						"length": 7
					},
					{
						"offset": 593,
						"length": 59
					}
				]
			}
		],
		"styles": [
			{
				"confidence": 0.3,
				"spans": [
					{
						"offset": 439,
						"length": 2
					}
				],
				"isHandwritten": true
			},
			{
				"confidence": 0.1,
				"spans": [
					{
						"offset": 451,
						"length": 2
					}
				],
				"isHandwritten": true
			}
		],
		"documents": [
			{
				"docType": "invoice",
				"boundingRegions": [
					{
						"pageNumber": 1,
						"polygon": [
							0,
							0,
							8.2639,
							0,
							8.2639,
							11.6944,
							0,
							11.6944
						]
					}
				],
				"fields": {
					"AmountDue": {
						"type": "currency",
						"valueCurrency": {
							"amount": 6120,
							"currencyCode": "PLN"
						},
						"content": "6 120,00",
						"boundingRegions": [
							{
								"pageNumber": 1,
								"polygon": [
									5.8934,
									8.9282,
									6.4416,
									8.9282,
									6.4416,
									9.0957,
									5.8934,
									9.0957
								]
							}
						],
						"confidence": 0.515,
						"spans": [
							{
								"offset": 790,
								"length": 8
							}
						]
					},
					"CustomerAddress": {
						"type": "address",
						"content": "Jaracza 1\n15-186 Białystok",
						"boundingRegions": [
							{
								"pageNumber": 1,
								"polygon": [
									5.3604,
									4.3347,
									6.4314,
									4.3347,
									6.4314,
									4.7509,
									5.3604,
									4.7509
								]
							}
						],
						"confidence": 0.918,
						"spans": [
							{
								"offset": 231,
								"length": 9
							},
							{
								"offset": 254,
								"length": 16
							}
						],
						"valueAddress": {
							"houseNumber": "1",
							"road": "Jaracza",
							"postalCode": "15-186",
							"city": "Białystok",
							"streetAddress": "1 Jaracza"
						}
					},
					"CustomerAddressRecipient": {
						"type": "string",
						"valueString": "PUHP „AMBIT” Sp .z o. o.",
						"content": "PUHP „AMBIT” Sp .z o. o.",
						"boundingRegions": [
							{
								"pageNumber": 1,
								"polygon": [
									5.3503,
									4.0614,
									7.097,
									4.0683,
									7.0964,
									4.2358,
									5.3496,
									4.2289
								]
							}
						],
						"confidence": 0.872,
						"spans": [
							{
								"offset": 191,
								"length": 24
							}
						]
					},
					"CustomerName": {
						"type": "string",
						"valueString": "PUHP „AMBIT” Sp .z o. o.",
						"content": "PUHP „AMBIT” Sp .z o. o.",
						"boundingRegions": [
							{
								"pageNumber": 1,
								"polygon": [
									5.3503,
									4.0614,
									7.097,
									4.0683,
									7.0964,
									4.2358,
									5.3496,
									4.2289
								]
							}
						],
						"confidence": 0.872,
						"spans": [
							{
								"offset": 191,
								"length": 24
							}
						]
					},
					"CustomerTaxId": {
						"type": "string",
						"valueString": "542-020-68-40",
						"content": "542-020-68-40",
						"boundingRegions": [
							{
								"pageNumber": 1,
								"polygon": [
									5.67,
									4.8575,
									6.5939,
									4.8524,
									6.5939,
									4.9996,
									5.67,
									4.9996
								]
							}
						],
						"confidence": 0.953,
						"spans": [
							{
								"offset": 295,
								"length": 13
							}
						]
					},
					"DueDate": {
						"type": "date",
						"valueDate": "2011-04-14",
						"content": "2011-04-14",
						"boundingRegions": [
							{
								"pageNumber": 1,
								"polygon": [
									6.8324,
									3.0556,
									7.4822,
									3.0607,
									7.4822,
									3.1875,
									6.8274,
									3.2079
								]
							}
						],
						"confidence": 0.833,
						"spans": [
							{
								"offset": 129,
								"length": 10
							}
						]
					},
					"InvoiceDate": {
						"type": "date",
						"valueDate": "2011-04-14",
						"content": "2011-04-14",
						"boundingRegions": [
							{
								"pageNumber": 1,
								"polygon": [
									6.8324,
									2.817,
									7.4872,
									2.817,
									7.4923,
									2.949,
									6.8324,
									2.9591
								]
							}
						],
						"confidence": 0.962,
						"spans": [
							{
								"offset": 102,
								"length": 10
							}
						]
					},
					"InvoiceId": {
						"type": "string",
						"valueString": "FV 152011",
