Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
python
25 days ago
1.6 kB
1
Indexable
Never
def sprawdz_czy_jest_element_2(numbers):
  if 2 in numbers:
    return True

  return False


def czy_wszystkie_wartosci_nieujemne(numbers):
  for n in numbers:
    if n < 0:
      return False

  return True


def czy_jest_element_ktory_nie_zawiera_sie_w_przedziale_5_8(numbers):
  for n in numbers:
    if 5 < n < 8:
      return True

  return False


def czy_jest_element_podany_przez_uzytkownika(numbers, liczba):
  if liczba in numbers:
    return True

  return False


if __name__ == '__main__':
  numbers = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -8, 9, 10]

  print('Podpunkt a:')
  if sprawdz_czy_jest_element_2(numbers):
    print("Liczba 2 znajduje się na liście.")
  else:
    print("Liczba 2 nie znajduje się na liście.")

  print()

  print('Podpunkt b:')
  if czy_wszystkie_wartosci_nieujemne(numbers):
    print("Wszystkie elementy listy są nieujemne.")
  else:
    print("Nie wszystkie elementy listy są nieujemne.")

  print()

  print('Podpunkt c:')
  if czy_jest_element_ktory_nie_zawiera_sie_w_przedziale_5_8(numbers):
    print("Tak jest element z przedzialu [5, 8].")
  else:
    print("Nie. Nie ma elementu z przedzialu [5, 8].")

  print()

  print('Podpunkt d:')
  x = int(input("Podaj liczbe: "))
  if czy_jest_element_podany_przez_uzytkownika(numbers, x):
    print(f"Tak. {x} jest na liście.")
  else:
    print(f"Nie. {x} nie jest na liście.")

  print()
Leave a Comment