Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 months ago
2.3 kB
4
Indexable
Never
int main(void) {

  // ... (Ustawienia rejestrów kierunku i inicjalizacja wyświetlacza LCD - bez zmian)

  // Zdefiniowanie kolejnych symboli
  unsigned char symbol2[8] = {
    0b01110,
    0b10001,
    0b11111,
    0b10101,
    0b10001,
    0b11111,
    0b10001,
    0b01110
  };
  unsigned char symbol3[8] = {
    0b11000,
    0b11100,
    0b01100,
    0b00110,
    0b01100,
    0b11100,
    0b11000
  };
  unsigned char symbol4[8] = {
    0b00110,
    0b01010,
    0b01110,
    0b11110,
    0b01110,
    0b01010,
    0b00110
  };
  unsigned char symbol5[8] = {
    0b10001,
    0b01001,
    0b10101,
    0b11111,
    0b10101,
    0b01001,
    0b10001
  };

  // Zapisanie symboli do pamięci CGRAM
  LCD_saveCustChar(2, symbol2);
  LCD_saveCustChar(3, symbol3);
  LCD_saveCustChar(4, symbol4);
  LCD_saveCustChar(5, symbol5);

  char text[] = "Jak [2][2] to [3][3] jest [4][4] byc [5][5] skryba [2][3][4][5]?"; // Tekst do wyświetlania
  int textLength = sizeof(text) - 1; // Długość tekstu (bez znaku null)
  int position = 0; // Pozycja wyświetlania tekstu

  while (1) {
    // Wyczyszczenie ekranu
    LCD_sendCommand(LCD_CLEAR);

    // Wyświetlanie pierwszej linii tekstu
    LCD_setCursor(1, 0);
    for (int i = position; i < position + 16; i++) {
      if (text[i] == '[') {
        LCD_sendData(i + 2 - position); // Wyświetlanie symbolu z pamięci CGRAM
        i += 2;
      } else {
        LCD_sendData(text[i]);
      }
    }

    // Wyświetlanie drugiej linii tekstu
    LCD_setCursor(2, 0);
    for (int i = position + 16; i < textLength; i++) {
      if (text[i] == '[') {
        LCD_sendData(i + 2 - position - 16); // Wyświetlanie symbolu z pamięci CGRAM
        i += 2;
      } else {
        LCD_sendData(text[i]);
      }
    }

    // Przesunięcie pozycji wyświetlania
    position++;
    if (position + 16 > textLength) {
      position = 0;
    }

    __delay_ms(500); // Opóźnienie
  }

  return 0;
}

Leave a Comment