						"content": "FV 152011",
						"boundingRegions": [
							{
								"pageNumber": 1,
								"polygon": [
									4.3604,
									1.6648,
									5.1269,
									1.6648,
									5.1269,
									1.8323,
									4.3604,
									1.8323
								]
							}
						],
						"confidence": 0.808,
						"spans": [
							{
								"offset": 63,
								"length": 9
							}
						]
					},
					"InvoiceTotal": {
						"type": "currency",
						"valueCurrency": {
							"amount": 6120,
							"currencyCode": "PLN"
						},
						"content": "6 120,00",
						"boundingRegions": [
							{
								"pageNumber": 1,
								"polygon": [
									5.8934,
									8.9282,
									6.4416,
									8.9282,
									6.4416,
									9.0957,
									5.8934,
									9.0957
								]
							}
						],
						"confidence": 0.515,
						"spans": [
							{
								"offset": 790,
								"length": 8
							}
						]
					},
					"Items": {
						"type": "array",
						"valueArray": [
							{
								"type": "object",
								"valueObject": {
									"Amount": {
										"type": "currency",
										"valueCurrency": {
											"amount": 1200,
											"currencyCode": "PLN"
										},
										"content": "1 200,00",
										"boundingRegions": [
											{
												"pageNumber": 1,
												"polygon": [
													7.4872,
													5.8574,
													8.0101,
													5.8574,
													8.0101,
													5.9995,
													7.4872,
													5.9995
												]
											}
										],
										"confidence": 0.646,
										"spans": [
											{
												"offset": 454,
												"length": 8
											}
										]
									},
									"Description": {
										"type": "string",
										"valueString": "Złom stalowy",
										"content": "Złom stalowy",
										"boundingRegions": [
											{
												"pageNumber": 1,
												"polygon": [
													0.6955,
													5.8518,
													1.5404,
													5.8651,
													1.538,
													6.0228,
													0.693,
													6.0096
												]
											}
										],
										"confidence": 0.922,
										"spans": [
											{
												"offset": 410,
												"length": 12
											}
										]
									},
									"Quantity": {
										"type": "number",
										"valueNumber": 1.5,
										"content": "1,500",
										"boundingRegions": [
											{
												"pageNumber": 1,
												"polygon": [
													3.3451,
													5.8574,
													3.6802,
													5.8574,
													3.6802,
													5.9995,
													3.3451,
													5.9995
												]
											}
										],
										"confidence": 0.927,
										"spans": [
											{
												"offset": 426,
												"length": 5
											}
										]
									},
									"Unit": {
										"type": "string",
										"valueString": "Mg",
										"content": "Mg",
										"boundingRegions": [
											{
												"pageNumber": 1,
												"polygon": [
													2.8934,
													5.8472,
													3.0863,
													5.8472,
													3.0812,
													6.0147,
													2.8883,
													6.0147
												]
											}
										],
										"confidence": 0.921,
										"spans": [
											{
												"offset": 423,
												"length": 2
											}
										]
									},
									"UnitPrice": {
										"type": "currency",
										"valueCurrency": {
											"amount": 800,
											"currencyCode": "PLN"
										},
										"content": "800,00",
										"boundingRegions": [
											{
												"pageNumber": 1,
												"polygon": [
													4.0304,
													5.8472,
													4.4467,
													5.8472,
													4.4416,
													5.9944,
													4.0304,
													5.9944
												]
											}
										],
										"confidence": 0.911,
										"spans": [
											{
												"offset": 432,
												"length": 6
											}
										]
									}
								},
								"content": "1\nZłom stalowy\nMg\n1,500\n800,00\n-*\n1 200,00\n-*\n1 200,00",
								"boundingRegions": [
									{
										"pageNumber": 1,
										"polygon": [
											0.4162,
											5.8421,
											8.0101,
											5.8421,
											8.0101,
											6.0147,
											0.4162,
											6.0147
