Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
java
6 months ago
2.1 kB
3
Indexable
Never
import java.util.Arrays;

public class WeightPoint {

  // Mamy na wejściu tablicę liczb i musimy zwrócić indeks elementu, który jest środkiem ciężkości
  // (suma elementów z lewej równa jest sumie elementów z prawej)

  public static void main(String[] args) {
    int[] arr1 = new int[]{1, 2, 3, 3, 2, 1};
    int[] arr2 = new int[]{1, 2, 100, 3, 2, 1};
    int[] arr3 = new int[]{1, 6, 1, 2, 4};
    int[] arr4 = new int[]{1, 1};
    int[] arr5 = new int[]{20};

    System.out.println("weightPoint");
    System.out.println("Arr1: " + weightPoint(arr1));
    System.out.println("Arr2: " + weightPoint(arr2));
    System.out.println("Arr3: " + weightPoint(arr3));
    System.out.println("Arr4: " + weightPoint(arr4));
    System.out.println("Arr5: " + weightPoint(arr5));

    System.out.println("weightPointV2");
    System.out.println("Arr1: " + weightPointV2(arr1));
    System.out.println("Arr2: " + weightPointV2(arr2));
    System.out.println("Arr3: " + weightPointV2(arr3));
    System.out.println("Arr4: " + weightPointV2(arr4));
    System.out.println("Arr5: " + weightPointV2(arr5));
  }

  private static int weightPoint(int[] array) {
    for (int i = 1; i < array.length; i++) {
      int sumLeft = 0;
      for (int j = 0; j < i; j++) {
        sumLeft += array[j];
      }

      int sumRight = 0;
      for (int j = i; j < array.length; j++) {
        sumRight += array[j];
      }

      if (sumLeft == sumRight) {
        return i;
      }
    }

    return -1;
  }

  private static int weightPointV2(int[] array) {
    int sumLeft = 0;
    int sumRight = Arrays.stream(array).sum();
    for (int i = 0; i < array.length; i++) {
      sumLeft += array[i];
      sumRight -= array[i];

      if (sumLeft == sumRight) {
        return i + 1;
      }
    }

    return -1;
  }
}