Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 years ago
1.1 kB
4
Indexable
Never
class Program
  {
    static char[] Kropki(char[] t1, string kropka)
    {
      char literka = Convert.ToChar(kropka);
      string stop = "STOP";
      char[] stop2 = stop.ToCharArray();
      //char stop2 = Convert.ToChar(stop);
      for (int i = 0; i < t1.Length; i++)
      {
        if (t1[i] == literka)
        { 
          t1[i] = stop2[0];
        }
      }
      return t1;
    } 
    static void Main(string[] args)
    { /* Napisz metodę usuwającą wszystkie kropki z wczytanego pliku tekstowego
       zastępując je słowem STOP i zapisze zmiany na plik. */

      string pliczek1 = "C:\\Users\\Asus\\Desktop\\pliczek1.txt";

      string tekst = File.ReadAllText(pliczek1);
      char[] t1 = tekst.ToCharArray();

      string kropka = ".";

      Console.WriteLine(Kropki(t1, kropka));

      File.WriteAllText(pliczek1, string.Join(" ", Kropki(t1, kropka)));

      Console.ReadKey();
    }
  }