										]
									}
								],
								"confidence": 0.912,
								"spans": [
									{
										"offset": 408,
										"length": 54
									}
								]
							},
							{
								"type": "object",
								"valueObject": {
									"Amount": {
										"type": "currency",
										"valueCurrency": {
											"amount": 4920,
											"currencyCode": "PLN"
										},
										"content": "4 920,00",
										"boundingRegions": [
											{
												"pageNumber": 1,
												"polygon": [
													7.4771,
													6.1054,
													8.0161,
													6.1087,
													8.0152,
													6.2565,
													7.4762,
													6.2533
												]
											}
										],
										"confidence": 0.646,
										"spans": [
											{
												"offset": 522,
												"length": 8
											}
										]
									},
									"Description": {
										"type": "string",
										"valueString": "Zużyte akumulatory",
										"content": "Zużyte akumulatory",
										"boundingRegions": [
											{
												"pageNumber": 1,
												"polygon": [
													0.6904,
													6.0936,
													1.935,
													6.101,
													1.934,
													6.2736,
													0.6893,
													6.2662
												]
											}
										],
										"confidence": 0.924,
										"spans": [
											{
												"offset": 465,
												"length": 18
											}
										]
									},
									"Quantity": {
										"type": "number",
										"valueNumber": 0.5,
										"content": "0,500",
										"boundingRegions": [
											{
												"pageNumber": 1,
												"polygon": [
													3.3299,
													6.1061,
													3.6802,
													6.1061,
													3.6802,
													6.2482,
													3.3299,
													6.2482
												]
											}
										],
										"confidence": 0.927,
										"spans": [
											{
												"offset": 487,
												"length": 5
											}
										]
									},
									"Tax": {
										"type": "currency",
										"valueCurrency": {
											"amount": 920,
											"currencyCode": "PLN"
										},
										"content": "920,00",
										"boundingRegions": [
											{
												"pageNumber": 1,
												"polygon": [
													6.4974,
													6.1061,
													6.9187,
													6.1061,
													6.9187,
													6.2584,
													6.4974,
													6.2533
												]
											}
										],
										"confidence": 0.611,
										"spans": [
											{
												"offset": 515,
												"length": 6
											}
										]
									},
									"TaxRate": {
										"type": "string",
										"valueString": "23%",
										"content": "23%",
										"boundingRegions": [
											{
												"pageNumber": 1,
												"polygon": [
													4.7868,
													6.1112,
													5.0507,
													6.1112,
													5.0507,
													6.2431,
													4.7868,
													6.2431
												]
											}
										],
										"confidence": 0.653,
										"spans": [
											{
												"offset": 502,
												"length": 3
											}
										]
									},
									"Unit": {
										"type": "string",
										"valueString": "Mg",
										"content": "Mg",
										"boundingRegions": [
											{
												"pageNumber": 1,
												"polygon": [
													2.8934,
													6.1061,
													3.1218,
													6.1112,
													3.1218,
													6.2634,
													2.8934,
													6.2584
												]
											}
										],
										"confidence": 0.908,
										"spans": [
											{
												"offset": 484,
												"length": 2
											}
										]
									},
									"UnitPrice": {
										"type": "currency",
										"valueCurrency": {
											"amount": 8000,
											"currencyCode": "PLN"
										},
										"content": "8 000,00",
										"boundingRegions": [
											{
												"pageNumber": 1,
												"polygon": [
													3.9187,
													6.1061,
													4.4467,
													6.1061,
													4.4467,
													6.2533,
													3.9187,
													6.2533
												]
											}
										],
										"confidence": 0.907,
										"spans": [
											{
												"offset": 493,
