Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a year ago
719 B
1
Indexable
Never
    Konteksto
     | 
     v
  Kahalagahan ng
  Lubos na Kamalayan
   sa Pagganap
 sa Kabatirang Pinansiyal

     |
  +------|------+
  |       |
  v       v
 Batayan ng  Mga Depinisyon
  Teorya    ng Konsepto
  |       |
  v       v
Variable   Kabatirang   SHS-STEM
 |     Pinansiyal   |
 v      |       v
Hypothesis Lubos na  Metodolohiya
 |    Kamalayan    |
 v      |       v
Pangangalap  |    Pangangalap at
 at Pagsusuri |    Pagsusuri ng
  ng Datos  |      Datos
     |  v       |
     +-->|<------------+
       v
      Resulta