improvement-suggestion.py

mail@pastecode.io avatar
unknown
python
10 days ago
860 B
7
Indexable
Never
grid = [['.', '.', '.', '.', '.', '.'],
    ['.', 'O', 'O', '.', '.', '.'],
    ['O', 'O', 'O', 'O', '.', '.'],
    ['O', 'O', 'O', 'O', 'O', '.'],
    ['.', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O'],
    ['O', 'O', 'O', 'O', 'O', '.'],
    ['O', 'O', 'O', 'O', '.', '.'],
    ['.', 'O', 'O', '.', '.', '.'],
    ['.', '.', '.', '.', '.', '.']]

# Skapa variabler för att göra intentionen tydligare.
# Variabler som inte är tänkta att ändras (konstanter), brukar namnges med versaler
NUM_ROWS = len(grid)
NUM_COLUMNS = len(grid[0])

new_grid = []

# range ger tillbaka 0,1,2,3... så du behöver inte hålla reda på row, col själv
for col in range(NUM_COLUMNS):
  new_row = [] # Create a new row
  for row in range(NUM_ROWS):
    new_row.append(grid[row][col])
  new_grid.append(new_row)

for item in new_grid:
  print(*item)
Leave a Comment