Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a month ago
3.8 kB
1
Indexable
Never
#include <xc.h>
#include <libpic30.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include "lcd.h"
#include "buttons.h"

#define INITIAL_TIME (15) // Czas początkowy w sekundach (15 sekund dla testów)

volatile unsigned int biale_czas = INITIAL_TIME;
volatile unsigned int czarne_czas = INITIAL_TIME;

void delay_ms(unsigned long milliseconds) {
  while (milliseconds--) {
    __delay32(4000); // Zakładając 8 MHz FCY (8 MIPS)
  }
}

int main(void) {
  char display_buffer[32];
  LCD_Initialize();
  int faza_gry = 3; // Faza początkowa: wybór kto zaczyna

  while (1) {
    // Obsługa przycisków funkcyjnych (mat i remis) - bez zmian

    switch (faza_gry) {
      case 0: // Koniec gry (mat lub remis)
        biale_czas = INITIAL_TIME;
        czarne_czas = INITIAL_TIME;
        faza_gry = 3; // Powrót do wyboru kto zaczyna
        break;

      case 1: // Tura białych
        if (BUTTON_IsPressed(BUTTON_S3)) { // Przełączanie na turę czarnych
          faza_gry = 2;
        } else {
          LCD_ClearScreen();
          sprintf(display_buffer, "%02u:%02u czarne", czarne_czas / 60, czarne_czas % 60);
          LCD_PutString(display_buffer, strlen(display_buffer));
          LCD_PutString("\n", 1);
          sprintf(display_buffer, "%02u:%02u biale", biale_czas / 60, biale_czas % 60);
          LCD_PutString(display_buffer, strlen(display_buffer));
          delay_ms(1000);
          czarne_czas--; // Dekrementujemy czas czarnych, bo to oni czekają
          if (czarne_czas == 0) {
            faza_gry = 0; // Koniec czasu czarnych
            LCD_PutString("Czarne przegrywaja", strlen("Czarne przegrywaja"));
            delay_ms(10000); // Czas na odczytanie komunikatu
          }
        }
        break;

      case 2: // Tura czarnych (analogicznie do tury białych)
        if (BUTTON_IsPressed(BUTTON_S4)) { // Przełączanie na turę białych
          faza_gry = 1;
        } else {
          LCD_ClearScreen();
          sprintf(display_buffer, "%02u:%02u biale", biale_czas / 60, biale_czas % 60);
          LCD_PutString(display_buffer, strlen(display_buffer));
          LCD_PutString("\n", 1);
          sprintf(display_buffer, "%02u:%02u czarne", czarne_czas / 60, czarne_czas % 60);
          LCD_PutString(display_buffer, strlen(display_buffer));
          delay_ms(1000);
          biale_czas--; // Dekrementujemy czas białych, bo to oni czekają
          if (biale_czas == 0) {
            faza_gry = 0; // Koniec czasu białych
            LCD_PutString("Biale przegrywaja", strlen("Biale przegrywaja"));
            delay_ms(10000); // Czas na odczytanie komunikatu
          }
        }
        break;

      case 3: // Wybór kto zaczyna
        LCD_ClearScreen();
        LCD_PutString("Kto zaczyna?\n S3=b S4=cz", strlen("Kto zaczyna?\n S3=b S4=cz"));
        if (BUTTON_IsPressed(BUTTON_S3)) {
          faza_gry = 2; // Białe zaczynają, więc odliczamy czas czarnych
        } else if (BUTTON_IsPressed(BUTTON_S4)) {
          faza_gry = 1; // Czarne zaczynają, więc odliczamy czas białych
        }
        break;
    }

    // Resetowanie gry przyciskiem S5 - bez zmian
  }

  return 0;
}
Leave a Comment