Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a year ago
2.3 kB
1
Indexable
Never
import pygame

kolor_niebieski = (0, 0, 255)
kolor_czarny = (0, 0, 0)
screen = pygame.display.set_mode((1000, 700))
zegar = pygame.time.Clock()


class Kwadrat():
  bok = 50

  def __init__(self, kolumna, wiersz, kolor = kolor_czarny):
    self.kolumna = kolumna
    self.wiersz = wiersz
    self.kolor = kolor

  def rysuj(self):
    pygame.draw.rect(screen, self.kolor, (self.kolumna * self.bok, self.wiersz * self.bok, self.bok, self.bok))


class Snake():
  def __init__(self):
    self.dlugosc = 2
    self.polozenie = [[0, 0], [1, 0]] #przy zmianie dlugosci trzeba tutaj dodać kolejne elementy np [2, 0], [3, 0],[4, 0] dopóki piczba alementów nie będzie taka sama co dlugosc
    self.kierunek = [1, 0]

  def update(self):
    self.polozenie.pop(0)
    nowa_glowa = list(self.polozenie[-1])
    nowa_glowa[0] += self.kierunek[0]
    nowa_glowa[1] += self.kierunek[1]
    self.polozenie.append(nowa_glowa)
    print(self.polozenie)


class Plansza():
  def __init__(self):
    self.tablica = []
    for i in range(14):
      wiersz = []
      for j in range(20):
        wiersz.append(Kwadrat(j, i))
      self.tablica.append(wiersz)
    self.snake = Snake()

  def update(self):
    for i in range(14):
      for j in range(20):
        self.tablica[i][j].kolor = kolor_czarny

    for i in range(len(self.snake.polozenie)):
      x = self.snake.polozenie[i][0]
      y = self.snake.polozenie[i][1]
      self.tablica[y][x].kolor = kolor_niebieski

    self.snake.update()

  def rysuj(self):
    self.update()
    for i in range(14):
      for j in range(20):
        self.tablica[i][j].rysuj()


plansza = Plansza()

while True:

  #wylacza okienko gry po klijnieciu X'a
  events = pygame.event.get()
  for event in events:
    if event.type == pygame.QUIT:
      break
    if event.type == pygame.KEYDOWN:
      if event.key == pygame.K_DOWN:
        plansza.snake.kierunek = [0, 1]

  screen.fill(kolor_czarny)
  plansza.rysuj()
  pygame.display.update()

  zegar.tick(2)