Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 years ago
2.6 kB
3
Indexable
Never
class Program
  {
    static double Metoda1(double[] t1)
    {
      double minimum1 = t1[0], indeksminimum1 = 0;
      for (int i = 1; i < t1.Length; i++)
      {
        if (minimum1 >= t1[i])
        {
          minimum1 = t1[i]; //szukamy najmniejszej liczby
          indeksminimum1 = i;
          i++;
        }
        else
        i++;
      }//mamy znalezione minimum, więc szukamy teraz drugiego pod względem wielkości minimum
      double minimum2 = t1[0], indeksminimum2 = 0;
      for (int j = 0; j < t1.Length; j++)
      {
        if (indeksminimum1 != j)
        {
          if (minimum2 >= t1[j])
          {
            minimum2 = t1[j]; //szukamy drugiej najmniejszej liczby
            indeksminimum2 = j;
            j++;
          }
          else
            j++;
        }
      }
      double trzeciawartosc = t1[0];
        for (int k = 0; k < t1.Length; k++)
        {
          if ((k != indeksminimum1) && (k != indeksminimum2))
          {
            if (trzeciawartosc >= t1[k])
            {
              t1[k] = trzeciawartosc;
              k++;
            }
            else
              k++;
          }
        }
      return trzeciawartosc;

    }
    static void Main(string[] args)
    { /* Napisz metodę double Metoda1(double[] tablica) zwracającą trzecią pod względem wielkości wartość 
      * z tablicy liczb typu double (wartość taką, że tylko dwie wartości w tablicy są od niej mniejsze równe). 
      * Nie należy sortować tablicy. Zademonstruj działanie metody w programie ilustrującym. 
      * Uwaga. Zwracamy trzecią wartość czyli wartość taką, że tylko dwie wartości w tablicy są 
      * od nie mniejsze równe przykładowo: dla tablicy double[] d={4.4, 2.2, 1.1, 3.3} trzecia wartość to 2.2. */
      double[] t1 = new double[] { 1.1, 2.2, 4.4, 3.3 };

      for (int i = 0; i < t1.Length; i++)
        Console.Write(t1[i] + " "); //wyświetlenie całej tablicy - wszystkie wartości

        Console.WriteLine("Trzecia pod względem wielkości wartość to: " + Metoda1(t1));

      Console.ReadKey();
    }
  }
}