Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a month ago
2.6 kB
3
Indexable
Never
/*
	Personal adında bir yapımız var.
	bur yapı içersiinde
	- ad
	- soyad
	- yaş
	alanları ve bu yapıya ait calisan adında bir değişkenimiz bulunmakta.

	Personal yapısına bağlı olarak "kurum" adında bir yapı ve kurum içerisinde
	- birim_adi
	- pozisyon
	- mass_bilgisi
	yer almakta ve bu yapıya ait k_bilgi adında bir değişkenimiz bulunmakta.

	Personal yapısına ait bir diğer yapı ise "aile" yapısı.
	- medeni_hal
	- es_adi
	- cocuck_sayisi
	yer almakta ve bu yapıya ait a_bilgi adında bir değişkenimiz bulunmakta.

	Bu yapıları kullanarak 3 adet personal bilgisini klavyeden girerek ekranda gösteriniz.
*/

#include <stdio.h>

struct kurum{
	char	birim_adi[100];
	char	pozisyon[100];
	int 	maas_bilgisi;
};

struct aile{
	int		medeni_hal;
	int		cocuk_sayisi;
	char	es_adi[100];
};

struct personal{
	char		isim[100];
	char			soyad[100];
	int				yas;
	struct kurum	k_bilgisi;
	struct aile		a_bilgisi;
};

int	main()
{
	struct personal calisanlar[3];

	for(int i = 0; i < 3; i++)
	{
		printf("Calisanin adini giriniz: ");
		scanf("%s", &calisanlar[i].isim);
		printf("Calisanin soyadini giriniz: ");
		scanf("%s", &calisanlar[i].soyad);
		printf("Calisanin yasini giriniz: ");
		scanf("%d", &calisanlar[i].yas);
		printf("Calisanin birimini yaziniz: ");
		scanf("%s", &calisanlar[i].k_bilgisi.birim_adi);
		printf("Calisanin pozisyonunu yaziniz: ");
		scanf("%s", &calisanlar[i].k_bilgisi.pozisyon);
		printf("Calisanin maas bilgisini yaziniz: ");
		scanf("%d", &calisanlar[i].k_bilgisi.maas_bilgisi);
		printf("Calisanin medehi halini yaziniz (1- Evli 0- Bekar): ");
		scanf("%d", &calisanlar[i].a_bilgisi.medeni_hal);
		printf("Calisanin cocuk sayisini yaziniz: ");
		scanf("%d", &calisanlar[i].a_bilgisi.cocuk_sayisi);
		printf("Calisanin esinin adini yaziniz: ");
		scanf("%s", &calisanlar[i].a_bilgisi.es_adi);
	}
	for (int i = 0; i < 3; i++)
	{
		printf("\n*** Calisan %d ***\n", i + 1);
		printf("Isim Soyisim: %s %s\n", calisanlar[i].isim, calisanlar[i].soyad);
		printf("Calisan Yasi: %d\n", calisanlar[i].yas);
		printf("Calisanin Birimi: %s\n", calisanlar[i].k_bilgisi.birim_adi);
		printf("Calisanin pozisyonu: %s\n", calisanlar[i].k_bilgisi.pozisyon);
		printf("Calisanin maasi: %d\n", calisanlar[i].k_bilgisi.maas_bilgisi);
		printf("Calisanin medeni durumu: %s\n", calisanlar[i].a_bilgisi.medeni_hal == 0 ? "Bekar" : "Evli");
		printf("Calisanin esinin adi: %s\n", calisanlar[i].a_bilgisi.es_adi);
		printf("Calisanin cocuk sayisi: %d\n", calisanlar[i].a_bilgisi.cocuk_sayisi);
	}
	
}
Leave a Comment