Untitled

mail@pastecode.io avatarunknown
java
20 days ago
1.6 kB
1
Indexable
Never
public class DifferentWayToTestMultiThreadApp {
  /*
  W tym przykładzie tworzymy 10 wątków, które inkrementują zmienną counter do momentu, gdy osiągnie wartość 999. Wykorzystujemy blok synchronized, aby zapewnić,
   że tylko jeden wątek będzie mógł zmieniać wartość counter w danym czasie.
  Po zakończeniu pracy wszystkich wątków, wartość counter będzie wynosić 999, a program wyświetli to na ekranie.
   */
  private static int counter = 0;

  public static void main(String[] args) {
    int targetValue = 999;
    int numThreads = 10; // Mogę tutaj dostosować liczbę wątków do swoich potrzeb.

    Runnable incrementTask = () -> {
      while (counter < targetValue) {
        synchronized (DifferentWayToTestMultiThreadApp.class) {
          if (counter < targetValue) {
            counter++;
            System.out.println(Thread.currentThread().getName() + ": Counter = " + counter);
          }
        }
      }
    };

    Thread[] threads = new Thread[numThreads];

    for (int i = 0; i < numThreads; i++) {
      threads[i] = new Thread(incrementTask);
      threads[i].start();
    }

    try {
      for (Thread thread : threads) {
        thread.join();
      }
    } catch (InterruptedException e) {
      e.printStackTrace();
    }

    System.out.println("Wartość counter wynosi teraz: " + counter);
  }