Untitled

mail@pastecode.io avatarunknown
plain_text
17 days ago
5.2 kB
31
Indexable
Never
1. Kurulumlar ve Bilgilendirmeler
  - vscode
  - vscode liveshare
  - python
  - temel kavramlar
  - python programlama hakkında bilgiler
  - Temel Github Kullanımı
  - Github Desktop Kurulumu, git kurulumu
  - Github'a Kütüphane Yükleme
2. Yorum Satırları ve Boşuklar (Whitespace)
  - kısa yorum satırları
  - uzun yorum satırları
  - whitespaces
3. Değişkenler
  - değişken tanımlama kuralları
  - değişken tanımlamak için standartlar
  - declaration/definition farkı
  - değişken sabitleri
4. Temel Veri Tipleri
  metinler: - str
  _ string formatters - str.format - fstring - % format operator
  _ formatter specifiers \* %d, %.2f, %f, %s, %c

  aritmetik türler: - int - float - bool
  // - complex

5. Operators
  - Operators
   - (+, -, _, /, =, ==, !=, %, //, %=, _=, /=, -=, +=, ^, \*\*)
  - Logical Operators (and, or)
  - Bitwise Operators (&, |, ^)
6. Sequences and Iterables - set - list - tuple - generator - iterator - numpy arrays
  5.1) Slicing - start : stop : step - iterable'ı ters çevirme
7. Mapping (dict)
  - dict
  - ordereddict
8. Şart Koşul Yapıları
  - if else elif
  - match case
   - default case
  - ternary if
9. Döngüler

  - loop keywords
  - for loop
   - for-else statement
  - while loop
   - sonsuz döngü
   - şartlı döngü
  - list comprehension
  - conditional list comprehension
   8.1) Iterating Strings
  - stringde gezinme
  - string to list

10. Yığınlar ile İşlemler (Sıralama, Filtreleme, Formatlama)

  - filter() ile yığınları filtreleme
  - map() ile yığın elemanlarını güncelleme
  - listenin minimum/maximum değerlerini bulma
  - BubbleSort Sıralama Algoritması
  - sorted fonksiyonu
  - list.sort fonksiyonu

11. Python Dokümantasyonunu Anlamak ve Araştırma Alışkanlığı Üzerine

  - Official Python Docs.
  - Yardımcı Python Siteleri
   - istihza
   - geeksforgeeks
   - realpython
   - freecodecamp
   - w3schools
  - Neden ingilizce doküman takip etmeliyiz?
  - https://github.com/ibrahimirdem/turkce-python-kaynaklari
  - Kütüphaneler için dokümnastasyonlar
   - readthedocs.org
  - gists, stackoverflow, github issues, bitbucket, gitlab

12. Fonksiyonlar

  - İsimsiz Fonksiyonlar
  - def keyword
  - fonksiyonların isimlendirilmesi
  - fonksiyonların yüklenmesi
   - function overloading
  - fonksiyon açıklamaları
  - args, kwargs
  - parametre türü belirtme
  - geriye dönüş türü belirtme
  - nonlocal keyword
  - most common built-in functions
   - any, all, map, filter, enumerate, range, id,
    eval, exec, open, dir, locals, globals
  - most common built-in libraries
   - sys, os, pathlib vs.
   - io, typing, operator, threading, asyncio, functools, collections, itertools, sys, builtins, inspect, pydantic, enum, socket, http, timeit

13. File Operations

  - Dosya Açma - Kapama - Silme
  - Dosyaya yazma, ekleme, okuma
  - In-Memory Buffers - io library
  - Json Serialization
  - Dosya içeriğini değiştirip kullanma
  - with deyimi ile dosya açma
  - Dosyaya ait özellikleri çekme (os.stat)
  - pathlib modülü
  - os modülü
  - subprocess modülü

14. Exception Handling

  - builtin hata türleri
   - IndexError
   - TypeError
   - ValueError
   - SyntaxError
   - AttributeError
   - NameError
   - KeyError
   - ImportError
   - TimeoutError
   - RecursionError
   - IOError
   - ConnectionError
   - ModuleNotFoundError
   - AssertionError
   - ZeroDivisionError
  - try except finally
  - yeni eklenen hata yakalama özellikleri
  - as ifadesi
  - hata fırlatma
  - assertion
  - exception sınıfı yazma

15. Standarts

  - PEP8 Python Coding Standarts
  - Variable Types & Recomended Styles
  - Typing
  - Return Types

16. Nesne Yönelimli Programlama

  - Object Oriented Programming
  - Sınıflar
  - Inheritance (Kalıtım)
  - Bir sınıftan yeni bir sınıf kalıtmak
  - Sınıf Başlatıcısı (init method)
  - Sınıf Kurucu Metodu
  - Sınıfın Özel Fonksiyonları
   - call
   - repr
   - type-cast fonksiyonları
   - doc
   - help
   - iter
   - item assignment functions
   - daha çok var
  - classmethod, staticmethod, property, final, overload

17. Dekoratörler

  - Dekoratör Nedir?
  - Inner Fonksiyonlar
  - Temel Dekoratör Tanımı
  - Nesne Yönelimli Dekoratör Uygulamaları
  - Handler Yazmaya Giriş
  - BIST100 Takip Uygulaması
  - PyPI Tracker
  - Yazdığım dekoratör projelerini inceleyelim

18. Operator Overloading

  - overload edilebilen operatörler
  - temel şeyler

19. Kütüphaneler

  - pyrogram
  - pycord
  - requests, bs4, selenium, socket
   - restAPI
    - temeller
  - graphql 'e giriş
  - fastapi, flask
  - sqlalchemy
  - sqlite
  - mentodb
  - mongodb

20. Modüller ve Kütüphaneler
  - Bilgiler
  - Kendi modülünü oluştur
  - Modül Oluşturmaya Dair Kurallar ve Standartlar
  - Setuptools Kütüphanesi
  - Detaylı git komutları
  - Github Gists
  - PyPI Kütüphane Yükleme