												"length": 8
											}
										]
									}
								},
								"content": "2\nZużyte akumulatory\nMg\n0,500\n8 000,00\n23%\n4 000,00\n920,00\n4 920,00",
								"boundingRegions": [
									{
										"pageNumber": 1,
										"polygon": [
											0.4112,
											6.101,
											8.0152,
											6.101,
											8.0152,
											6.2736,
											0.4112,
											6.2736
										]
									}
								],
								"confidence": 0.913,
								"spans": [
									{
										"offset": 463,
										"length": 67
									}
								]
							}
						]
					},
					"PaymentTerm": {
						"type": "string",
						"valueString": "przelew 7 dni",
						"content": "przelew 7 dni",
						"boundingRegions": [
							{
								"pageNumber": 1,
								"polygon": [
									1.7259,
									8.4003,
									2.5736,
									8.4003,
									2.5736,
									8.5678,
									1.7259,
									8.5678
								]
							}
						],
						"confidence": 0.904,
						"spans": [
							{
								"offset": 691,
								"length": 13
							}
						]
					},
					"SubTotal": {
						"type": "currency",
						"valueCurrency": {
							"amount": 5200,
							"currencyCode": "PLN"
						},
						"content": "5 200,00",
						"boundingRegions": [
							{
								"pageNumber": 1,
								"polygon": [
									5.6649,
									7.6435,
									6.209,
									7.6468,
									6.2081,
									7.7963,
									5.664,
									7.793
								]
							}
						],
						"confidence": 0.422,
						"spans": [
							{
								"offset": 628,
								"length": 8
							}
						]
					},
					"TotalTax": {
						"type": "currency",
						"valueCurrency": {
							"amount": 920,
							"currencyCode": "PLN"
						},
						"content": "920,00",
						"boundingRegions": [
							{
								"pageNumber": 1,
								"polygon": [
									6.5025,
									7.6491,
									6.9289,
									7.6491,
									6.9289,
									7.7963,
									6.5025,
									7.7963
								]
							}
						],
						"confidence": 0.658,
						"spans": [
							{
								"offset": 637,
								"length": 6
							}
						]
					},
					"VendorAddress": {
						"type": "address",
						"content": "Stoińskiego 19\n45-757 Opole",
						"boundingRegions": [
							{
								"pageNumber": 1,
								"polygon": [
									0.7817,
									4.3245,
									1.7005,
									4.3245,
									1.7005,
									4.7559,
									0.7817,
									4.7559
								]
							}
						],
						"confidence": 0.908,
						"spans": [
							{
								"offset": 216,
								"length": 14
							},
							{
								"offset": 241,
								"length": 12
							}
						],
						"valueAddress": {
							"houseNumber": "19",
							"road": "Stoińskiego",
							"postalCode": "45-757",
							"city": "Opole",
							"streetAddress": "19 Stoińskiego"
						}
					},
					"VendorAddressRecipient": {
						"type": "string",
						"valueString": "M-złomen",
						"content": "M-złomen",
						"boundingRegions": [
							{
								"pageNumber": 1,
								"polygon": [
									0.7817,
									4.0809,
									1.4162,
									4.0758,
									1.4112,
									4.2179,
									0.7868,
									4.2078
								]
							}
						],
						"confidence": 0.957,
						"spans": [
							{
								"offset": 182,
								"length": 8
							}
						]
					},
					"VendorName": {
						"type": "string",
						"valueString": "M-złomen",
						"content": "M-złomen",
						"boundingRegions": [
							{
								"pageNumber": 1,
								"polygon": [
									0.7817,
									4.0809,
									1.4162,
									4.0758,
									1.4112,
									4.2179,
									0.7868,
									4.2078
								]
							}
						],
						"confidence": 0.957,
						"spans": [
							{
								"offset": 182,
								"length": 8
							}
						]
					},
					"VendorTaxId": {
						"type": "string",
						"valueString": "542-896-25-23",
						"content": "542-896-25-23",
						"boundingRegions": [
							{
								"pageNumber": 1,
								"polygon": [
									1.1015,
									4.8575,
									2.0304,
									4.8473,
									2.0304,
									5.0047,
									1.1015,
									4.9996
								]
							}
						],
						"confidence": 0.944,
						"spans": [
							{
								"offset": 276,
								"length": 13
							}
						]
					}
				},
				"confidence": 1,
				"spans": [
					{
						"offset": 0,
						"length": 863
					}
				]
			}
		]
	}
}