Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
7 months ago
10 kB
8
Indexable
Never
Cau 1:"What are some common mistakes to avoid when setting requirement priorities?"
Trả lời:
1.Không tham gia đủ đối tượng liên quan: Không đảm bảo rằng đủ các đối tượng liên quan đến dự án tham gia vào quá trình ưu tiên. Điều này có thể dẫn đến việc bỏ sót các quan điểm quan trọng và quyết định không tương thích với các lợi ích và mục tiêu tổng thể của dự án.

2.Thiếu người quyết định cuối cùng:: Không có người có thẩm quyền cuối cùng để đưa ra quyết định khi các đối tượng liên quan không đồng tình. Điều này có thể dẫn đến bất đồng quan điểm và kéo dài quá trình đưa ra quyết định.

3.Thiếu tiêu chí rõ ràng:Không định rõ tiêu chí và các yếu tố được sử dụng để đánh giá mức độ ưu tiên. Điều này làm cho quy trình ưu tiên trở nên mơ hồ và mở cửa cho những quyết định không được căn cứ vào dữ liệu.

4.Không cập nhật tiêu chí theo thời gian:Không điều chỉnh và cập nhật lại tiêu chí ưu tiên theo thời gian dự án tiến triển. Các ưu tiên có thể thay đổi do sự phát triển của dự án, thay đổi nhu cầu của khách hàng và sự thay đổi trong mục tiêu kinh doanh.

5.Không xem xét lại tài nguyên và khả năng:Không xem xét lại tài nguyên và khả năng của nhóm phát triển. Điều này có thể dẫn đến việc đặt mức độ ưu tiên cao cho các yêu cầu mà không đảm bảo khả năng triển khai.
Cau 2:"How do you handle changes to requirement priorities during a project?"
Trả lời:
1.Đánh giá lại tiêu chí ưu tiên: Xem xét lại danh sách các tiêu chí ưu tiên đã được đề ra ban đầu. Có thể điều chỉnh và cập nhật lại các tiêu chí này dựa trên sự phát triển của dự án và sự thay đổi trong mục tiêu kinh doanh.

2.Thu thập ý kiến từ đối tượng liên quan: Tổ chức cuộc họp hoặc cuộc thảo luận với các đối tượng liên quan, bao gồm khách hàng, nhà tài trợ dự án, quản lý dự án, và nhóm phát triển. Thu thập ý kiến về mức độ ưu tiên của các yêu cầu dự án.

3.Xem xét các ưu tiên hiện tại: Đánh giá lại danh sách các yêu cầu dự án và xác định xem liệu các ưu tiên hiện tại còn phù hợp với mục tiêu và tình hình hiện tại của dự án hay không.

4.Đánh giá lại tài nguyên và khả năng: Xem xét lại tài nguyên và khả năng của nhóm phát triển, cũng như các ràng buộc thời gian và ngân sách. Điều này giúp định rõ các giới hạn và khả năng thực hiện của dự án.

5.Đưa ra quyết định mới: Dựa trên các thông tin thu thập được và đánh giá lại tiêu chí ưu tiên, đưa ra quyết định mới về mức độ ưu tiên của các yêu cầu dự án.

6.Cập nhật tài liệu ưu tiên: Cập nhật tài liệu dự án để phản ánh các thay đổi về mức độ ưu tiên của các yêu cầu. Đảm bảo rằng mọi thành viên trong dự án đều có thông tin cập nhật.

Cau3:Vy: How do you determine which requirements to prioritize first, given multiple conflicting or equally important ones?
Trả lời:
1.Thu thập thông tin từ đối tượng liên quan: Đầu tiên, thu thập ý kiến từ tất cả các đối tượng liên quan đến dự án, bao gồm khách hàng, nhà tài trợ, quản lý dự án và nhóm phát triển. Nghe và hiểu quan điểm của mỗi bên đối với các yêu cầu.

2.Sử dụng tiêu chí đánh giá: Sử dụng các tiêu chí đánh giá đã thiết lập trước đó (như giá trị đối với khách hàng, lợi ích kinh doanh, rủi ro kỹ thuật, và các yếu tố khác) để đánh giá mức độ ưu tiên của mỗi yêu cầu.

3.Đánh giá ảnh hưởng và ưu tiên toàn cục: Xem xét mức độ ảnh hưởng của mỗi yêu cầu đối với mục tiêu tổng thể của dự án và lợi ích mà nó mang lại. Đây là cách để đảm bảo rằng quyết định ưu tiên không chỉ tập trung vào từng yêu cầu một cách cục bộ mà còn đảm bảo rằng chúng phục vụ mục tiêu lớn hơn.

4.Xem xét mức độ phụ thuộc và tiền đề: Xác định xem có những yêu cầu nào cần phải được triển khai trước để phục vụ như tiền đề cho các yêu cầu khác. Điều này đảm bảo rằng không có yêu cầu nào bị chậm trễ do thiếu tiền đề.

5.Cân nhắc tài nguyên và khả năng triển khai: Xem xét khả năng của nhóm phát triển và các nguồn lực khác, cũng như các ràng buộc thời gian và ngân sách. Điều này giúp đảm bảo rằng các yêu cầu được ưu tiên có thể triển khai một cách hợp lý.

