Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
java
2 years ago
4.3 kB
7
Indexable
Never
import java.util.Date;
import java.util.Scanner;

abstract class Pojazd {
  String kolor = "Zielony";
  String dataProdukcji = "12.01.2021";

  public Pojazd(String color, String date) {
    kolor = color;
    dataProdukcji = date;
  }

  public Pojazd() {
  }

  public void jazda() {
    System.out.println("Pojazd jedzie");
  }
}

class Rower extends Pojazd {
  String typRoweru = "MTB";

  public Rower(String type) {
    typRoweru = type;
  }

  public Rower() {
  }

  public void jazdaBezTrzymanki() {
    System.out.println("Jazda bez trzymanki");
  }

  @Override
  public void jazda() {
    super.jazda();
    System.out.println("ROWER");
  }
}

abstract class PojazdSilnikowy extends Pojazd {
  String marka = "Bmw";
  Integer predkosc = 200;

  public PojazdSilnikowy(Integer n, String k) {
    marka = k;
    predkosc = n;
  }

  public PojazdSilnikowy() {
  }

  public void podajPredkosc() {
    System.out.println("Twoja prędkość to" + predkosc);
  }

  public void zwiekszPredkosc() {
    predkosc += 1;
  }

  @Override
  public void jazda() {
    super.jazda();
    System.out.println("PojazdSilnikowy");
  }
}

class WozKonny extends Pojazd {
  String typPodwozia = "Drewniany";

  public WozKonny() {
  }

  public WozKonny(String type) {
    typPodwozia = type;
  }

  public void kulig() {
    System.out.println("Kulig - START");
  }

  @Override
  public void jazda() {
    super.jazda();
    System.out.println("WozKonny");
  }
}

class Motocykl extends PojazdSilnikowy {
  public void naJednymKole() {
    System.out.println("Na jendym kole");
  }

  public void podajPredkosc() {
    System.out.println("Podaj prędkość");
  }

  @Override
  public void zwiekszPredkosc() {
    super.zwiekszPredkosc();
    System.out.println("Zwiekszam predkosc w motocyklu");
  }

  @Override
  public void jazda() {
    super.jazda();
    System.out.println("Jadę na motocykly");
  }
}

class Samochod extends PojazdSilnikowy {
  String typNadwozia = "Sztywne";
  public Samochod() {
  }

  public Samochod(String a) {
    typNadwozia = a;
  }

  private void drifting() {
    System.out.println("Driftuje");
  }

  @Override
  public void podajPredkosc() {
    super.podajPredkosc();
    System.out.println("SAMOCHOD");
  }

  @Override
  public void zwiekszPredkosc() {
    super.zwiekszPredkosc();
    System.out.println("Zwiekszam predkosc w samochod");
  }

  @Override
  public void jazda() {
    super.jazda();
    System.out.println("Jadę na samochod");
  }
}


class Main4 {
  private static int fibonacci(int n) {
    if (n == 1 | n == 2) {
      return 1;
    }
    if (n == 0) {
      return 0;
    }
    return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2);
  }

  static Object isPrime(int number) {
    boolean isPrime = true;
    if (number < 3) {
      return false;
    }
    for (int i = 2; i <= Math.sqrt(number); ++i) {
      if (number % i == 0) {
        isPrime = false;
      }
    }
    // nizej masz od wyswietlnia 2 * 2 * 2 ... ale to nei dziala 
    if (!isPrime) {
      Integer n = number;
      Integer a = 2;
      String o = "Z " + number;

      while (n >= 0) {
        while (n % a == 0 || n == 0) {
          n = n % a;
          o += a + "* ";
        }
        a += 1;
      }
      return (o);
    }
    return "Podana liczba, jest liczbą 1";
  }

  public static void main(String[] args) {

    /////////////////
    // ZADANIE 1 //
    ////////////////
//    Scanner inputScanner = new Scanner(System.in);
//    System.out.println("Podaj liczbę N ciągu fibonnaciego");
//    int n = inputScanner.nextInt();
//    System.out.println(fibonacci(n));

    /////////////////
    // ZADANIE 2 //
    ////////////////
    System.out.println(isPrime(7));

    /////////////////
    // ZADANIE 3 //
    ////////////////

  }
}