nord vpnnord vpn
Ad

Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a month ago
3.5 kB
3
Indexable
Never
  /**
   * Czas po jakim komenda DISCOVERY przestaje zliczać przychodzące potwiedzenia od
   * bramek. Czas zdefiniowany jest w milisekundach.
   */
  int DISCOVERY_TIMEOUT = 1500;

  /**
   * Czas po jakim komenda ENUMERATE przestaje czekać na przychodzące potwiedzenie od
   * bramki. Czas zdefiniowany jest w milisekundach.
   */
  int ENUMERATE_TIMEOUT = 1500;

  /**
   * Czas po jakim komenda GATE_SELECT przestaje czekać na przychodzące potwiedzenie od
   * bramki. Czas zdefiniowany jest w milisekundach.
   */
  int GATE_SELECT_TIMEOUT = 1500;

  /**
   * Czas po jakim komenda SYNC przestaje zliczać przychodzące potwiedzenia od
   * bramek. Czas zdefiniowany jest w milisekundach.
   */
  int SYNC_TIMEOUT = 1500;

  /**
   * Czas po jakim komenda ARM przestaje czekać na przychodzące potwiedzenia od
   * bramek. Czas zdefiniowany jest w milisekundach.
   */
  int ARM_TIMEOUT_IN_MILLIS = 1500;

  /**
   * Czas po jakim komenda ARM ponownie wyśle komendę jeżeli nie dostała potwierdzenia
   * od bramki. Czas zdefiniowany jest w milisekundach.
   */
  int ARM_REPEAT_TIMEOUT_IN_MILLIS = 500;

  /**
   * Czas po jakim komenda LIGHT przestaje czekać na przychodzące potwiedzenia od
   * bramek. Czas zdefiniowany jest w milisekundach.
   */
  int LIGHT_TIMEOUT_IN_MILLIS = 750;

  /**
   * Czas po jakim komenda LIGHT ponownie wyśle komendę jeżeli nie dostała potwierdzenia
   * od bramki. Czas zdefiniowany jest w milisekundach.
   */
  int LIGHT_REPEAT_TIMEOUT = 250;

  /**
   * Czas po jakim komenda SOUND przestaje zliczać przychodzące potwiedzenia od
   * bramek. Czas zdefiniowany jest w milisekundach.
   */
  int SOUND_TIMEOUT_IN_MILLIS = 750;

  /**
   * Czas po jakim komenda SOUND ponownie wyśle komendę jeżeli nie dostała potwierdzenia
   * od bramki. Czas zdefiniowany jest w milisekundach.
   */
  int SOUND_REPEAT_TIMEOUT = 250;

  /**
   * Czas po jakim komenda STATUS przestaje zliczać przychodzące potwiedzenia od
   * bramek. Czas zdefiniowany jest w milisekundach.
   */
  int GATE_STATUS_TIMEOUT_IN_MILLIS = 900;

  /**
   * Czas po jakim komenda STATUS ponownie wyśle komendę jeżeli nie dostała potwierdzenia
   * od bramki. Czas zdefiniowany jest w milisekundach.
   */
  int GATE_STATUS_REPEAT_TIMEOUT_IN_MILLIS = 300;

  /**
   * Domyślny czas przeznaczony na kalibrację kanału wejsciowego. Czas zdefiniowany jest
   * w sekundach.
   */
  int TUNE_CALIBRATION_TIMEOUT = 60;

  /**
   * Czas po jakim komenda SOUND ponownie wyśle komendę jeżeli nie dostała potwierdzenia
   * od bramki. Czas zdefiniowany jest w milisekundach.
   *
   * UWAGA: dla tej komendy nie zachodzi operacja powtarzania pakietów.
   *
   */
  int TUNE_REPEAT_TIMEOUT = 65000;

  /**
   * Czas po jakim komenda TUNE przestaje czekać na przyjście potwiedzenia od bramki, że
   * operacja kalibracji się zakończyłą. Czas zdefiniowany jest w milisekundach.
   */
  int TUNE_TIMEOUT = 65000;

  /**
   * Domyślny czas przeznaczony na kalibrację kanału wejsciowego. Czas zdefiniowany jest
   * w sekundach.
   */
  int CALIBRATION_TIMEOUT = 300;

  /**
   * Czas po jakim komenda WAIT przestaje czekać na przyjście komunikatu GATE_DATA. Czas
   * zdefiniowany jest w milisekundach.
   */
  int WAIT_TIMEOUT = 3000;

nord vpnnord vpn
Ad