6.Sử dụng kỹ thuật tiếp cận đồ thị ưu tiên: Sử dụng kỹ thuật đồ thị ưu tiên (Priority Matrix) để hình dung và so sánh mức độ ưu tiên của các yêu cầu. Đây là một công cụ hữu ích để tạo ra một bức tranh tổng thể về mức độ ưu tiên của các yêu cầu.

7.Thống nhất quyết định: Tổ chức cuộc họp hoặc cuộc thảo luận để thống nhất quyết định về mức độ ưu tiên của các yêu cầu. Trong trường hợp không đồng tình, có thể cần một người đưa ra quyết định cuối cùng.


C4:How do you communicate prioritized requirements to stakeholders, especially if they have differing opinions or expectations?
Trả lời:
1.Tổ chức cuộc họp hoặc cuộc thảo luận: Tổ chức cuộc họp hoặc cuộc thảo luận với tất cả các bên liên quan để thảo luận về quyết định ưu tiên. Điều này cung cấp cơ hội để nghe ý kiến của mỗi bên và giải thích lý do đằng sau quyết định.

2.Lắng nghe và thấu hiểu ý kiến của các bên: Lắng nghe và tôn trọng ý kiến của mỗi bên liên quan. Hiểu rõ các lý do và nguyên nhân đằng sau ý kiến của họ.

3.Sử dụng dữ liệu và tiêu chí đánh giá: Sử dụng dữ liệu và các tiêu chí đánh giá đã thiết lập để giải thích tại sao một yêu cầu được ưu tiên hơn các yêu cầu khác. Điều này giúp tạo ra sự minh bạch và căn cứ cho quyết định.

4.Sử dụng kỹ thuật trực quan hóa: Sử dụng kỹ thuật trực quan hóa như biểu đồ, sơ đồ, hoặc đồ thị ưu tiên để hình dung mức độ ưu tiên của các yêu cầu. Điều này giúp trực quan hóa thông tin và giúp các bên liên quan hiểu rõ hơn.

5.Tìm kiếm điểm chung và giải pháp hòa thuận: Tìm cách tìm điểm chung giữa các ý kiến và đề xuất các giải pháp hòa thuận. Điều này giúp giảm thiểu xung đột và tạo ra sự đồng thuận.

6.Đưa ra lý do và thông tin hỗ trợ: Đưa ra lý do và thông tin hỗ trợ cho quyết định ưu tiên của yêu cầu. Điều này giúp tạo ra sự minh bạch và giúp các bên liên quan hiểu rõ hơn về quyết định.

7.Thiết lập người quyết định cuối cùng: Trong trường hợp không thể đạt được sự đồng thuận, cần thiết lập một người có thẩm quyền cuối cùng để đưa ra quyết định.

8.Cập nhật tài liệu và thông báo: Cập nhật tài liệu về ưu tiên yêu cầu và thông báo cho tất cả các bên liên quan về quyết định đã được đưa ra.


Câu 5:give me example about requirement that urgent but not so important?

Trả lời:
Ví dụ trong dự án buôn bán thì việc
Thêm biểu tượng/ảnh đại diện tùy chỉnh cho người dùng: Cho phép người dùng tùy chỉnh hình ảnh đại diện của họ trong ứng dụng, mặc dù tính năng này không ảnh hưởng lớn đến tính năng chính của ứng dụng.
yêu cầu này có tính khẩn cấp nhưng không đứng ở mức độ quan trọng cao như các tính năng trung tâm của ứng dụng.


Câu6:những vấn đề tiềm ẩn nào có thể xảy ra với kỹ thuật 100$ để ưu tiên các yêu cầu? và bạn sẽ giải quyết nó như thế nào?


Trả lời:
-> Cách tiếp cận trăm đô la không phải là một cách tồi để khiến một nhóm người suy nghĩ về mặt
phân bổ nguồn lực dựa trên mức độ ưu tiên. Nhưng có một số cách mà người tham gia
có thể “chơi trò chơi” quá trình để làm sai lệch kết quả. Ví dụ, nếu bạn thực sự, THỰC SỰ muốn một
yêu cầu, bạn có thể bỏ ra 100 đô la để cố gắng đưa nó lên đầu danh sách. Thực tế,
Tuy nhiên, bạn sẽ không bao giờ chấp nhận một hệ thống chỉ có yêu cầu duy nhất đó. Điều này cũng không
chương trình có tính đến bất kỳ mối quan ngại nào về mức độ nỗ lực tương đối cần thiết để thực hiện từng
của những yêu cầu đó. Nếu bạn có thể đạt được ba yêu cầu, mỗi yêu cầu trị giá $10 cho nỗ lực tương tự như
một cái trị giá 15 đô la, bạn có thể sẽ tốt hơn với ba cái đó. Kế hoạch này chỉ dựa trên nhận thức
giá trị của một số yêu cầu nhất định đối với một nhóm bên liên quan cụ thể, hạn chế của nhiều mức độ ưu tiên
kỹ thuật.

-> Thay vào đó có thể sử dụng tiền thật hoặc tốt hơn là sử dụng các loại kỹ thuật khác