Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
python
a year ago
467 B
7
Indexable
Never
#Przypomnienie 
# Jak sie tworzy zmienne w python 
# nazwaZmienna = wartosc 
# odwołując się do odpowiednich funkcji piszemy ich kategorie po angielsku i po . mamy rozne funkcje 

# FUNKCJE I POLECENIA Z CZATU 
# JAK TWORZYMY FUNKCJE W PYTHON 
def nazwaFunkcji():
    #definicja funkcji nie może zostać pusta w python!!!
    pass # pozwala zostawic pusta funkcje 
# jak wywołać/uruchomic funkcje 
# piszemy nazwe funkcji i okrągłe nawiasy 
nazwaFunkcji()