Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
json
2 years ago
819 B
1
Indexable
Never
{"SygnaturaSprawy":"Km 1/19","DataWydaniaPostanowienia":"2022-09-20T15:08:08.2947302+02:00","RodzajPostanowienia":1,"ZwrotTytulu":false,"SprawaEPU":true,"RowneZnaczki":true,"Wzmianka":false,"Uchylenia":{"NadplataPodatku":["example1","example2"],"RentaEmerytura":["example1","example2"],"Wierzytelnosc":["example1","example2"],"Wynagrodzenie":["example1","example2"],"Zasilek":["example1","example2"]},"DluznikOplatyPobrane":[{"Art":"artC","Kwota":300.0},{"Art":"artD","Kwota":400.0}],"DluznikMinimalaOplata":[{"Art":"artA","Kwota":100.0},{"Art":"artB","Kwota":200.0}],"WplatyWierzyciela":[{"nazwa":"nazwa","pesel":"pesel","nip":"nip","regon":"regon","krs":"krs","WplataNaWg":500.0,"WplataNaOe":300.0},{"nazwa":"nazwa2","pesel":"pesel2","nip":"nip2","regon":"regon2","krs":"krs2","WplataNaWg":700.0,"WplataNaOe":600.0}]}