Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
sql
7 months ago
793 B
1
Indexable
Never
INSERT INTO [Непослушни деца + послушни деца (appending)] ( [Поръчков номер], [Обект на порчъката], [Направена от], [Дата на поръчката], [Статус на поръчката] )
SELECT [Писма до Дядо Коледа].[Поръчков номер], [Писма до Дядо Коледа].[Обект на поръчката], [Писма до Дядо Коледа].[Направена от], [Писма до Дядо Коледа].[Дата на поръчката], [Писма до Дядо Коледа].[Статус на поръчката]
FROM [Писма до Дядо Коледа]
WHERE ((([Писма до Дядо Коледа].[Статус на поръчката])="Приета"));
Leave a Comment